Logo Galeria NEXT

Artyści

 

Andrzej ANDRYCHOWSKI (ur. 1959 r., Warszawa)

ANDRYCHOWSKI

Wychowanek profesora Rosława Szaybo. Ukończył z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Fotografii Związek Polskich Artystów Fotografików. Uzyskał dyplom warsztatów z Ryszardem Horowitz'em. Aktywnie uczestniczył w działaniach klubu fotograficznego 6x6, z którego wyrosło wielu profesjonalnych fotografików obecnie członków ZPAF. Podsumowaniem tamtego okresu twórczości były wystawy indywidualne organizowane przez Łódzkie BWA: Fotografia - portrety i reportaże 1988 r., Architektura w fotografii 1989 r., Akt kobiecy 1989 r. Ważniejsze konkursy, wystawy zbiorowe i indywidualne w kraju i za granicą: 2010r.: - KDK w Konstancinie, wystawa zbiorowa pt.  "PORTRET"; wielkoformatowa prezentacja portretów  Le Parvis De La Defense , Paris; II miejsce w konkursie pt. "Kapliczka mojego dzieciństwa. Kapliczka na mojej drodze", zagłębie Artystyczne LOFT 44 Warszawa, udział w wystawie pt. „Rosław Szaybo i jego Udacznicy”; 2009r.:  Galeria OBOK  Warszawa; autorska wystawa p.t. " Foto Obraz”; udział w wystawie zbiorowej " Wizje księżycowe, motywy lunarne " w Galerii Nieformalnej w Warszawie ; udział w międzynarodowej wystawie z okazji 40 rocznicy misji "Apollo 11" ZIEMIANIE  NA  KSIĘŻYCU  w Galerii InfoQultura; wystawa indywidualna " W poszukiwaniu światła - antycienie " - Warszawa w Galerii  "OBOK"; wyróżnienie Prezydenta Miasta w konkursie Fototeka  Płocka 09 pt. „ Zaczarowany Płock”; Nocy Muzeów prezentuje swoje prace w ramach akcji "fotoAKTywacje" organizowanej prze okręg warszawski ZPAF; wystawa zbiorowa pt."Abstract" w Voorburg w Holandii.

 

Agata BAJSZCZAK (ur. 1982 r.)

BAJSZCZAK

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom uzyskała w 2008 roku na Wydziale Edukacji Wizualnej. Obecnie studiuje na Wydziale Malarstwa i Grafiki, na specjalizacji Grafika Projektowa. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, fotografią tradycyjną i cyfrową, grafiką i ilustracją. Jest animatorką działań plastycznych w zakresie wychowania plastycznego na wszystkich poziomach kształcenia.

 

 Karol Bąk  (ur. 1961 r., Koło)

BAK

Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu i otrzymał dyplom wystawiennika wnętrz. W 1984 roku rozpoczął studia na Wydziale Grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu). Artysta od początku wiedział, jaką drogę kształcenia pragnie wybrać – Malarstwo, Grafika, Rzeźba był to kierunek prestiżowy i postrzegany jako „kierunek czystej sztuki”. Wiedział, że to najwłaściwszy dla niego wybór. Studia ukończył w 1989 roku dwoma dyplomami z wyróżnieniem, zarówno z grafiki, u profesora Tadeusza Jackowskiego, jaki i z rysunku, w pracowni profesora Jarosława Kozłowskiego.

 

Janusz Andrzej Bałdyga  (ur. 1946 r., Bydgoszcz)

BAŁDYGA2

Studiował w Akademii Sztuk Pięknychw Krakowie. Dyplom obronił w 1973 roku. Laureat wielu nagród i wyróżnień (1974–1989 – kilkukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz  stypendysta Wojewody Bydgoskiego). Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Podróże artystyczne: Niemcy (1971); ZSRR (1971); Austria, Wiedeń (1975); Niemcy, Monachium (1975);Włochy (1976 – Międzynarodowy Plener Malarski w Pesaro, 1977, 1980); Jugosławia (1979 – MiędzynarodowyPlener Malarski w Panczewie); Niemcy, Berlin Zachodni (1981–1983, współpraca z Galerią Sztuka Polska); Hiszpania (1983); Francja, Paryż (1996); Szwajcaria, Bazylea (2007 – wystawa René Magritte`a).

Ważniejsze wydarzenia artystyczne:
2018 – Nad brzegiem czasu, wystawa indywidualna, Galeria Kantorek, BWA Bydgoszcz.
1995 – Wystawa malarstwa, Almeria (Hiszpania)
1989-1991 – Autorskie wystawy malarstwa w salonach BWA  Bydgoszcz, Poznań, Toruń
1986 – I Autorski Plener Malarski W Kręgu Metafory, Komorowo`86 (Polska), Ministerstwo Kultury
i Sztuki, Zarząd Okręgu ZPAMiG w Bydgoszczy – kurator pleneru
1982 – Wystawa zbiorowa malarstwa, Galeria Sztuka Polska, Berlin Zachodni (Niemcy)
1978 – Bielska Jesień, wystawa konkursowa, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
1977 – Międzynarodowa Wystawa Poplenerowa Malarstwa i Grafiki, Centrum Kultury, Pesaro, Włochy
1975 – Aukcja Polskiego Malarstwa, Paryż (Francja)
1974 – Festiwal Współczesnego Malarstwa Polskiego, Szczecin
1974 – Indywidualna wystawa malarstwa, Mały Salon Sztuki, BWA, TPS, Bydgoszcz
1971 – Junge Polnische Kunst, Esslingen, Mannheim (Niemcy) – reprezentant ASP w Krakowie

 

Magdalena BARCZYK-KURUS (ur. 1985 r.)

BARCZYK

Ukończyła  studia na wydziale artystycznym Akademii im. J. Długosza w Częstochowie kierunki: Malarstwo, pracownia prof. W. Lubosa – dyplom z wyróżnieniem w  2012 r. i  Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych. Wcześniej w latach 2000 – 2005 - Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie. Od 2007 r. należy do artystów zrzeszonych na stronie internetowej ARTlock.pl Od 2010 r. działa w Stowarzyszeniu Historycznym Reduta Częstochowa; oprócz sztuki interesuje się historią i zabytkami Częstochowy, nad którymi prowadzi badania. Otrzymała trzykrotnie Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy. Stypendystka Rektora Akademii im. J. Długosza w Częstochowie za osiągnięcia artystyczne. Ważniejsze nagrody: - 2018 - III Miejsce – Nagroda Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, - IV Międzynarodowy Konkurs Artystyczny Pejzaż Współczesny 2011 - 2010 – Wyróżnienie Honorowe, IV Ogólnopolski Konkurs im. M. Michalika na Obraz dla Młodych Malarzy, - 2004 – Wyróżnienie, Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Żydzi polscy – tradycje i obyczaje”, Częstochowa. Publikacje: Częstochowscy architekci dwudziestolecia międzywojennego (1918 – 1939), [w:] Rocznik Muzeum Częstochowskiego 2011\2012, t. 12, pod red. E. Miszczyńskiej, Częstochowa 2013. Ostatnie wystawy indywidualne: - 2019 - „Misterium światła”, Ośrodek Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich, - 2018 - „Remedium światła”, Galeria Zamostek przy MBP w Opolu,  - „Misterium światła”, Mysłowicki Ośrodek Kultury, - 2017 – „Misterium światła”, Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu Zdroju, - „Anatomia światła”, Galeria Sztuki Współczesnej „Przytyk”, Tarnogórskie Centrum Kultury, - 2016 - „Utkane światłem”, Miejski Dom Kultury w Lublińcu. Uczestniczka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych.

 

 

Kamila Bednarska (ur. 1983 r. Rzeszów)

BEDNARSKA

Zajmuje się grafiką, rysunkiem i malarstwem. Absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 2009 roku w pracowni wklęsłodruku prof. Marka Olszyńskiego i dr Pawła Bińczyckiego oraz w pracowni malarstwa prof. Stanisława Białogłowicza. Laureatka Nagrody im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom na Wydziale Sztuki w roku akademickim 2008/2009. W listopadzie 2018 r. obroniła pracę doktorską.
Od ukończenia studiów pracuje w Zakładzie Grafiki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczestniczka projektów artystycznych (m.in. wystaw międzyuczelnianych, przeglądów plastycznych, sympozjów artystycznych, aukcji charytatywnych). Od 2011 roku członek grupy „Dorothea Fleiss & East West Artsts e. V”. Od wielu lat prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci. Jest również członkiem  Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki  „W Kręgu”.
Od 2012 roku Prezes Fundacji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Inwencja, która wspiera wydarzenia kulturalne regionu podkarpackiego. Zorganizowała 6 wystaw indywidualnych i uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, prezentowanych w kraju i za granicą (m. in.: Anglia, Austria, Belgia, Grecja, Rumunia, Egipt, USA). Artystka jest Członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Oferta

Zdzisław Beksiński (ur. 1929 r. Sanok, zm. 2005 r. Warszawa)

beksinski

Absolwent architektury na Politechnice Krakowskiej (1952). Początkowo fotograf (1953-1960), potem rysownik, grafik i malarz. Między 1955 a 1959 rokiem jednocześnie fotograf i malarz. W swej twórczości na początku lat 60. z powodzeniem zajmował się także rzeźbą. Członek ZPAP, a w latach 1957-1963 także ZPAF.
Po ukończeniu studiów na Politechnice Krakowskiej Beksiński wrócił do rodzinnego Sanoka. Już w pierwszej połowie lat 1950. wykonał dojrzałe prace fotograficzne, a także zainteresował się malarstwem, a później malarstwem materii. W 1957 roku zawiązała się nieformalna grupa: Beksiński, Lewczyński, Schlabs, która aktywnie działała do 1959 roku, choć jej ostania wystawa zorganizowana przez Otto Steinerta odbyła w w Deutsche Gesselschaft für Photografie w Kolonii. W ramach grupy Beksiński był najbardziej zorientowanym teoretycznie artystą i wykonał najbardziej radykalne prace o charakterze surrealistyczno-ekspresjonistycznym. Indywidualna wystawa jego prac miała miejsce w Gliwickim Towarzystwie Fotograficznym w 1958 roku. W 1959 roku w Gliwickim Towarzystwie Fotograficznym miała miejsce wystawa tej nieformalnej grupy, która przeszła do annałów historii fotografii polskiej jako Antyfotografia. Beksiński zaprezentował na niej słynną pracę ”Gorsety sadysty” oraz zestaw czternastu prac bez tytułu, które powstały z inspiracji fotografią surrealizmu i teorią montażu filmowego słynnego radzieckiego konstruktywisty Wsiewołoda Pudowkina. W zestawach Beksiński wykorzystywał zdjęcia amatorskie, reprodukcje z czasopism (w tym z pism pornograficznych), zniszczone negatywy, jak też reprodukcje tekstów słownikowych, które zestawiał w formie odwołującej się do narracji filmowej. Wszystko opatrywał szokującymi i zaskakującymi tytułami wchodzącymi w interakcję z zestawionymi fotografiami. W 1958 roku w numerze 11. "Fotografii" opublikował tekst "Kryzys w fotografice i perspektywy jego przezwyciężenia" - jeden z najważniejszych teoretycznych tekstów na temat fotografii, jakie napisano w Polsce w XX wiekuJego dorobek fotograficzny liczący sto kilkadziesiąt fotografii, zachowany wyłącznie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, należy do najważniejszych osiągnięć fotografii polskiej XX wieku, będąc prekursorskim do body-artu, konceptualizmu i sztuki fotomedialnej, gdyż artysta z założenia starał się przekraczać istniejące kanony w fotografii artystycznej.
Później poświęcił się malarstwu. W 1959 roku brał udział w prestiżowej III Wystawie sztuki nowoczesnej w Zachęcie w Warszawie a w 1960 roku w jeszcze bardziej ważnej ekspozycji przygotowanej z okazji Kongresu AICA w Krakowie. W końcu lat 1950. i na początku 1960. Beksiński był jednym z najciekawszych polskich malarzy; odwoływał się do poezji Rainera Marii Rilkego i treści egzystencjalnych. Około 1960 roku wykonywał prace graficzne o ekspresjonistyczno-turpistycznej formie w technice heliotypii na materiale fotograficznym oraz rzeźby z gipsu i metalu nawiązujące do twórczości Henry'ego Moore'a. W drugiej połowie lat 1960. poświęcił się grafice i rysunkowi nasyconym perwersyjnymi erotycznymi obsesjami, które przenikały się z symbolami śmierci. Duże znacznie dla jego kariery artystycznej miała wystawa w Starej Pomarańczarni w Warszawie zorganizowana przez Janusza Boguckiego w 1964 roku, która spowodowała, że artysta stał się modny i popularny. Od końca lat 60. do początku 70. w jego twórczości pojawiły się motywy religii Dalekiego Wschodu, w czym było widać wpływ, jaki wywarł na artystę katowicki twórca Andrzej Urbanowicz, z którym, podobnie jak Jerzy Lewczyński, pozostawał w bliskich kontaktach. Twórczość Beksińskiego z lat 80. wykazuje nawiązania do metody "fotografowania snów" (określenie artysty), a także do malarstwa barokowego, malarstwa dziewiętnastowiecznego i abstrakcji niegeometrycznej w wyniku czego stworzył indywidualny styl, w pracach o tematyce erotycznej, w pejzażu czy w portrecie zbliżający się do wizji apokaliptycznych, balansując na granicy kiczu. Od końca lat 90. artysta tworzy także grafiki cyfrowe - kolorowe i czarno-białe, sięgając w nich po swe zdjęcia. Bardzo istotna jest fotograficzna twórczość artysty i wczesny okres jego twórczości rzeźbiarskiej i malarskiej do końca lat 70. Był jednym z nielicznych artystów, który na początku lat 60. świadomie porzucił dziedzictwo awangardowe poszukując syntezy różnych stylistyk, co można łączyć z zapowiedzią przełomu postmodernistycznego, jaki nastąpił w sztuce światowej w latach 60. i 70. a w polskiej w latach 90. Twórczość fotograficzna Zdzisława Beksińskiego pokazana została na kilku wystawach: "Zdzisław Beksiński. Od awangardy do postmodernizmu", Muzeum Regionalne w Kutnie, 1993; "Antyfotografia i ciąg dalszy. Beksiński, Lewczyński, Schlabs", Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1993; "Zdzisław Beksiński. Fotografie 1953-1959", Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2001/2002.
Prace w zbiorach: Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Historycznego w Sanoku.

Oferta

Miro BIAŁY (ur. 1966 r.)

bialy

Liceum Plastyczne ukończył w Lublinie a Wyższą Szkołę Graficzną w Danii, gdzie mieszkał przez 10 lat.
Malarstwo rozpoczął już w dzieciństwie i od tamtego czasu jest to jego życiowa pasja i zawód. Jest zaangażowanym w swoją twórczość artystą. Wielokrotnie wystawiał swoje prace, między innymi w Danii, Szwecji, Niemczech, Hollandii, Polsce. Obrazy Miro Białego można znaleźć w prywatnych kolekcjach na całym świecie, np: Danii, Niemczech, Francji, Turcji, Kanadzie, Izraelu itd.
Wiele podróżował, aby zgłębiać kulturę i sztukę innych krajów. Podczas studiów w Kopenhadze poznawał grafikę i reklamę komputerową, projektował plakaty, rzeżbił, zajmował się ceramiką i ilustracją książkową. Projektował dla Amnesty International i Unii Europejskiej. Najchętniej uprawia jednak malarstwo.

 

Marta Bilecka (ur. 1975 r.)

Bilecka

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi  Wydziału Grafiki i Malarstwa. Dyplom z grafiki warsztatowej u prof. A. Bartczaka w Pracowni Drzeworytu w 2002 r. gdzie zrealizowała projekt książek autorskich i z malarstwa w pracowni prof. Marka Czajkowskiego. Artystka rozwija cykle pod tytułem „Waterland” i „Perfect Moment Before Noon”, w których przeważają nowocześnie przetwarzane motywy akwatyczne - przedstawienia bezkresnych wód sięgających po horyzont oraz człowiek. Szczególne znaczenie przywiązuje do żywiołu wody, która symbolizuje życie, oczyszczenie i odrodzenie, ale jednocześnie niestałość, ciągłą zmienność i przemianę. Z łatwością wydobywa formę rzeczy biegle posługując się precyzją w technice malarskiej.
Wybrane wystawy indywidualne:
2018 - Blue Universe, Kamienica 56, Łódź;
2017 -Wodna Odyseja, Stacja Nowa Gdynia, Łódź;
2016 - W Poszukiwaniu Tajemnicy za Kołem Podbiegunowym, Scandic Ferrum, Kiruna, Szwecja;
2016 - Prapremiera - W Poszukiwaniu Tajemnicy za Kołem Podbiegunowym, Galeria ELart, Łódź;
2013 - Dream Spaces, Galeria Rynku Sztuki, Łódź;
Wybrane wystawy zbiorowe:
2017 - Czwarty Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców, Muzeum Miasta Łodzi,
Pałac Izraela Poznańskiego oraz Galeria ASP, Łódź;
2016 - Trzeci Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców, Galeria Bałucka oraz ASP Łódź;
2015 - Drugi Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców, Muzeum Włókiennictwa, Łodź;
2015 - Sensual Woman and Metaphysical Spaces, Oslo, Galeria S9, Norwegia;
2014 - 2015 - Gallery Art Expo, Sovejen, Horning, Dania;
2014 - Back to Nature, Oslo, S9 Galleri, Norwegia;
2014 - wernisaż malarstwa kolekcji Rodziny Majdas pt "ELanie", Galeria UM Galeria 87, Łódź;
2013 - Wizje Współczesnej Metropolii, Galeria Adi Art, Łódź;
2013 - Bologna Children's Book Fair 2013 - targi książki dziecięcej - Ściana Ilustratorów- Polish Book Art For Children, Włochy;
2013 - Zmysłowe Kobiety i Metafizyczne Przestrzenie, Galeria Skwer, Warszawa;
2013 - wernisaż malarstwa, Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56, Łódź;
2012 - Międzynarodowe Targi Książki w Seulu | 2012 Seul International Book Fair | Korea
2011 - V Biennale Ilustracji dla Dzieci, Lizbona, Portugalia;

Oferta

Marzena Bis (ur. 1987r., Zamość)

00

Dyplom z malarstwa uzyskała w 2013 roku. Zajmuje się malarstwem olejnym i akrylowym. Inspirację do swoich prac czerpie głównie z pejzażu. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych i konkursach sztuki współczesnej m.in.: 2012 r. Noc Muzeów - Muzeum Nadwiślańskie, Kazimierz Dolny; 2012 r. No Budget Show IV - MOCAK, Kraków; 2014 r. Warszawski pejzaż - Galeria Gersonica, Warszawa. Od 2013 r. członek i współzałożyciel artystycznej grupy MARAZM.

 

Katarzyna BLEKIEWICZ (ur. 1972 r., Gdańsk)

BLEKIEWICZK

Studiowała na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie w 1999r. obroniła pracę dyplomową w pracowni prof. M. Świeszewskiego. "Znaki pojawiające się w moich pracach wypływają z mojej wyobraźni. Nasycając się urokami przyrody dokonuję syntezy tego świata i przedstawiam go w formie wymyślonych przeze mnie symboli. Wśród znaków, które używam są takie, które można wytłumaczyć odnosząc je do symboliki chrześcijańskiej: symbol ryby, oka czy skrzydeł, ale również te, które nie mają odniesień do konkretnych form, abstrakcyjne, układające się w specyficzne, złożone systemy niczym stare pismo ideograficzne. Owe znaki to nie symbole, które należy odczytywać wprost, to raczej znaki będące zagadkami kuszącymi fantazje oglądającego. Prowadzą one z powrotem ku prastarej mistyce, ale bez drogowskazów." Wybrane wystawy: 2015-Fundacja Piękniejszego Świata, Skłudzewo, 2014-"Kolekcja Skłudzewska", Galeria Forum, Toruń, 2014-"Aukcja Młodej Sztuki", Sopocki Dom Aukcyjny, Sopot.

 

Łukasz Breitenbach (ur. 1988 r.)

Breitenbach

W 2007 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Pięknych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy następnie studia na  kierunku Malarstwo w pracowni kolorystycznej profesora Mieczysława Ziomka na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Otrzymał dwa dyplomy od prof. Mieczysława Ziomka za wyróżniający się dyplom z malarstwa 2012/2013 w pracowni. Obecnie Zajmuję się malarstwem, rysunkiem, fotografią oraz grafiką. Maluje abstrakcyjne, współczesne kolorystyczne portrety charakterystycznych osób, podkreślając ich urodę. Interpretuje barwę oraz formę.  Brał udział w wielu plenerach międzynarodowych w Polsce w  Toruniu, i Iławie, na Ukrainie we Lwowie, na Litwie we Wilnie oraz na Łotwie w Rydze a także w Madonie  Madona’s Art Museum oraz  wystawach zbiorowych międzynarodowych na Litwie w Wilnie, na Ukrainie we Lwowie „Lviv, Spirit, Symbol, Sign” , na Łotwie w Rydze oraz w  Madonie a także w Polsce w Iławie „Iława odbita w wodzie”, Olsztyn, Galeria Parkowa , Toruniu w Dworze Artusa oraz Grudziądzu w muzeum W. Łęgi w Grudziądzu.

 

Małgorzata BRYNDZA (ur. 1989 r., Częstochowa)

bryndza2

Jest absolwentką Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie w 2013 roku obroniła z wyróżnieniem dyplom w pracowni Komunikatu wizualnego, prof. AJD, dr hab. Andrzeja Desperaka oraz absolwentką Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Zajmuje się malarstwem sztalugowym, grafiką oraz projektowaniem obuwia . Jej malarstwo to ciągłe kształtowanie własnego stylu oraz znaku rozpoznawczego. Wciąż poszukuje nowych rozwiązań na poziomie warsztatu. Celem jej jest tworzenie prac o dużej wartości estetycznej oraz przekonującej sile wyrazu.

Wystawy:
2012 -  Cztery żywioły ,wystawa zbiorowa, Hooper Bay, Częstochowa
2012 -  Trzy wymiary, wystawa zbiorowa, Hooper Bay, Częstochowa
2014 -   Ogólnopolska Wystawa Rysunku, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń
2014 -   Pokaz kolekcji dyplomowej, Centrum Promocji Mody, Łódź

 

Mariusz BRZYZEK (ur. 1984 r., Rabka Zdrój)

BRZYZEK

Absolwent krakowskiego studium plastycznego o specjalności animacja filmowa. Od zawsze interesuje się zarówno malarstwem, rysunkiem jak i muzyką. W twórczości malarskiej najbardziej ceni sobie street/urban art. Natomiast nigdy nie był człowiekiem działającym w tych kręgach. Niemniej jednak twórczość artystów tego gatunku jest dla niego znaczącym źródłem inspiracji. Uwielbia malowidła, które przede wszystkim spełniają funkcję dekoracyjną, ale również dają dużo do myślenia, pozwalają na chwilę zadumy a co za tym idzie nie pozwalają łatwo oderwać od siebie oczu.

 

CAMPIO (pseud., ur. 1988 r., Puławy)

campio

Artysta sztuk wizualnych, w ostatnich latach maluje enigmatyczne portrety. Posługując się niestandardową gamą barwną, celowymi zniekształceniami i rozmazaniami potęguję wrażenia estetyczne. W swoich pracach łączy wiele technik malarskich, oraz autorskich technik eksperymentalnych. Poza malarstwem zajmuje się także obiektem i sztuką w przestrzeni publicznej. Street-artowe korzenie artysty, przekładają się na nowatorskie rozwiązania w jego twórczości. Brał udział w wielu wystawach i konkursach sztuki współczesnej np. 2011, Świeża Krew, Socato, Wrocław; 2012, No Budget Show 4, MOCAK, Kraków; 2013, II Piotrowskie Biennale Sztuki, ODA, Piotrków Trybunalski; 41 Biennale Malarstwa Bielska Jesień, Galeria Bielska Bwa, Bielsko-Biała; Promocje 2013, Galeria Sztuki w Legnicy, Legnica; 2014, Najlepsze dyplomy, Galeria Labirynt, Lublin; Granice globalizacji, Polish Art Tomorrow, Mediations Biennale Poznań, Centrum Kultury Zamek, Poznań; 2017, 43 Biennale Malarstwa Bielska Jesień, Galeria Bielska Bwa, Bielsko-Biała; ECOmade Festival, Centrum Promocji Mody ASP, Łódź; 2019, Nieczyste malarstwo, BWA Sandomierz.

 

CHAZME 718 / Daniel Kaliński / (ur. 1980 r. Laufen, Szwajcaria)

CHAZME

Działający pod nazwą CHAZME 718 – absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej . Od 1996 roku związany jest ze street art’em. Zajmuje się także ilustracją, malarstwem i projektowaniem graficznym. W swojej twórczości wykorzystuje mieszankę sprayów, standardowych farb i odcisków gazet. Jego prace można zobaczyć na murach takich miast jak: Praga, Berlin, Lille, Warszawa, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Szczecin, Kraków. Wystawiał swoje prace w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Berlinie, Monachium i Glasgow.

 

Kinga CHROMY (ur. 1971 r., Kraków)

chromy

Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studia na Wydziale Malarstwa w pracowniach: prof. Jana Szancenbacha i prof. Jerzego Nowosielskiego. Dyplom w 1995 roku, w pracowni prof. Juliusza Ząbkowskiego.


 

Malwina CIEŚLIK (ur. 1975 r., Radomsko)

CIESLIK 2

Absolwentka Wydziału Artystycznego  Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (aktualnie  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza). Dyplom artystyczny z wyróżnieniem w pracowni litografii,  pod kierunkiem dr hab. Krystyny Szwajkowskiej. Pracowała w zawodzie architekta, zajmując się też malarstwem sztalugowym,  renowacją mebli oraz innymi projektami artystycznymi. Wykształcenie architektoniczne i graficzne w dużej mierze ukształtowały jej spojrzenie na sztukę. W swoim malarstwie poszukuje różnych metod ekspresji. Inspiracja są podróże, otaczająca przestrzeń, muzyka, dobra kawa, wiatr i woda.

Nagrody i wyróżnienia:
2019 r. - Grand Prix 7. Międzynarodowe Biennale Sztuki Miniatury, Art Gallery Ruse (Bułgaria);
2008 r. – Malarstwo - Rzeźba MDK Radomsko.
Ważniejsze wystawy:
2019 r. -“Radomsko zwyczajne – niezwyczajne”, MDK, Radomsko;
2018 r. - “ArtRa” Regionalne Muzeum w Radomsku;
2017 r. - “Kobiecą ręką” MDK w Radomsku
2002 r. - PKO BP Radomsko
2001 r. - BWA Częstochowa
Wystawy zbiorowe w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, Toruniu, Radomiu, Częstochowie, Łęczycy i Radomsku.

Oferta

Barbara CZERWIŃSKA (ur. 1954 r.)

czerwinska barbara

Studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki PWSSP (obecnie ASP) w Łodzi. Dyplom w 1982 r. Działalność twórcza w zakresie malarstwa, projektowania graficznego oraz architektury wnętrz. Ma w dorobku 5 wystaw indywidualnych oraz udział w wielu wystawach zbiorowych i pokonkursowych.
Preferuje malarstwo przedstawiające o zabarwieniu realistycznym, jak również realizm magiczny skłaniający się w stronę surrealizmu. Artystka maluje cyklami tematycznymi, które mają różne granice czasowe, a efekt pracy twórczej to kilka do kilkunastu obrazów w cyklu. Np.”Łódź”, „Ptaki i Ryby”, „Wnętrza”, „Sztuka przemijania czasu”, „Saint Tropez”, „Cztery Pory Roku”.


 

Wojciech ĆWIERTNIEWICZ (ur. 1955 r., Krościenko)

cwiertniewicz

Studiował malarstwo na ASP w Krakowie. Prace malarza znajdują się w kolekcjach: Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Biblioteki Głównej ASP w Krakowie. Jest autorem 50 wystaw indywidualnych malarstwa. Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Opublikował także 6 tomików dziennika: Dziennik malarza (Kraków 2002), Bez tytułu (Kraków 2004), Ulica Długa (Kraków 2005), Bez tytułu 2 (Kraków 2006), Rok 2006 (Kraków 2007), 2007 (Kraków 2008).


 

Monika Dałek (ur.1981 r.)

DALEK

Monika Dałek (ur.1981) absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom obroniła 2008r.na Wydziale Edukacji Wizualnej w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Włodzimierza Stelmaszczyka, aneks do dyplomu - książka artystyczna w Pracowni Projektowania graficznego adi.Włodzimierza Morawskiego.Zajmuje się różnymi dziedzinami sztuk wizualnych, głównie malarstwem, w którym bohaterami czyni postacie lub obiekty uwikłane w „teatrze sytuacji”. Wierzy w ciągłą zmienność sztuki, to przekonanie przemyca w swych pracach stosując różne konwencje.Autorka wystaw indywidualnych i uczestniczka wystaw zbiorowych.

Wybrane wystawy:
2015 "Drugi Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców”  - Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,
2014 "Inspiracje filmowe”  - Muzeum Kinematografii w Łodzi,
2014 „Artygiel”  -  2 kielecka wystawa artystów regionu,
2012 „12 + 1”    - Pedagogiczna Biblioteka Publiczna w Zgierzu,
2011 „Notatki”   - Galeria „Widok” w Łodzi,
2009 „Akcja Re:akcja” - Muzeum Sztuki 2 w Łodzi,
2009 Wystawa rysunków  - Galeria Wydziału Edukacji Wizualnej  Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
2009 „Najlepsze dyplomy” -  Biała Fabryka, Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,
2008 Wystawa rysunków – galeria „Pod Napięciem” w Łodzi


 

Urszula Danielewska-Wietecka (ur. 1942 r. Bydgoszcz, zm. 2015 r. tamże)

danielewska-wietecka-profil

Malarka, projektantka i aranżatorka wnętrz.
W latach 1961-1966 studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z malarstwa w pracowni Stanisława Borysowskiego. W latach 1966-1980 obok pracy twórczej zajmowała się projektowaniem mody, grafiki reklamowej i malarstwem Pracowała dla takich zakładów jak dla ZPO Kreacja, ZPD Dzianotex oraz Zakładów Obuwniczych Kobra. Brała udział w konkursach i wystawach zbiorowych bydgoskiego środowiska twórców.
Od 1980 roku poświęciła się wyłącznie pracy twórczej. Jesienią 1980 r. otrzymała stypendium Wydziału Kultury Miasta w Ratyzbonie i przez kilka miesięcy malowała i rysowała w Bawarii. W Ratyzbonie odbyła się też jej pierwsza zagraniczna wystawa indywidualna. W 1986 roku otrzymała półroczne Stypendium miasta Spira i Ministerstwa Kultury Nadrenii-Palatynatu, zakończone dużą indywidualną wystawą. Ponadto była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki (1984) oraz Wojewody Bydgoskiego(1987). W latach 1986-1987 odbyła w ramach wymiany kulturalnej podróże studyjne do Wietnamu (1986) i Związku radzieckiego (1987), a w latach późniejszych także do Francji, Tunezji, Egiptu i Jordanii.
W roku 1991 otworzyła w Bydgoszczy własną Galerię pn. „Art-Deko-Gallery”, w której odbywały się kameralne koncerty z udziałem muzyków z Filharmonii Pomorskiej oraz prezentacje malarstwa i grafiki. Była koordynatorem kilku wystaw zagranicznych twórców ze środowiska bydgoskich (m.in.: w Ratyzbonie, Mannheim i Essen)
Ostatnich 15 lat życia poświęciła na projektowanie i aranżacje wnętrz biur, gabinetów lekarskich, kancelarii notarialnych i adwokackich, domów i mieszkań osób prywatnych. Wśród jej zleceniodawców były także instytucje jak np. Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, jeden z dziekanatów Akademii Techniczno-Rolniczej (dzisiaj Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy). Malowała wówczas sporadycznie, głównie na zamówienia, dlatego też z tego okresu zachowały się jedynie nieliczne szkice na papierze i kartonie.
Była członekiem ZPAP Bydgoszcz (1966-1983) i ZPAMiG (od 1984)
W twórczości Urszuli Danielewskiej można wyróżnić dwa zasadnicze okresy: surrealistyczny (po 1976 r.) oraz inspirowany twórczością niemieckiej Grupy „Nowi dzicy” (niem. Neue Wilde). Okres „Dziki” to twórczość od 1986 roku. W tym okresie powstały głównie obrazy dużego formatu na płótnie, ale także na kartonie i papierze. Głównie są to nieco groteskowe postacie ludzkie malowane żywiołowo bez zbędnych szczegółów; początkowo w szarościach a później w kolorach o mocnym natężeniu. W tym okresie często sygnowała swoje prace jako „Dan”
Jej prace znajduję się w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy, BWA w Rzeszowie, BWA w Olsztynie, Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy i licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. Anglii, Francji, Szwajcarii, Bułgarii, Niemczech, Danii i USA).


 

Sławomir DANIELSKI (ur. 1986 r., Pleszew)

DANIELSKI

Początki swej twórczości już od wczesnych lat młodzieńczych inspirowane były przede wszystkim nielegalnym graffiti. W późniejszym czasie D.ski (pseudonim) uczestniczył w jamach graffiti na terenie Polski oraz za granicą, a także tworzył w miejscach do tego przeznaczonych. Od 2012r. student na wydziale Pedagogiczno- Artystycznym w Kaliszu fili UAM w Poznaniu. Od 2007r. tworzy również na płótnach.  W swych pracach wykorzystuje na równi pędzel jak i farbę w sprayu. Stara się mieszać techniki plastyczne. Mimo tworzenia głównie na płótnach, wykorzystuje on techniki graffiti, których nauczył się przez lata malowania na ulicach. W jego pracach często możemy spotkać  in-line, out-line oraz wiele innych zasad  stosowanych podczas malowania graffiti. Jego prace wciąż można spotkać na ścianach, gdyż zarówno graffiti jak i murale w stylu street artowym wykonuje do dnia dzisiejszego. Prowadzi również warsztaty z dziedziny graffiti i street artu by zarażać swoją pasją innych. Inspiracją dla niego jest wszystko czym się otacza. Przykładając bardzo dużą uwagę do kolorów. Czasem poważne, czasem zdystansowane podejście do swej twórczości mocno napędzanej kawą.

 

Iwona DELIŃSKA (ur. 1963 r., Gdynia)

delinska

Studia na Wydziale Architektury Wnętrz i na Wydziale Malarstwa w ASP w Gdańsku.
Dyplom w Pracowni Tkaniny Unikatowej u doc. B. Świderskiej. Przez wiele lat zajmowała się projektowaniem dzianiny. Równolegle powstawały prace malarskie.
Obrazy artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, Włoszech, Francji i USA. Mieszka i tworzy w Gdyni.

 

Paulina DĘBOSZ (ur. 1987 r., Tuchów)

DEBOSZ

Technik konserwacji mebli i wyrobów snycerskich. Absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Sztuki Wizualne, specjalność Malarstwo. W 2014 r. obroniła dyplom w Malarskiej Pracowni Interdyscyplinarnej pod kierunkiem dra hab. prof. UR Marka Olszyńskiego, dra hab. prof. UR Antoniego Nikla i dra hab. prof. UR Marka Pokrywki. Zajmuje się malarstwem, grafiką, instalacją artystyczną i konserwacją.

 

Aleksander DĘTKOŚ (ur. 1939 r., Gorlice)

DETKOS

Absolwent Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem (1955-1960) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, Wydział Rzeźby i Ceramiki w pracowni prof. Stanisława Horno-Popławskiego (1960-1966). W tym samym czasie ukończył także studium pedagogiczne. W latach 1966-1969 pracował jako plastyk-pedagog w szkolnictwie specjalnym na Wybrzeżu.
Laureat licznych nagród i wyróżnień w konkursach rzeźbiarskich. Jego nazwisko znajduje się w angielskiej edycji biografii artystów współczesnych, wydanej w Lozannie pt: Kto jest kim. Od 1999 należy do Accademia Internazionale – Greci Marino – Italia, z tytułem członka Akademii Sztuki. Od lat 70. mieszka w Bydgoszczy w dzielnicy Miedzyń.
Wystawy indywidualne
    1978 – wystawa rzeźby, Włocławek, Ciechocinek
    1979 – wystawa rzeźby, Bydgoszcz, Tuchola
    1990 – wystawa rzeźby, BWA Bydgoszcz
    1990 – "Kunst aus Osteuropa", Essen, Niemcy
    1991 – wystawa rzeźby, Grudziądz, galeria "Probot"
    1994 – wystawa rzeźby, Zakopane, BWA
    1995 – wystawa rzeźby, Galerie Edition A. F., Solingen, Niemcy
    1995 – wystawa rzeźby, Dom Duński, Bydgoszcz
    1998 – "Reminiscencje portretu", WSP, Bydgoszcz
    1999 – wystawa rzeźby, Hotel City, Bydgoszcz
    1999 – wystawa rzeźby, Hobro, Dania
    2000 – wystawa rzeźby, Kopenhaga, Dania
    2000 – wystawa rzeźby, galeria "Non-fere", Bydgoszcz

 

Andrzej Domżalski (ur. 1945 r. Bydgoszcz)

domzalski

Mieszka w Warszawie; w 1971 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych (od 1996 – Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku, uzyskując dyplom na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Jacka Żuławskiego. W latach 1975-1985 współpracował z Telewizją Polską jako grafik i scenograf. W latach 1985-1996 mieszkał i tworzył w Nowym Jorku, m. in. brał udział przy tworzeniu pierwszego polskiego programu telewizyjnego w Nowym Jorku p.n. Polish Television Network. Współpracował również jako grafik z wydawnictwami nowojorskimi, stale współpracował m. in. z nowojorskimi galeriami Andrew Kolba i Michaela Kazana, pracował jako architekt w Ehrencrantz and Eckstut Architect Company. W latach 1996-2004 pracował w Warszawie przy projektach i realizacjach architektonicznych. W latach 2004-2008 r. mieszkał i tworzył w Los Angeles, należąc do grupy artystów amerykańskich Venice Beach.
Prezentował swoje malarstwo na Venice Beach, współpracował z galeriami i wydawnictwami w Los Angeles. Od debiutu w 1971 r. w Gdańsku wielokrotnie prezentował swoje malarstwo na wystawach indywidualnych na całym świecie.
Jego prace malarskie i graficzne są reprezentowane w kolekcjach w większości krajów na świecie.

Oferta

Karolina Dorochowicz,  (pseud. Fox ur. 1988 r., Warszawa)

DOROCHOWICZ

W 2008 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie zdobywając tytuł Artysty Plastyka w specjalizacji Meblarstwo. Na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku zdobyła tytuł licencjacki w Pracowni Malarstwa Sztalugowego. W 2016 obroniła dyplom magisterski na kierunku Malarstwo.

 

Mariusz DRABAREK,  (ur. 1979 r. , Mińsk Mazowiecki)

DRABAREK

W 2002 r pobierał lekcje i konsultacje w pracowni artystycznej Pawła Wolańskiego . Od roku 2006 r. należy do organizacji Bow Arts w Londynie. Uczestniczył w wielu warsztatach, wystawach i konkursach. Zajmuje się głównie malarstwem, używając techniki mieszanej: olej, akryl , spray, collage, coraz częściej sięga też po asamblaż. Tworzy sztukę figuratywno-abstrakcyjna, inspirując się malarstwem sakralnym z wpływami sztuki współczesnej. Czerpie również ze sztuki ‚naiwnej’, prymitywnej i kreolskiej. Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią. Prace zwykle są dwuwymiarowe lub dwuznacznymi elementami przestrzennymi. Poszukuje odmiennych form wyrazu przyczynia się do kształtowania nowych oryginalnych kierunków i niezwykle różnorodnych dzieł malarskich.

 

DUBROWIN Jan (ur. 1957 r., Piotrków Trybunalski)

DUBROWIN

Studiował w Państwowej wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP). Dyplom z zakresu tkaniny unikatowej i malarstwa uzyskał w 1981 roku. Od tego czasu uczestniczył we wszystkich wystawach środowiskowych. Wielokrotnie prezentował swoją twórczość na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą m. in. w Rzeszowie, Tarnowie, Poznaniu, Nowym Sączu, Kaliszu, Sieradzu, Bielsku-Białej, Radomiu, Warszawie, Łodzi, Toruniu, Bełchatowie, Kostromie, Esslingen, Gironie, Równem, Pradze. Brał udział w wielu plenerach malarskich i wystawach poplenerowych. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i środowiska. W 2006 z okazji jubileuszu 25-lecia pracy twórczej uhonorowany został "Brązowym Medalem za Zasługi dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego".

 

Mariusz DYDO (ur. 1979 r.)

Dydo

Po ukończeniu działu Meblarstwo Artystyczne w PLSP w Tarnowie, dostał się na Wydział Rzeźby krakowskiej ASP, którą ukończył w 2004 roku. Przed i w trakcie studiów działał w Autorskiej Grupie Artystycznej Jacka Kucaby "Ruchome Święto". W trakcie studiów brał udział w wielu wystawach zbiorowych oraz dwukrotnie, na zaproszenie Commune de Lorentzweiller, Luksemburg w projektach malarskich "Mieszkańcy Lorentzweiller" i "Pejzaże Lorentzweiller". Po ukończeniu studiów był laureatem nagród i wyróżnień dla obrazów z cyklu www.cykl.dy oraz nagrody Artystycznej Miasta Kraków. W roku 2007 otworzył swoje pierwsze studio rzeźby i malarstwa, w którym wykonał wiele zamówień kontraktowych dla osób prywatnych, filmu, reklamy, muzeum Trasy Turystycznej Kopalni Soli w Wieliczce, Muzeum Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego, Bazyliki Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (wspólnie z Zbigniewem Blajerskim). Od roku 2008 tworzy małe cykle rzeźbiarskie w ceramice odlewanej, które tworzą markę Mariusz Dydo. W roku 2013, wraz z drugim inwestorem powołał do życia projekt Dydodecor, który ma na celu promować markę oraz artystów zaproszonych do jej budowy. Jest autorem projektu figur do wielkopomnikowego założenia architektonicznego dla Fundacji Pomnik Ofiar Katynia. W swojej twórczości inspiruje się liniami przecięć mitologii i sztuki, tradycją mistrzów i wizytą w hipermarkecie.

 

Jagoda DZIEWANOWSKA (pseud. MANDALA  ur. 1991 r., Bydgoszcz)

DZIEWANOWSKA

Jest absolwentką Państwowego Liceum Plastycznego w Bydgoszczy, pracę dyplomową obroniła z wyróżnieniem. Studiowała grafikę na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, ale przerwała studia, na rzecz realizowania swojej drogi artystycznej samodzielnie. Wykonuje abstrakcyjne malarstwo sztalugowe, tworzy syntetyczne rysunki, grafiki w intensywnych pobudzających barwach. Jej prace są geometrycznymi ekspresyjnymi konstrukcjami. Wiele obrazów opiera na motywie buddyjskiej mandali. Artystka interpretuje przestrzeń tworząc precyzyjne dekoracyjne prace, optymistyczne kompozycje kolorów i kształtów.  Jest kreatywną ambitną perfekcjonistką i rozwija się stale podróżując i obserwując mistrzów. Inspiracją są dla niej prace i artyści z różnych środowisk. Począwszy od klasycznych plakacistów i ilustratorów po współczesny design i rewolucje street- art'u. Część pomysłów rodzi się również z obserwacji projektów tatuażu, ilustracji. Maluje w swojej pracowni w Bydgoszczy.

 

Ziemowit FINCEK (ur. 1988 r., Kalisz)

fincek

Artysta w 2014 roku uzyskał dyplom magistra na wydziale Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W latach 2011-2012 Stypendysta w Accademia di Belle Arti do Venezia, wydział malarstwa Włochy. W 2009 roku Absolwent Liceum Plastycznego w Kaliszu na specjalizacji Renowacja Elementów Architektury. Artysta mówi o swojej twórczości: „Tematami mojej twórczości są twory powstałe z połączenia moich wspomnień przemyśleń i obserwacji. Nie wykonuję szkiców przygotowawczych, nie korzystam ze zdjęć, nie dokonuję późniejszych poprawek. Proces twórczy jest dla mnie niemal magicznym, szamańskim doświadczeniem w który mnie jestem do końca w stanie przewidzieć ostatecznego rezultatu pracy.”.

Oferta

Andrzej Fronczak (ur. 1959 r. Brześć Kujawski)

fronczak

Malarstwo uprawia od 1982 roku. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i rysunkiem. Jego prace były wystawiane na ponad 40 wystawach indywidualnych w Polsce (m.in. w Koszalinie, Słupsku, Włocławku, Warszawie) oraz w ośrodkach polonijnych w Chicago, Detroit i w Paryżu. Oprócz tego brał udział w ponad 80 wystawach zbiorowych, m.in. w Danii, Niemczech, Serbii, Słowacji, Ukrainie i we Włoszech. Był pomysłodawcą i organizatorem Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Agro-art Gołaszewo”. Jego obrazy znajdują się w muzeach, galeriach oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Od 2004 roku jest członkiem Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. W przeszłości był członkiem-współzałożycielem, a także pierwszą osobą pełniącą funkcję prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Artystów „Wło-Art”.
Nagrody i wyróżnienia:
- Srebrny Krzyż Zasługi - 2010 r.
- Nagroda publiczności na VIII Ogólnopolskim Biennale Sztuki w Skierniewicach - 2004 r.
- I miejsce w Konkursie „Poczta Polska w Karykaturze” - 2005 r.
- Wyróżnienie na XV Konkursie „ Włocławskie Impresje” - 2008 r.
- Nagroda Prezydenta Miasta Włocławka w dziedzinie kultury - 2009 r.
- Wyróżnienie na XVII Konkursie „Włocławskie Impresje” - 2010 r.
- Wyróżnienie Prezydenta Miasta Włocławka w dziedzinie kultury - 2012 r.
- Wyróżnienie na XX Konkursie „Włocławskie Impresje” - 2013 r.

Oferta


Natalia FUNDOWICZ-DZIOBEK (ur. 1991 r., Kraków)

FUNDOWICZ

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie-kierunek malarstwo, pracowni malarstwa prowadzonej przez prof. Adama Brinckena oraz pracowni rysunku prowadzonej przez dr. Rafała Borcza. W Roku 2014, 2015, 2016 otrzymała stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Od 2013 czynnie bierze udział w aukcjach i wystawach zbiorowych w całej Polsce (Opole, Wrocław, Katowice, Bydgoszcz, Kraków, Warszawa). Zorganizowała również 4 wystawy indywidualne,  w tym w 2 Londynie, gdzie ukazały się 2 artykuły/wywiady w gazetach o jej twórczości („Dziennik Polski” oraz  „Nowy Czas”) oraz w Wiedniu. Współpracuje z galerią w Londynie.
Ważny jest dla niej sam proces tworzenia oraz jego nieoczywistość. Podejmowanie niektórych decyzji trwa godziny, dni, niektórych zaledwie sekundy, uzależniając końcowy efekt od gestu, chwilowego wybuchu. Jednakowoż raz podjęta decyzja, pozostaje na zawsze, nie da się jej przemalować, zmyć, poprawić. Tym charakteryzuje się technika wodna, której używa. W swoich pracach korzysta z bogatego zasobu różnych technik i sposobów ekspresji. Na obrazach prezentuje ślady po swoich podróżach ku afirmacji życia. Afirmacji natury, kobiecości, ciała, macierzyństwa. To, co widzi, osadza na płaszczyznach z delikatnością i lekkością intensywnych, choć akwarelowych kolorów, starając się przy tym nie odbierać im ruchu. Na płótnach i na ścianach tworzy mapy umieszczonych jakby w stanie nieważkości barwnych znaków i metaforycznych form. Zaludniają przestrzeń, uciekają z obrazów, ulatniania się, spadają i rozmywają się w powietrzu i na ziemi. Nie lubią zamkniętych ram, jak i zamkniętego umysłu. Forma, o jakiej myśli i której poszukuje, musi być, symulacją wewnętrznego przeżycia, jego synestezyjnym kształtem, który określa jej zamysł, kształtujący go następnie w dzieło.

 

Maciej GAPPA (ur. 1980 r., Człuchów)

Gappa

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Studiował wzornictwo na Politechnice Koszalińskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra sztuki o specjalności wzornictwo przemysłowe. Przez ostatnie lata pracował w branży jubilerskiej jako grawer i projektant, jednocześnie realizował się w malarstwie. Powstałe w tym czasie obrazy znajdują się w kolekcjach w  Polsce i za granicą, w kościołach i instytucjach publicznych. Obecnie prowadzi własną pracownię. Zajmuje się malarstwem i projektowaniem.

 

Sebastian GARYANTESIEWICZ (ur. 1980 r., Poznań)

garyantesiewicz

Obecnie mieszka i tworzy w Poznaniu. Uczestnik licznych międzynarodowych i krajowych plenerów malarskich. Jego prace wyróżniają się niesamowitym wykorzystaniem koloru oraz zaskakującą manipulacją światłocienia. Ciągła chęć rozwoju i pasja do malarstwa sprawia że, każdą wolną chwilę poświęca sztuce. Autor wielu portretów i pejzaży. Ostatnia seria obrazów miejskich ma na celu oddać więź łączącą artystę z jego otoczeniem.

Ostatnie wystawy:
Bełczna - kwiecień 2018
Ińsko - sierpień 2018

 

Hugo GIZA (ur. 1982 r., Gdańsk)

GIZA

Artysta ukończył Wydział Malarstwa gdańskiej ASP. Maluje surowe w swojej prostocie pejzaże. Do stycznia 2015r. związany był z kabaretem Limo. Jego obrazy znajdują się w wielu prywatnych zbiorach w kraju i za granicą (m.in. w Kanadzie, Francji, Niemczech, Irlandii i Austrii).

 

Agnieszka Głębicka (ur. 1981, Paczków)

GŁEBICKA

Absolwentka łódzkiej szkoły filmowej oraz krakowskiej ASP. Zawodowo zajmuje się pisaniem scenariuszy. Maluje w technice olejnej oraz tempery jajowej. Mieszka i pracuje w Warszawie.

 

Piotr GOLA (ur. 1985 r.)

GOLA

Z wykształcenia architekt. Ukończył Wydział Architektury na Politechnice Krakowskiej. Sztuka jest jego pasją.

Jego twórczość oscyluje wokół symbolizmu, surrealizmu, abstrakcjonizmu i ekspresjonizmu. Artysta w swoich pracach bardzo często używa symboli. Postacie ,przedmioty ,kolory stanowią logicznie zaprojektowaną całość skrywającą ukrytą w nich treść. Widać dbałość o to aby jego dzieła przemawiały do widza ,opowiadały o życiu, ludziach, doświadczeniach, procesach a nie były tylko "suchym" zapisem otaczającej rzeczywistości. Jak sam artysta mówi jego sztuka jest światem myśli, snu i fantazji. Jego prace są zapisem wizji i pomysłów ,które czerpie z życia i obserwacji siebie i ludzi.
Artysta używa żywej ,ekspresyjnej palety barw i chętnie łączy różne zestawienia kolorystyczne - niebieskości ,czerwienie ,róże, fiolety, zielenie. Stara się aby stosowana kolorystyka w jak największym stopniu mogła cieszyć ludzkie oko .Czerń w jego pracach nadaje głębi i tajemniczości. Niekiedy postacie wydają wynurzać się , wychodzić z ciemnego tła jakby ukryte, schowane gdzieś dalej. Tworzy w technice olejnej jak również chętnie wykorzystuje techniki cyfrowe. Prace Piotra Goli znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

Wystawy:
2019 - wystawa zbiorowa , Galeria Tycjan , Kielce
2018 - wystawa indywidualna , Galeria Maya , Toruń
2018 - wystawa zbiorowa , Willa Huetta Kielce

 

Dariusz GRAJEK (Poznań)

grajek

Studia ukończone na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom z malarstwa u prof. Andrzeja Leśnika. Mieszka i tworzy w Swarzędzu.

 

Ewa GRAJNERT-HAŁUPKA (ur. 1967 r., Świecie)

GRAJNERT


Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Dyplom uzyskany z wyróżnieniem w 2011r. w Pracowni Rysunku prof. Joanny Imielskiej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 r. Zajmuje się rysunkiem, fotografią, grafiką projektową i malarstwem. Efemeryczność materii oraz świadomość niepowtarzalności zdarzeń, wzbudzają w artystce potrzebę zatrzymania obrazu i  rodzących się doznań. Nieuchwytne i nietrwałe stany, rzeczy spotykane, mijane, czasem burzące porządek dnia przekładają się na próbę zapisu tego, co ulotne. W procesie twórczym utrwala refleksje, zdziwienia i dookreśla emocje własnym językiem dialogu z poznanym i zastanym. Ważniejsze wystawy: 2017r. OT CIENIE KRESKI, wystawa indywidualna, Galeria 3.1, Bydgoszcz; 2016r. - OT CIĘCIE, wystawa indywidualna , Towarzyska Kafe, Bydgoszcz;  -SYNTEZA SZTUK 2016, Galeria BWA, Bydgoszcz; 2015r. - MAKRO I MIKRO SKALA MIEJSCA, Galeria Zum Pass, Herzbergam Harz, Niemcy; - WOKÓŁ NATURY, Galeria Zum Pass, Herzbergam Harz, Niemcy; 2014r. - UCZUCIE BRAKU JEST JAK BÓL FANTOMOWY, Mercator, Poznań; -PUNKT, LINIA A PŁASZCZYZNA, Galeria Wieży Ciśnień, Bydgoszcz; -DRAW & GO, Muzeum Sztuki Najnowszej MONA, Poznań; 2011r. - RYSUNEK TO, Galeria MBWA, Galeria w Ratuszu, Leszno; - 31 EDYCJA KONKURSU IM MARII DOKOWICZ, Galeria Miejska Arsenał, Poznań;
2010r. - GOLDEN BEE 9, Moscow International Biennale of Graphic Design, Central House of Artist, Moskwa, Rosja;  - GESTY z cyklu preMedytacje, BWA, Bielsko-Biała; - CZASEM BYWAM, BYWAM CZASEM, wystawa indywidualna Galeria Na Polskiej, Poznań;  2009r. - MIĘDZY 30 a 35, Stara Drukarnia, Poznań;  - RYSOWAĆ BEZ GRANIC, II Ogólnopolska Wystawa Rysunku, Galeria Wozownia, Toruń; - W HOŁDZIE HENRYKOWI TOMASZEWSKIEMU, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa.

Wybrane wystawy:
2015 rok - “Botanica”, wystawa indywidualna, Galerie L’Entrepot, Monako; “Polonia”, wystawa indywidualna, Mia Art Gallery, Wrocław; “Pomiędzy potylicą a oczodołami”, wystawa indywidualna, Ckis, Kalisz.
2014 rok - Finał konkursu na Najlepszy Dyplom ASP Polski, Wielka Zbrojownia, Gdańsk.
2013 rok - “5”, wystawa zbiorowa, Mia Art Gallery, Wrocław.2012 rok - "Schron atomowy", wystawa zbiorowa, Galeria Bezdomna, Kalisz; "Młode Umysły Sztuki", Art Hotel, Wrocław oraz 2011 rok - "New International Group Exhibition", Camden Art Gallery, Londyn; Europejski kongres kultury "House of Change", Wrocław; Wystawa indywidualna "Rzeczywistość Poruszona", Galeria Accademia Nova.

 

Iwona GRECZKA (ur. 1965 r.)

GRECZKA

Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej –specjalizacja – tkactwo  artystyczne. Studiowała na wydziale  Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (filia w Cieszynie), gdzie obroniła dyplom z malarstwa w pracowni prof. Zygmunta Lisa.

 

Marcin Gregorczuk (pseud. Blubird, ur. 1977 r., Siedlce)

GREGORCZUK

Artysta, malarz, zafascynowany odważnymi, nieregularnymi wzorami i swoistą mozaiką, łączącą żywe barwy i płynne kształty, które przelewa na papier, płótno lub inny nośnik.
Pochodzi z Mazowsza, obecnie mieszka i tworzy w Warszawie pod pseudonimem Blubird.
Jego prace emanują radością, ciepłem, optymizmem i są odzwierciedleniem jego pozytywnego nastawienia do otaczającego świata. Pragnie, aby jego twórczość skłaniała do refleksji, zostawiając otwartą furtkę dla własnych interpretacji.

 

Piotr Alexander Grodzki (ur. 1957 r., Koronowo)

GRODZKI

Mieszka i tworzy w Koronowie. Zajmuje się rzeźbą w drewnie, ceramiką, grafiką, malarstwem, instalacją, performance.
Od 1988 roku mieszka też w Berlinie.
Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersyteztu Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie (dyplom w pracowni prof. Ulricha Puritza).
Od 1994 roku związany jest z FRGZS „Mózg” w Bydgoszczy, współpracował ze Stowarzyszeniem Artystycznym „Wieża Ciśnień” w Bydgoszczy. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków w Bydgoszczy i do Związku Artystów Plastyków w Berlinie
Autor wielu ekspozycji indywidualnych i wystąpień performance oraz uczestnik wystaw zbiorowych w Polsce i w Niemczech.

 

Roman GRUSZECKI (ur. 1973 r., Włodawa)

gruszecki

Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku 1999 r. dyplom w pracowni rzeźby u prof. Sławomira Mieleszki. W latach 2013¬2015 studia podyplomowe na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, zakończone dyplomem w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka. Po dyplomie w 1999 r. rozpoczyna samodzielną pracę twórczą w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby. Uprawia malarstwo sztalugowe olejne, akwarelę, pastel. Powstają liczne portrety, obrazy inspirowane Kazimierzem Dolnym oraz wieloma pięknymi miejscami szczególnie południa Europy: Francji , Grecji, Chorwacji, Włoch a także Holandii. Bierze udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Od 2009 roku prowadzi Galerię Kolor w Kazimierzu Dolnym, a także współpracuje z galeriami w Polsce i Francji. Należy do Kazimierskiej Konfraterni Sztuki oraz do Związku Polskich Artystów Plastyków.

 

Dominika Grzymska (pseud. Nika Grzymska, ur. 1993 r.)

grzymska dominika zdjęcie

Studia na kierunku malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom w 2019 roku w pracowni malarstwa sztalugowego dr hab. Ireneusza Kopacza, prof. UMK oraz w pracowni malarstwa w architekturze dr hab. Krzysztofa Pituły. Aktualnie mieszka i tworzy w swojej pracowni w Toruniu. Portfolio: nika-grzymska.com        

wystawy indywidualne:
2019 – Przestrzenie i struktury // Zdarzenie, CSW Znaki Czasu w Toruniu
2018 – Grzymska Dominika. Malarstwo, P.E.R.S. Toruń

wybrane wystawy zbiorowe:
2019 – 29. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2019, Galeria Sztuki w Legnicy     
2019 – 14. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim
2019 – Pierwsze Triennale Malarstwa Studenckiego Rzeszów 2019, BWA w Rzeszowie
2018 – Wizytówka, Galeria Dworzec Zachodni, Od Nowa, Toruń
2018 – Targi Młodej Sztuki 2018, Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu
2018 – Architecture and Landscape of Florence, Romualdo del Bianco Foundation in Florence, Italy
2018 – Artysta vs Kurator, Galeria Forum w Toruniu

nagrody i stypendia:
2019 – Wyróżnienie Honorowe Jury 29. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE 2019, Galeria Sztuki w Legnicy
2018 – Nagroda im. prof. Stanisława Borysowskiego przyznana przez Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne w roku akademickim 2017/2018
2018 – Stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018 za osiągnięcia artystyczne  
2018 – Nagroda 2. edycji konkursu Artysta vs Kurator organizowanego przez Studencko – Doktoranckie Koło Naukowe postART oraz Galerię Forum

 

Konrad HAMADA (ur. 1981 r., Kraków)

hamada

Artysta malarz, reżyser, scenarzysta, członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego. Urodzony w 1981 roku w Krakowie. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, dyplom 2005 oraz Wydziału Reżyserii w Krakowskiej Szkole Filmu i Komunikacji Audiowizualnej, dyplom 2010. Uprawia malarstwo olejne i akwarelowe, których dominującym tematem jest pejzaż. Autor ponad dwudziestu wystaw indywidualnych w latach 1999 – 2017. Prace w kolekcjach instytucji i osób prywatnych w kraju i za granicą, we Francji, Szwecji, Austrii, Włoszech, Niemczech, Chinach, Kanadzie i USA. Laureat nagród i wyróżnień na festiwalach kina niezależnego w Polsce.

 

Ilona Herc (ur. 1972 r., Chrzanów)

Herc

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Jest absolwentką Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filia w Cieszynie. W 1998 roku uzyskała dyplom z malarstwa w pracowni prof. Zygmunta Lisa. Wystawy indywidualne m.in.: 1998 - Kultur Caffe - Darmstadt (Niemcy); 2000 - Galeria hotelu "Elektor" - Kraków; 2001 - Schlossgarten Caffe &Gallery - Darmstadt (Niemcy); 2002 - "Malarstwo", Galeria Miejska, Dębica; 2003 - "Malarstwo", Galeria Anna Iglińska, Kraków; 2004 - "Zmienność", Galeria Za Szafą, Szczecin; 2007 - "Malarstwo", Galeria Prezydencka, Szczecin; 2009 - "Malarstwo", Galeria MCK, Mysłowice; 2010 - "Malarstwo", Pałac Sztuki, Kraków oraz szereg wystaw zbiorowych.

 

Marzena Hettich-Uryszek (ur. 1969 r., Lipno)

HETTICH

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na wydziale Malarstwa i Rzeźby. Dyplom w pracowni prof. zw. Krzysztofa Skarbka . Aneks z Mediów Elekronicznych. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rzeźbą oraz projektowaniem. Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel przedmiotów artystycznych Ma na swoim koncie wiele realizacji w brązie. m.in rzeźbę upamiętniającą zbombardowanie Wielunia w 1939r. W malarstwie fascynuje ją człowiek, szczególnie kobieta i jej oblicza, ale też chętnie eksperymentuje z abstrakcją. W swojej twórczości koncentruje się na portretowaniu w różnych momentach, próbując tym samym uchwycić kobiecą jednostkowość i unikalne rysy. Malarstwo jakie tworzy to poszukiwania na granicy realizmu i abstrakcji, światła i barwy. Mieszka i tworzy w Polsce oraz Niemczech.

 

Olena HORHOL (ur. 1994 r.)

HORHOL

Ukończone studia na Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki, Projektowanie Tkanin, dyplom w 2015 r. W 2013 r. semestr na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Wystawy indywidualne: "Droga do domu", Galeria "Oranżeria", Radzyń Podlaski, Polska, (2018); "They", Galeria ComMuna, Lwów, Ukraina (2015); "The Land", Bunkermuz Gallery, Ternopil, Ukraina (2014). Brała udział w wielu wystawach zbiorowych, m.in.: Pink bulldozer, Muzeum Literatury, Odessa, Ukraina (2016); Tekstylia, Pałac Sztuk, Lwów, Ukraina (2015); 17 International Exhibition of Textile Miniatures “Memory of textiles”, Galeria Umelka, Bratysława, Słowacja oraz Galeria Diamant, Praga, Czechy (2015); Minitextile, Galeria Dzyga, Lwów, Ukraina (2015); Salon jesienny, Pałac Sztuk, Lwów, Ukraina (2014); Art without museums, Lanivtsi, Ukraina (2013); Private, Galeria Primus, Lwów, Ukraina (2013). Należy do grupy artystów tworzących malarski film animowany pt. “Loving Vincent” (2016).

 

Łukasz Lucjan JANKIEWICZ (ur. 1975 r.)

jankiewicz

Z wykształcenia jest architektem wnętrz, ukończył Wyższą Szkolę Humanistyczną we Wrocławiu. Inspiracje dla swojej twórczości czerpie z impresjonizmu, ważną rolę w jego pracach odgrywają kolor i faktura. Wciąż eksperymentuje z różnymi narzędziami malarskimi. Artysta aktywnie uczestniczy w wielu wystawach i aukcjach sztuki współczesnej zarówno w kraju, jak i za granicą. W grudniu 2014r. w Galerii POSK w Londynie brał udział w zbiorowej wystawie polskiego malarstwa współczesnego „DNA Kobiety”. W listopadzie 2015r. w Galerii DNA we Wrocławiu odbyła się indywidualna wystawa artysty pt. „Symbioza”, gdzie w cyklu obrazów przedstawiał nierozerwalny związek człowieka z naturą. W 2012r. zdobył nagrodę Wydziału Promocji Urzędu Miasta Wrocławia na pokazie "Ubrać Wrocław" za strój inspirowany Iglicą.

 

Jacek Jarczewski (ur. 1962 r. Rawicz)

Jarczewski2

Malarz polski, tworzy autorskie malarstwo haptyczne. Pochodzi z rodziny herbu Nałęcz.
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby (obecne ASP Wrocław). Dyplom z wyróżnieniem obronił w 1988 roku z Malarstwa i Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce w pracowniach: prof. S.R. Kortyki, prof. M. Zdanowicza.
Obecnie profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Malarstwa Architektonicznego i Multimediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Prowadzi Pracownię Technik Malarskich i Rysunkowych oraz Działań Innowacyjnych.
Uprawia malarstwo sztalugowe, ścienne oraz projektowanie witraży. Jako kurator zorganizował 16 międzynarodowych i ogólnopolskich, zbiorowych wystaw plastycznych, 14 konferencji i seminariów naukowych oraz kilkadziesiąt wystaw indywidualnych.
Brał udział w 43 wystawach indywidualnych oraz 132 wystawach zbiorowych. Obrazy w zbiorach prywatnych w : Niemczech, Francji, Holandii, Belgi, Szwajcarii, USA, Polsce.
Zrealizował kilkanaście realizacji witrażowych m.in. cztery witraże na Jasnej Górze w Częstochowie, Katedrze św. Mikołaja w Kaliszu, obiektach muzealnych – Centrum Ducha Gór w filii Muzeum Karkonoskiego w Szklarskiej Porębie. Pierwsze witraże powstały dla Domu Kultury w Rawiczu i ozdabiają sale widowiskową od 1988 roku.
Jest autorem wydawnictw: książkowych i katalogowych oraz datowników, stempli i kartek pocztowych.
Artysta od początku pracy artystycznej tworzy autorską technikę malarską nazwaną malarstwem haptycznym, którego zadaniem jest uruchomienie zmysłu dotyku w pełnym odbiorze obrazu.

 

Anna JARZYMOWSKA (ur. 1988 r. Rybnik)

JARZYMOWSKA

Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach pod kierunkiem prof. Ireneusza Walczaka. Zajmuje się malarstwem mało- i wielkoformatowym. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych. W jej malarstwie kluczową rolę odgrywa podświadomość. Obraz powstaje jako odpowiedź na wewnętrzne impulsy i jest czysto intuicyjnym zapisem.

 

Marcin Jaszczak (ur. 1975 r.)

Marcin Jaszczak

W 2002 roku ukończył Studium Techniki Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Swoją edukację kontynuował na Wydziale Edukacji Wizualnej w łódzkiej ASP. W 2013 r. uzyskał dyplom w Pracowni Malarstwa prof. T. Chojnackiego. Autor wystaw indywidualnych: Miejska Biblioteka Publiczna, Tomaszów Mazowiecki (2007); Dom Kultury i Sportu, Poddębice (2006). Uczestnik wystaw zbiorowych: Muzeum Kinematografii, Łódź (2014); Muzeum Miasta Łodzi, Łódź (2014); Wytwórnia, Łódź (2014); Galeria Urzędu Miasta, Łódź (2014); Najlepsze dyplomy ASP, Gdańsk (2013); Miejski Ośrodek Kultury, Konstantynów Łódzki (2013); Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56, Łódź (2012); Cafe Wolność, Łódź (2009); Miejski Ośrodek Kultury, Konstantynów Łódzki (2009).

 

Paulina JEZIOR (ur. 1989 r., Lublin)

jezior

Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. W 2016 roku uzyskała dyplom z Malarstwa w pracowni prof. Walentego Wróblewskiego. Od kilku lat zajmuje się malarstwem olejnym oraz rysunkiem. Jej prace powstają głównie na płótnach oraz papierze (większość z nich znajduje się w kolekcjach prywatnych). Brała udział w kilku wystawach w Polsce, między innymi w Kazimierzu Dolnym, Lublinie i Włocławku.

 

Joanna JEŻEWSKA-DESPERAK (ur. 1969 r., Opole)

Jezewska

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu oraz studia na Wydziale Artystycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni grafiki warsztatowej pod kierunkiem Ryszarda Osadczego w 1997 r. Od 2007 r. członek ZPAP.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz pracą pedagogiczną.
W 1994 i 2000 r. otrzymała Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy.
W 2017 r. Wydział Kultury Urzędu Miasta Częstochowy wydał Kalendarz miejski 2017 z obrazami Joanny Jeżewskiej-Desperak.

 

Jacek JURIEWICZ (ur. 1966 r., Szczecinek)

JURIEWICZ

Zainteresowanie sztuką, a w szczególności malarstwem i rysunkiem ujawniło się w latach młodzieńczych. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych pobiera nauki rysunku, malarstwa i rzeźby u Ewy Jędrzejewskiej-Drygas, Andrzeja Bereziańskiego i Wiesława Adamskiego. Prace Jacka Juriewicza z tego czasu cechuje katastrofizm, następstwo fascynacji obrazami Hieronima Boscha, Salvadora Dali, Zdzisława Beksińskiego. Okres ten, trwający około 10 lat, obfituje wieloma wystawami w kraju i za granicą. Później w twórczości artysty pojawiają się tendencje realistyczne - pejzaże i architektura rodzinnych stron, które przetrwają do początku nowego stulecia. W tym czasie pojawia się zainteresowanie postacią ludzką, przede wszystkim aktem i portretem oraz naturą. Prace artysty cechuje wysoka estetyka i ekspresja ujawniająca się w łączeniu jaskrawych, barwnych plam, co sprawia, że oglądane obrazy (głównie portrety, natura) sprawiają wrażenie sennych wizji lub scen malowanych z wyobraźni. Jacek Juriewicz wystawiał wielokrotnie obrazy na wystawach zbiorowych i indywidualnych. W 2010 r. przystąpił do międzynarodowej grupy artystów "DER ROTE FADEN". W 2013 r. opuszcza grupę i indywidualnie wystawia swoje prace. Prace artysty znajdują się aktualnie w galeriach MAD GALLERY MILANO,GALERIA ORANŻ ,BE PART OF ART GDAŃSK oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. W 2017 r. Jacek Juriewicz został wpisany do British Publishing House LTD Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej, a album o sztuce współczesnej wydany przez ART. MANAGEMENT BERLIN zamieścił jego prace i notę artystyczną.

Ważniejsze wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą;

1988 THEATER ILMENAU UELZEN RFN
1989 BAD BEVENSEN RFN
1990 GALERIE PROSPETTIVE D'ARTE , HAMBURG NIEMCY
1991 GALERIA "U" KOSZALIN
1991 ART. GALERIA SZCZECINEK
1992 MUSEUM SCHAMUN UELZEN NIEMCY
1999 ART, GALERIA SZCZECINEK
1999 PLENER MALARSKI LUBORADZA
2003 GALERIA SPARKASSE FRANKFURT NAD MENEM
2010 "A MESSAGE FROM THE POLISH MANCHESTER " POSK GALLERY LONDON
2010 KUNSTLERMARKT NR.8 KURHAUS IN HAMM NIEMCY
2010 GALERIA VENLO HOLANDIA
2010 GALLERY IN KAMEN NIEMCY
2012 GALERIA ADI-ART ŁÓDŹ
2013 GALLERY BERGKAMEN
2015 ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH SZCZECINEK
2015 ART HOTEL SUPPERIOR AKWIZGARN
2017 AUSTELUNG GALLERY HERZOGENRAHT NIEMCY
2017/18 BIENNALE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W MEDIOLANIE (Organizator MAD GALLERY MILANO)
2017 BIENNALE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W BARCELONIE ArteHos, Hiszpania.

 

Albertyna Kacalak-Sicińska (ur. 1988 r. Łódź)

Kacalak

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem z Malarstwa uzyskała w 2012 roku, pod kierunkiem prof. Janusza Jaroszewskiego oraz prof. Pawła Jarodzkiego. Obecnie doktorantka na tej samej uczelni, w pracowni malarstwa prof. Zdzisława Nitki oraz w pracowni multimediów u prof. Pawła Jarodzkiego. Zajmuje się głownie malarstwem, jednak w swoich poszukiwaniach artystycznych sięga także do obszarów sztuki wideo i rysunku. Uczestniczka licznych wystaw krajowych i zagranicznych, sympozjów artystycznych oraz plenerów malarskich. Współprowadzi również działania terapeutyczne w formie warsztatów artystyczno-edukacyjnych, sesji arteterapeutycznych bazujących na doświadczaniu sztuki.  Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Kanadzie, Czechach, Austrii, Niemczech i Polsce. Mieszka we Wrocławiu.
Wybrane wystawy indywidualne:
- “Malarstwo” Galeria 212! Lifestyle cafe, Sky Tower, Wrocław , 2016;
- “Obrazy i Emocje” Wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Grudzień 2014;
- „ITALIAN FOOD MEETS POLISH ART”, Vivere Italiano, Wrocław, 2014;
- „Cząstki Elementarne Albertyny Kacalak”, Wystawa malarstwa w Galerii ODA, Piotrków Trybunalski, 2014;
- “Lubiąż” Wystawa malarstwa w Galerii Vernon w Pradze, Czechy, 2013;
- “Lubiąż” Wystawa malarstwa w  w Instytucie Polskim w Bratysławie, Słowacja., 2013;
- Wystawa malarstwa w Grand Hotel, Łódź, 2013;
- Wystawa malarstwa w ramach Konkursu Wojewody Dolnośląskiego, Dyplom Roku, BWA Awangarda, Wrocław; 2012
Wybrane wystawy zbiorowe:
- “Sztuka Pustostanu” Wystawa Albertyny Kacalak, Danuty Wiktorii Kacalak, Mariusza Mikołajka, Waldemara Zamorskiego i inni, ul. Ruska 37/38, Wrocław, 2015;
- Międzynarodowa wystawa sztuki, “OSTRALE 2015 – Handle With Care” , Drezno, Niemcy, 2015;
- “Noc Biologów 2015” Organizacja Warsztatów plastycznych „Inspirujące Owady”, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 2015;
- Wystawa malarstwa absolwentów ASP we Wrocławiu; Galeria na Zakręcie, OKSIR, Wisznia Mała, 2015;
- Międzynarodowa wystawa poplenerowa „Znane, nieznane – Krzętów”, Dom Kultury w Wielgomłynach, 2014;
- Wystawa Doktorantów ASP we Wrocławiu „Część II”, Muzeum Powozów Galowice, 2014;
- Wystawa Albertyny Kacalak, Sandry Rzeszutek, Mariusza Wildemana „Każdy ma swój pokój”, Galeria Stolarnia Wrocław, 2014;
- Wystawa Doktorantów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu „Wszystko jest możliwe”, Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny, Milicz, 2014;
- Wystawa Międzynarodowa , Kunstverein, Buchholz, Niemcy, 2013;
- Wystawa malarstwa w Galerii Allerart w Bludenz, Austria, 2013;
- Wystawa dydaktyków Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, Klub Pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2013;
- „Primavera” Wystawa adiunktów i asystentów katedr malarskich ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, Arsenał Muzeum Miejskie Wrocławia, 2013

 


Piotr KACHNY (ur. 1978, Kluczbork)

kachnya

Ukończył studia na UAM w Poznaniu (wydział pedagogiczno artystyczny w Kaliszu) na kierunku EASP (dyplom z malarstwa) oraz Natonal College of Art and Design (Dublin). Maluje, zajmuje się fotografią artystyczną oraz fotomontażem.

 

Alicja KAPPA (pseud., ur. 1973 r., Gorzów Wielkopolski)

Kappa FOTO

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Geperta we Wrocławiu. Dyplom obroniła w 2000r. Malarstwo studiowała w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej i prof. Piotra Błażejewskiego. Ważniejsze wystawy: Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna "BARWY MORZA", Gdynia 2014r.; Finalistka Międzynarodowego konkursu ArtSland 2,3 i 5 rundy, USA, 2014r.; Prix de Peinture de L'Ebouillanté 2013, 2014r. Paryż; Art Brownie ZOO, Toronto, 2013r.; Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu, 2014r.; Konkurs malarstwa "Ogrody 2013", BWA Zamek Książ Wałbrzych; II Międzynarodowy Konkurs Malarski, Przestrzeń Publiczna – Konteksty, Galeria Profil CK Zamek, Poznań; Triennale malarstwa młodych, wystawa finalistów konkursu, Częstochowa.

 

Krzysztof KAREWICZ (ur. 1953 r., Łódź)

KAREWICZ

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wcześniej ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie oraz Liceum Plastyczne w Łodzi z dyplomem – Technik Plastyk Dekorator.  Wykładowca w Studium Pomaturalnym Reklamy. W swoim atelier przygotowywał abiturientów do egzaminów na uczelnie artystyczne. Ma w sobie trzy pasje artystyczne: malarstwo, rzeźba, rysunek węglem. Zajmuje się projektowaniem graficznym. W Polsce zaprojektował między innymi jedną z wersji logo PKO BP oraz brał udział w innych projektach graficznych znanych firm w Polsce i Skandynawii.  Mieszka i tworzy w Wielkiej Brytanii, od 2018 roku ma swoją pracownię i galerię autorską KAREWICZART w Puszczy Augustowskiej. Stworzył  Karewicz Art Academy pod której egidą rozwijają swoje talenty miłośnicy sztuk pięknych.

 

Magdalena KĘPKA (ur. 1977 r., Wrocław)

KEPKA

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa we Wrocławiu i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Tworzy w oleju i akrylu, a głównym tematem jej prac jest polski pejzaż, marynistyka oraz architektura gorącego południa. Brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych konkursach malarskich, plenerach oraz licznych wystawach pokonkursowych. Ma na koncie 15 wystaw indywidualnych (m.in. w Galerii Małgosia we Wrocławiu (trzykrotnie), Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej, czy Galerii Sztuki Maja w Toruniu), oraz kilkanaście nagród w konkursach malarskich (w tym 7 głównych). Jej prace wchodzą w skład prywatnych kolekcji większości krajów Europy, jak również Stanów Zjednoczonych, Kanady, RPA, Australii, Nowej Zelandii i Meksyku oraz hiszpańskich instytucji państwowych i fundacji. Ważniejsze nagrody: I nagroda w IV Konkursie Malarskim "Luis Fernandez Vergara", Viladecans, Hiszpania, 2010; I nagroda w III Konkursie Malarskim "Luis Fernandez Vergara", Viladecans, Hiszpania, 2009; I nagroda w V Konkursie Malarskim Corrales de Buelna (Cantabria), Hiszpania, 2009; I nagroda w XIV Konkursie Malarskim Castellar de la Frontera (Andaluzja), Hiszpania, 2009; I nagroda w I Konkursie Malarskim Fundacji Przyjaciół Pszczół, Guadalajara, Hiszpania, 2009; I nagroda w Konkursie Malarskim "Rincones Santiago del Teide", Teneryfa, Hiszpania, 2008; I nagroda w Konkursie Malarskim ''Moje miejsca'' sklepu Maluje.pl, 2012.

 

Lia KIMURA (ur. 1992r., Shingu, Japonia)

kimura

Młoda malarka i projektantka. Wychowała się w Japonii w rodzinie o artystycznych korzeniach. Poszukiwania artystyczne malarki biegną w kilku kierunkach, eksploruje pogranicze między sztuką figuralną i abstrakcyjną, ale też nawiązuje do tradycji europejskiego malarstwa portretowego w cyklu “zniszczonych portretów”.Charakterystyczne dla Artystki jest nakładanie wielu warstw farby i budowanie bogatej faktury obrazów. Prace opowiadają o emocjach, często skrajnych, doświadczeniu wyobcowania, niepewności czy przemijania.
Własne doświadczenia i sytuacje zaobserwowane w otoczeniu nie są jednak pokazywane w sposób reporterski czy fotograficzny, ale jako syntetyzowany zapis emocji. Obrazy artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą, sprzedawane są w uznanych domach aukcyjnych, cieszą się dużym powodzeniem na aukcjach charytatywnych, np. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ramach akcji „Sztuka Teraz” prezentowane były w Muzeum Narodowym w Krakowie. W roku 2017 miały miejsce dwie indywidualne wystawy obrazów artystki w Warszawie, jej prace pojawiły się także na Warszawskich Targach Sztuki.”

Oferta

Jolanta Kitowska (ur. 1968 r.)

KITOWSKA

W czasie siedmioletniego pobytu w USA ukończyła z wyróżnieniem Stratford Career Institute, kierunek Art. Warsztat doskonaliła jako członek Long Island Art League. Po powrocie do Polski otworzyła Rumską Pracownię Malarską i jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Artystów „Pasjonat”. Współautorka projektów „Artyści dla Edukacji” oraz „Rumski Plener Malarski”. Liczne wystawy, zbiorowe i indywidualne oraz udział w plenerach na terenie Polski i Europy, to ważna część życia artystki.
Taneczne doświadczenia były pierwszą inspiracją do szukania ruchu w obrazach, tworzenia cyklów portretowych, podążania w kierunku ukazywanaia emocji. Jakby naturalnym następstwem w rozwoju twórczym było odwrócenie kierunku poszukiwań i przejście do spokoju i syntezy, czystości koloru i formy.  Ograniczenie palety barwnej, tworzenie za pomocą triad kolorystycznych, to wszystko tylko etapy: „Wciąż się rozwijam,  szukam nowych form wyrazu, moje malarstwo to również zwierciadło moich przeżyć – ostatnim była Kenia”.  Cykl kenijski wciąż powstaje i pewnie nieprędko się skończy.

 

Wojciech KOŁACZ (pseud. Otecki, ur. 1984 r., Wrocław)

OTECKI

Artysta związany z Wrocławską Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. Grafik, ilustrator od lat tworzy streetart i murale. W jego twórczości elementy zmyślonego folkloru są wyrazem poszukiwań nadnaturalnych właściwości człowieka oraz odkrywania ponadczasowych prawd, które interpretuje za pomocą osobistego języka symboli. Tworzy intuicyjne obrazy figuratywne nawiązujące między innymi do wiedzy ludu - podań, legend, pieśni i przysłów.
Wybrane wystawy, projekty i publikacje: 2014: Narrative Urban Poland at Urban Spree, 2014:IN SEARCH OF NEW PRINTMAKING: THE POLISH CASE, 2013 Grafika Monumentalna- realizacja na Festiwalu Sztuki w przestrzeni Bien Urbain, Besançon, Francja, 2013 Biennale Internationale d'Art Mural, Lille, Francja mural I wystawa zbiorowa, 2013 Astral Blackout, Riga, Łotwa, wystawa zbiorowa, 2013 Poland Now 2013, Knoxville Tennesee, wystawa zbiorowa, 2012 The Wrocław School of Printmaking at the National Dong Hwa University Tajwan.

 

Tomasz Kołodziejczyk (ur. 1976 r. Szczecin)

Kołodziejczyk

W latach 1997-2003 studia na wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, który ukończył dyplomem z wyróżnieniem w pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego. W latach 2001/2002 otrzymał stypendium Ministra Kultury. Z pochodzenia Pomorzanin. Odmienia błękit przez wszystkie odcienie. Żywioł oswaja, gubiąc w wodzie przestworza nieba. Ale tak naprawdę w morzu nie szuka poezji. Jak sam przyznaje, patrzy na nie abstrakcyjnie. Najczęściej z perspektywy szczura lądowego. Jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach polskich i zagranicznych.

Ważniejsze wystawy:
2016 r.
- Sopocki Dom Aukcyjny Galeria Sopot
2014 r.
– Wystawa malarstwa, Galeria Sandhofer, Saltzburg, Austria
– Wystawa malarstwa “Przystań na chwilę…”, Galeria Sztuki Next, Bydgoszcz
– Wystawa malarstwa, Back Door, Katowice
– Finalista konkursu Strabag Artward International, Wiedeń
2013 r.
– “Summertime” Galeria Pionova, Gdańsk.
– Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego, Rzeszów
2012 r.
– “Zbliżenia” Salon Wystawowy Marchand, Warszawa.
– “Ein tag am meer” Galeria Sandhofer, Innsbruck, Austria.

Oferta


Małgorzata KOT (ur. 1962 r.)

KOT-foto

Studiowała na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni prof. S. Borzęckiego. W latach 1991-1998 była asystentką u prof. B. Chromego na krakowskiej ASP. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, a od roku 2014 ceramiką tworząc pod logiem marki Marius Dydo. Jest autorką ponad 200 medali, kilkudziesięciu statuetek dla instytucji publicznych i osób prywatnych.

 

Marcin KOWALIK (ur. 1981 r., Zamość)

KOWALIK

Artysta malarz, absolwent malarstwa krakowskiej ASP w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego. Adiunkt doktor habilitowany na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni.
Uczestniczył w ponad 50 wystawach w Polsce i na świecie (m.in. Hamburgu, Lipsku, Düsseldorfie, Berlinie, Dublinie, Knoxville, Warszawie i Krakowie). Prace Marcina Kowalika można oglądać się w kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku, Clifford Chance Collection i licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Krakowa, laureat Nagrody Województwa Małopolskiego „ARS quaerendi”. Prezes Fundacji Obraz w pigułce, akcji społecznej w której dorośli tworzą obrazy dla szpitali dziecięcych na podstawie prac małych pacjentów.

 

Patrycja KRUSZYŃSKA-MIKULSKA (ur. 1973 r., Lublin)

kruszynska

Absolwentka I i II stopnia Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, specjalizacja malarstwo sztalugowe. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Zajmuje się malarstwem olejnym, ceramiką, projektowaniem wzorów i malowaniem na porcelanie. Jej prace znajdują się w prywatnych zbiorach w kraju i za granicą jak również w instytucjach kościelnych m.in. w Parafii św. Jana Pawła II w Lublinie.

 

Sergiusz SERIO KUBICKI (ur. 1988 r., Bydgoszcz)

Serio avatar

Początki jego działalności sięgają 2004 roku i ściśle powiązane są ze sceną graffiti i street-artu. Z
wykształcenia technik ds. organizacji reklamy i dekorator wnętrz. Obecnie grafik, malarz,
freelancer. Wspólny mianownik twórczości to przewaga realizmu uzyskana przy wykorzystaniu
aerografu i sprayu, przełamana dynamiczną surowością pędzla i farby akrylowej. Nośnikami prac w
głównej mierze są płótna oraz mury rożnego formatu. Pod pseudonimem serioworld.com wykonuje
na co dzień realizacje komercyjne z zakresu dekoracji wnętrz oraz ścian zewnętrznych.

Wystawy:
Saloon Rebels WSG APK [2014] / Bydgoszcz
Tattoo Konwent AmberExpo [2019] / Gdańsk
Zabij Nudę X [2019] Bartoszyce
Zakład Klubokawiarnia [2019] Bydgoszcz

 

Włodzimierz KUKLIŃSKI

KUKLINSKI

Malarz oraz ilustrator, samouk. Jego prace można znaleźć na stronach ponad stu książek. Artysta projektuje również plakaty, okładki książek oraz płyt cd, znaki firmowe, opakowania. Jego prace malarskie powstają głównie w technice olejnej, przedstawiając pogrążone w myślach, młode kobiety. Kukliński ilustruje również bajki, książki historyczne oraz powieści detektywistyczne.

 

Tomasz Kuran (ur.  1971 r., Warszawa)

Kuran

Absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych - Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Dyplom w katedrze Konserwacji i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej pod kierunkiem prof. Joanny Szpor. Studiował również malarstwo w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego - aneks malarski do dyplomu „studium głowy”. Artysta wszechstronnie wykształcony, doskonale czujący się na polu rysunku, malarstwa, kolażu. Bohaterami jego prac są najczęściej abstrakcyjnie traktowane figury, płaszczyzny które osadza w różnego rodzaju pejzażach, motywach czy kolorystycznej dynamice. Przede wszystkim najważniejszy jest dla niego kolor, dynamika obrazu oraz działania plam czy faktur. Aby to uzyskać często wychodzi po za ramy klasyczne obrazu poprzez łączenie technik., dążąc do tego aby obraz był jak najbardziej ciekawy, twórczy, dający odbiorcy możliwość indywidualnej interpretacji. Jego obrazy to głównie splot emocji bardziej lub mniej wypełnionych uczuciem, bądź gra bliżej nie sprecyzowanych bohaterów ujętych w chwili. Nie tworzy w jednym stylu co jest charakterystyczne dla wielu współczesnych twórców lecz chodzi różnymi, bardzo indywidualnymi ścieżkami - obraz ma być ciekawy, inspirujący, poruszający - stąd w jego twórczości są pejzaże, abstrakcje, grafiki, obrazy monochromatyczne, nie obce mu są takie działania jak chlapanie, przyklejanie, wycinanie czy drapanie. To twórca, którego prace nie zawsze łatwo jest zaakceptować. Współpracuje z galeriami: NEXT, Bellotto, ARTtu, Cavaletto,  Sztuka dla sztuki, 101 i  z domami aukcyjnymi: NEXT - Aukcje Sztuki i Desa Unicum. Ostatnie, ważniejsze indywidualne wystawy malarstwa: w Państwowej galerii Sztuki W Płocku pt.” Chwile emocje uczucia”,  w galerii „Dzwonnica” pt „Święci inaczej” w Warszawie, dwie wystawy we Wiedniu pt. „Emocje w pejzażu” i ostatnio  w Galerii 101 Projekt wystawa pt. „Grenlandia nie jest czarno-biała”.

 

Magdalena KUREK (ur. 1979 r.)

KUREK2

Absolwentka  Liceum  Plastycznego  w  Katowicach , Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu , dyplom w 2005 roku z malarstwa inspirowany wykopaliskami archeologicznymi we Francji w pracowni Prof. P. Błażejewskiego i P. Pintala aneks z grafiki warsztatowej u prof. A. Basaja i multimediów  u prof. Kaniowskiego w oraz Podyplomowej Scenografii na ASP w Krakowie. Dyplom u prof. A. Witkowskiego  i prof. M. Komorowskiej w 2012 roku.  Wystawy indywidualne w Teatrze Współczesnym , Teatrze Polskim we Wrocławiu i Teatrze Rozrywki w Chorzowie.  Udział w wielu wystawach zbiorowych, ( Muzeum Śląskie) malarstwa, grafiki i scenografii.  Współpracowała z Anną Augustynowicz, Krzysztofem Nazarem, Markiem Braunem. Scenograf, animatorka działań kulturalno –społecznych. Autorka projektów ”Barwne Fantazje”  z  młodzieżą z Ognisk Wychowawczych oraz „Ze Sztuką na Ty” współpraca jako przewodnik po muzeach Wrocławia. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008 roku i 2012 roku.  W pracach olejnych najważniejszym aktorem jest światło, które buduje, dynamizuje, kontrastuje  kompozycję, wyznacza nastrój i ulotność chwili. Inspirację stanowi teatr, film, teksty piosenek, podróże.  Ceni sobie eksperymenty z fakturą, kolaż.  U widza pragnie wywołać refleksję oraz mnogość interpretacji: ”Tworzę obrazy o kompozycji otwartej tak aby rozgrywał się po stronie widza - w wyobraźni”.

 

Dorota Kuźniarska (ur. 1989 r., Hrubieszów)

KUZNIARSKA

W 2014 roku obroniła dyplom magisterski na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, studiowała na Wydziale Tradycyjnej Sztuki Tureckiej na Uniwersytecie Marmara w Stambule. Ukończyła Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu. Od 2018 roku jest członkiem Stowarzyszenia Ludzi Sztuki "Grupa Działania".Wielokrotna stypendystka m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014), Marszałka Województwa Lubelskiego (2008), Rektora UAP (2013, 2012). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, instalacją, kostiumem teatralnym i filmowym oraz projektowaniem ubioru. Jej prace publikowane były m.in. w The Wall Street Journal (2011) Wybrane wystawy:
2019  Prague Quadrennial of Performance Design and Space, Czechy
2018 Wystawa Must See!, pokonkursowa wystawa See&Say, KTR SAR, Warszawa
2017 NBS 9 /No Budget Show ed. 9, kurator: R. Kuśmirowski, Owińska k. Poznania
2017 No Name, Spółdzielnia, ul. Św. Marcin 49, w ramach Poznań Art Week
2017 Forma ubioru, kurator: K. Podgórska-Glonti, Teatr Animacji, Poznań
2016 Wkład własny, kurator: A. Strąciwilk, Galeria Aula, UAP, Poznań
2015 w. indyw., Ebru - kompozycje I-VII, kurator: L. Waberski, JOK, Janów Lubelski
2014 Poznań Design Days, Stary Browar, Poznań
2014 w. indyw., koncert intermedialny Ostatnia baśń z 1001 nocy, Galeria na Mariackiej, CKK, Katowice
2014 Pozdrowienia z Kato!, Galeria Sztuki Współczesnej MD_S, Wrocław
2013 w. indyw. Podróż zimowa w ramach 4. edycji AK30, Poznań
2011 Arena DESIGN, Poznań
2010 Międzynarodowy Projekt Artystyczny Figurama, Polska/Czechy/Słowacja

 

Magdalena Kwapisz-Grabowska (ur. 1974 r. Gliwice)

Kwapisz

Magdalena Kwapisz Grabowska urodziła się w Gliwicach.
W 1999 roku ukończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach uzyskując dyplom z wyróżnieniem w pracowni druku wklęsłego prof, Stanisława Kluski oraz dyplom dodatkowy w pracowni malarstwa prof. Jacka Rykały. Od tego czasu brała udział w wielu wystawach w Polsce i za granicą, a jej obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych na całym świecie. Otrzymała wyróżnienie w  międzynarodowym konkursie Chelsea International Fine Art Competition (w skład jury wchodzilii kuratorzy Guggenheim Museum) W 2015 ukończyła kurs w zakresie teorii malarstwa na Universität der Künste w Berlinie. Obraz "Figura w kwadracie" wykorzystany został jako cover albumu Baascha pt. Re_corr i nominowany do nagrody Cover awArts 2016, www.baaschmusic.com

Wybrane wystawy indywidualne:
2000 wystawa malarstwa "Idole" - Empik, Gliwice
2001 wystawa malarstwa - „Pod Nad”, Tarnowskie Góry
2012 wystawa malarstwa - SDA, Warszawa
2012 wystawa "Figury Sensualne" - Galeria Sztuki Platon, Wrocław
2012 2012 wystawa "Figury Sensualne" - Galeria Cechmanowicz, Poznań
2014 wystawa "Figury Intymne" - Galeria NEXT, Bydgoszcz
2014 wystawa "Figury intymne" - Galeria Kuratorium, Warszawa
2014 wystawa "Figures" - Berlin, Hoppegarten
2015 wystawa "Monofigury" - Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa
2016 wystawa "Figury" - Bohema Nowa Sztuka, Warszawa
2016  wystawa "Sensitive Figures" - POSK, Londyn
2018 "Figury Ikony" Galeria Platon, Wrocław

wybrane wystawy zbiorowe:
1999 wystawa podyplomowa pracowni malarstwa prof. Jacka Rykałay - BWA, Katowice
1999 wystawa pokonkursowa - Triennale Sztuki, Majdanek
2002 wystawa pokonkursowa - ZPAP, Katowice,
2008 wystawa malarstwa - Marziart International Gallery, Hamburg, Niemcy
2009 wystawa ARTPrize - Grand Rapids, USA
2010 wystawa ARTPrize - Grand Rapids, USA
2010 wystawa malarstwa - Gallery IIiev, Kolonia, Niemcy
2011 wystawa „Summer in the City” , Galeria Platon, Wrocław
2011 wystawa „W kręgu malarstwa figuratywnego” - Galeria Platon, Wrocław
2012 wystawa Parallax AF - Londyn, Anglia
2012 wystawa Filharmonia Wrocławska - Wrocław
2012 wystawa Imprimatvr Bennale - San Martino dell’Argine, Włochy
2012 wystawa Parallax AF - Nowy York, USA
2013 wystawa „Summertime” - Galeria Pionova, Gdańsk
2013 XI Warszawskie Targi Sztuki - Arkady Kubickiego, Zamek Królewski, Warszawa
2013 wystawa Inne / Others - Galeria Pionova, Gdańsk
3013 Galeria Sztuki Platon na Targach Sztuki Ring 2  - MWW Muzeum Współczesne Wrocław
2014 wystawa „love is in the air" - Sopocki Dom Aukcyjny, Warszawa
2014 wystawa pokonkursowa Ogólnopolskego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego - BWA, Bydgoszcz
2014 wystawa Inne / Others - Galeria Brama, Gliwice
2014 XII Warszawskie Targi Sztuki - Arkady Kubickiego, Zamek Królewski, Warszawa
2014 wystawa "Figury intymne"  - Galeria Sztuki NEXT, Bydgoszcz
2014 wystawa "Piasek i woda"  - Galeria Pionova, Gdańsk
2014 wystawa "Art story"  - Galeria NEXT, Bydgoszcz
2015 wystawa zbiorowa "Podszepty" - Bohema Nowa Sztuka, Warszawa
2015 XIII Warszawskie Targi Sztuki - Arkady Kubickiego, Zamek Królewski, Warszawa
2016 wystawa malarstwa - Syrin Gallery, Stuttgard, Niemcy
2016 wystawa  „Gliwice - teren zaufany” - Stacja Artystyczna Rynek, Gliwice
2016 XIV Warszawskie Targi Sztuki - Arkady Kubickiego, Zamek Królewski, Warszawa
2016 wystawa malarstwa - Galeria Orient, Szczecin
2016 "Sztuka na kolację"  -  Galeria Platon w ramach Noc Muzeów we Wrocławiu.

Oferta


Jolanta LACH (pseud. Elyot, ur. 1988 r., Wrocław)

lach

W latach 2007-10 studentka na Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na kierunku Architektura Wnętrz. Absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom malarski z wyróżnieniem uzyskała w 2013 roku w pracowni dr hab. M. Drzewińskiego. Zajmuje się głównie malarstwem akrylowym. Inspirację do swoich prac czerpie szczególnie z obserwacji ludzi i otoczenia. Wybrane wystawy: 20.01-1.04.2017 - wystawa zbiorowa, Marche Dauphine, Paryż; 3.03. 2015 – wystawa autorska, Insel, Marl, Niemcy; 9.05.2014 – wystawa autorska, Wytwornia Sztuki, Poznań; 7.03.2014 – wystawa „Najlepsze dyplomy Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie”, galeria Labirynt, Lublin; 04.03.2013 – wystawa grupowa „Mistrz i uczennice” w galerii liceum plastycznego im. Kamila Cypriana Norwida w Lublinie; 30.01.2013 - wystawa „Podaj dalej”, UMCS WA, Lublin; 05.02.2010 – wystawa grupowa „Ptaki na krawędzi” na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.

 

Łukasz LEPIORZ (ur. 1982 r. Ruda Śląska)

LEPIORZ

Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filia w Cieszynie. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Lecha Kołodziejczyka w 2008r. Wybrane ważniejsze wystawy: 2009r. - Miejskie Centrum Kultury w Mysłowicach, 2010r. - Galeria Spełnionych Marzeń w Chorzowie, 2010r. - finał i wystawa pokonkursowa międzynarodowego konkursu dla artystów plastyków Dom w Sztuce Młodych, w ramach 7. Triennale Sztuki Sacrum w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 2011r. - finał i wystawa pokonkursowa konkursu malarskiego „Wnętrze” organizowanego przez Fundację Rozwoju Sztuki Zielona Marchewka, Warszawa, 2013r. - finał i wystawa pokonkursowa 3 Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego „Jesienne Konfrontacje”, BWA w Rzeszowie, 2014r. - finał i wystawa pokonkursowa Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego, Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy, 2014r. - finał i wystawa pokonkursowa V Ogólnopolskiego Konkursu im. Mariana Michalika, Galeria Miejska w Częstochowie.

 

Danuta LESZCZYŃSKA (ur. 1978 r., Leszno)

leszczynska

W 2004 roku uzyskała  dyplom na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w pracowni prof. W. Dudkowiaka z komunikacji wizualnej, który obejmował książkę dla dzieci - teksty i ilustracje oraz prace malarskie Obecnie zajmuje się malarstwem, mieszka w Koszalinie.

 

Juliusz LEWANDOWSKI (pseud. MARTWY, ur. 1977 r., Warszawa)

LEWANDOWSKI Juliusz

Jeden z nielicznych malarzy sztuki erotycznej w Polsce. Debiutował jako autor ilustracji do Lautréamontowskich „Pieśni Maldorora” i twórczości Markiza de Sade. Ważną częścią jego dorobku malarskiego są wątki autobiograficzne, które stają się pretekstem do ukazywania uniwersalnych problemów ludzkiej natury.
Obecnie w swoich pracach także porusza tematykę społeczną i obyczajową: maluje m.in. o Wielkiej Rewolucji Francuskiej, wojnie domowej w Hiszpanii czy Republice Weimarskiej. W charakterystyczny dla siebie sposób komentuje również aktualną sytuację Polski. Oprócz wielopostaciowych scen rodzajowych maluje kameralne portrety z martwymi naturami, które często stanowią klucz interpretacyjny do anegdoty zawartej w obrazie. Główną inspiracją jest dla niego tradycja malarstwa figuratywnego XX w. – ekspresjonizm, Nowa Rzeczowość, kubizm i malarstwo rosyjskie.

 

Ewelina LOCHMAN (ur. 1978 r., Rzeszów)

LOCHMAN

Może pochwalić się dużym dorobkiem artystycznym, maluje, fotografuje, zajmuje się projektowaniem graficznym i aranżacją przestrzeni. Pierwsza wystawa indywidualna w 2002 roku i od tej pory stara się utrzymywać stały kontakt z galeriami i miłośnikami sztuki w kraju i za granicą. Człowiek to temat któremu poświęca najwięcej uwagi w malarstwie i fotografii. Swoje prace często opatruje literackimi komentarzami, które stają się jej integralną częścią. Jej malarstwo to liryczna ekspresja, postać człowieka nie wyraża jego fizyczności ale emocje które towarzyszą nam od narodzin aż do śmierci.
Ostatnie wystawy: indywidualna Dębica Galeria MOK , kwiecień 2017r., zbiorowe: Warszawa , Noc Muzeów – Festiwal Przenikania, Centrum Sztuki Współczesnej Toruń, Filharmonia Rzeszowska wystawa fotografii podczas Podkarpackiego Kalejdoskopu Podróżnika grudzień 2016 rok.

 

Anna LUPA-SUCHY

lupa

Pochodzi z kresów wschodnich, dzieciństwo i młodość spędziła w Bieszczadach, studia i pierwsza praca w Lublinie. Następnie pobyt w Zamościu. Od 1985 roku związana ze Śląskiem. Absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Prowadzi aktywne życie zawodowe w zakresie sztuk plastycznych. Wysokiej klasy pedagog. Ma na swoim koncie innowacyjne programy autorskie w zakresie nauczania plastyki. Inicjatorka i współorganizator szeregu imprez artystycznych, m.in: Wojewódzkiego Konkursu "Ze sztuką na Ty" (XIII edycji), Konfrontacji Nauczycieli (VIII edycji), Pleneru Malarskiego "Łaziska" (XIV edycji), Pleneru Młodych w ramach Impresji Mikołowskich (VIII edycji) oraz pleneru malarskiego "Barwy przestrzeni".
Udział w 39 wystawach zbiorowych oraz 21 wystaw indywidualnych. Jej obrazy znajdują się w zbiorach w Polsce, we Włoszech, Kanadzie, Szwajcarii i USA.

 

Janusz MAGIERA (ur. 1972 r., Nowy Targ)

magiera

W latach 1995-2000 artysta współpracował z galerią BWA Jatki. W 2001 założył kawiarnio-galerię Palma, gdzie wraz z przyjaciółmi prowadził działalność artystyczną. Od 2011 prowadzi autorską pracownie. Bliskie jest mu malarstwo secesyjne, surrealizm i sztuka prerafaelitów angielskich. Jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

 

Krzysztof Kamil MALEWICZ (ur. 1981 r., Białystok)

MALEWICZ2

W 2007 roku obronił dyplom z wyróżnieniem w pracowni druku wypukłego prof. Ewy Zawadzkiej w Instytucie Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
W 1999 r. otrzymał Stypendium Specjalne Prezydenta Miasta Bytomia za szczególne osiągnięcia w fotografii artystycznej. W tym samym roku zdobył I Nagrodę w Czeladzkim Plenerze Fotograficznym '99 "Miasto Widzę Stare i Nowe...". W 2000 roku otrzymał wyróżnienie w X Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej, Żary 2000. Od 2001 r. do 2008 r. kolejno brał udział w II, III, IV, V, VI, VIII, IX Festiwalu Sztuki Wysokiej w Bytomiu. Od 2010 r. do 2015 r. kolejno uczestniczył w VI, VII, VIII, IX, XI, XIV Plenerze Artystycznym ISD Huta Częstochowa.

 

Jacek MALINOWSKI (ur. 1969 r. Zielona Góra)

MALINOWSKI

Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej. Obecnie mieszkający w Gdańsku, Warszawie i Toskanii. Autor takich projektów jak: Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Magazyn Sztuk, CAT3W – Centrum Aktywności Twórczej Trzeciego Wieku. W Magazynie Sztuk w Warszawie prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa dla dorosłych. Artysta spędza twórczo co roku całe lato w Toskanii w Italii, gdzie wciąż powstaje cykl malarski poświęcony włoskiemu pejzażowi. Tematyka tego pejzażu została potraktowana jako dążenie do znalezienia symbolu – synonimu toskańskiego krajobrazu. Coraz bardziej również podąża w kierunku do pokazania abstrakcyjnej formy, która pomimo syntetycznych odniesień wciąż stanowi ekspresyjny, organiczny i wypełniony emocjami przekaz. Obrazy są niezwykle ekspresyjne kolorystycznie z mocno nasyconymi często kontrastującymi barwami. Głębokie fiolety przenikają się z błękitami, czernią i miętową zielenią. „Moje obrazy to ciągłe poszukiwanie ruchu, konfrontacja dynamicznych przestrzeni ze statyką płaszczyzn. Odkrywanie kinetyki koloru.” A Toskania - jeden z najpiękniejszych regionów na świecie, swą urodą, atmosferą gorącego, śródziemnomorskiego południa zawładnęła artystą. Autor zadaje sobie pytania: Czym jest dla mnie to co robię? Czy sztuka to tylko wyświechtane pojęcie, które odbija się od ściany ślepej ulicy, w którą zabrnęła? Czy artyści mieniący się kapłanami ludzkich emocji, nie są przypadkiem tylko zwykłymi oszustami? Odpowiedzi wciąż nie znajduje, ale to chyba nic dziwnego, w końcu każdy niesie w sobie potencjał, którego nikt na świecie nie jest w stanie w stu procentach poznać.

Oferta

Artur MARCINISZYN (pseud. KOCUR1)

Marciniszyn

Wywodzi się z graffiti i street-artu. W roku 2000r. powstała jego pierwsza grupa Beplus Crew. Inspiruje go abstrakcja geometryczna, architektura, urban art, proste kreski, ostre kształty, litery. Jego malarstwo jest graficzną wizją miejskiej infrastruktury, chaotycznego życia w mieście i zatłoczonej przestrzeni. Obecnie posługuje się wieloma technikami malarskimi, a nośnikami jego prac są zarówno mury, jak i płótna. Organizator i uczestnik wielu graffiti jam'ów. Jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce i zagranicą. Właściciel kaligraficznej marki odzieżowej Mad Cat.

 

Lech MAŚLANKIEWICZ (pseud. Make It Simple, ur. 1983 r.)

maslankiewicz

Jest absolwentem Wydziału Grafiki na ASP w Warszawie. Autor muralu Stolica zrealizowanego w Warszawie w 2010 r. Autor wystaw indywidualnych: Make it Simple, Kinoteka, Warszawa (2006); Malarstwo, MOMU, Warszawa (2013). Uczestnik wystaw zbiorowych: Grupa Hoovera, Centrum Promocji Kultury Praga-Południe, Warszawa (2009); Bliźniemu swemu, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Warszawa (2009); Noc Pragi, Galeria Praga del Arte, Warszawa (2010).

 

Karolina MATYJASZKOWICZ (ur. 1980 r., Łowicz)

matyjaszkowicz

W 2008 roku ukończyła łódzką Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Tkaniny i Ubioru, kierunek Wzornictwo. Od ukończenia studiów artystka aktywnie uczestniczy w działaniach środowiska artystycznego, prezentując na wystawach swoje prace malarskie, tkaniny oraz wizualizacje połączone z muzyką. Jej pasją jest przede wszystkim malarstwo, ale w kręgu artystycznych zainteresowań jest również tkanina artystyczna, ilustracja oraz muzyka.
Prace Matyjaszkowicz można oglądać na wielu wystawach zbiorowych, jak również indywidualnych prezentacjach. Ostatnio artystka eksponowała swoje prace w Galerii Sztuki Współczesnej na wystawie Historie polskie we Włocławku, Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia podczas wystawy Zapytaj Mokoszy w Czeladzi, Muzeum w Łowiczu na wystawie Wielka bogini w łódzkim Tetrze Arlekin podczas trzeciej odsłony wystawy Zaświaty. Wcześniej wystawa Zaświaty była prezentowana w warszawskiej galerii Bohema Nowa Sztuka i w Częstochowskim Ośrodku Kultury. Prace artystki były eksponowane także w Muzeum w Łowiczu podczas wystawy Wianek.
W poprzednich latach malarstwo Artystki brało udział w wystawach: KREW-WERK Fundacji Galerii Foksal w Warszawie, Et[n]os. Wpływ łowickiej sztuki ludowej na współczesne projektowanie organizowanej w ramach dziesiątej edycji Łódź Design Festival, [zoom] na Szczecin - punkty widzenia, wystawa polskiego malarstwa współczesnego w Filharmonii M. Karłowicza w Szczecinie, Kalejdoskop w Muzeum Regionalnym w Brzezinach, Korzenie w Galerii Gardzienice
w Lublinie, PALINDROM w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Elart w Muzeum Miasta Łodzi oraz kolejnych indywidualnych wystawach malarstwa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i Wejherowskim Centrum Kultury.
Karolina Matyjaszkowicz jest laureatką nagród i wyróżnień, m.in. Marszałka Województwa Łódzkiego w konkursie na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. Obrazy artystki znajdują się w zbiorach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Regionalnym Muzeum w Brzezinach, Muzeum w Łowiczu w kolekcji młodego malarstwa Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz w prywatnych kolekcjach
w Polsce i zagranicą. 

 

Magdalena MĘDZKIEWICZ (ur. 1986 r., Wrocław)

MEDZKIEWICZ

W 2014 roku ukończyła studia magisterskie w obszarze nauk humanistycznych o specjalności filologia angielska i hiszpańska, ze szczególnym nastawieniem na językoznawstwo. Początkowo, technik rysunku uczyła się pod okiem wrocławskiego architekta i rysownika Aleksandra Marka Kormana. W trakcie studiów oraz po ich zakończeniu podróżowała po Europie gdzie przez pewien czas mieszkała, pracowała i czerpała inspirację. W 2015 r., pragnąc dalszego samorozwoju i zgłębienia swojej najstarszej i największej pasji rozpoczęła studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na wydziale malarstwa i rzeźby w pracowni dr hab. Anny Kramm. Swoje obrazy prezentowała na wystawach zbiorowych pod szyldem Galerii Krukowski. W 2017 r. wraz z innymi artystami brała udział w tworzeniu Grupy Ukrytej, której jest obecnie aktywnym członkiem.
Aktualnie mieszka i tworzy we Wrocławiu. Pod względem technicznym jej malarstwo charakteryzują stonowane kolory. Eksperymentuje oraz ceni improwizację, która prowadzi do uzyskania zaskakujących rezultatów.

W 2019 r. ukończyła z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu na wydziale malarstwa i rzeźby.

 

Sylwia MICHALSKA (ur. 1978 r., Poznań)

MICHALSKA SYLWIA

W latach 1997-2002 studiowała na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, gdzie w 2002r. obroniła dyplom z malarstwa u prof. Wojciecha Sadleya. Obecnie mieszka i tworzy na Śląsku, ale silnie związana jest z Warmią i Mazurami. Tworzy obrazy abstrakcyjne dużego formatu oraz marynistyczne pejzaże olejne na płótnie.

 


Milionerboy (pseud.)

milionerboy

Z wykształcenia jest kulturoznawcą. Znany jest z działań artystycznych w przestrzeni miejskiej, na ulicach. Graficzne prace, które powstają w pracowni znalazły swoich nabywców w Polsce i Europie. Ostatnie wystawy: Warszawa - Pracownia Wschodnia, Warszawa - Galerii Art Bisto na Stalowej 52. Udział w projektach street art’owych - Farbą w płot, Unicats Jam 2015. Udział w wystawie KREW - WERK ,Fundacja Galerii Foksal, Warszawa, 2016.

 

Tomasz Mistak (ur. 1978 r. Sanok)

MISTAK2

Dyplom z malarstwa na Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2005r. w pracowni prof. Stanisława Białogłowicza. Uprawia malarstwo sztalugowe, głównie akryl na płótnie. Członek ZPAP. Mieszka i pracuje w Sanoku.  

Wybrane wystawy indywidualne:
"Upiorne oddziaływanie na odległość", Pragaleria, Warszawa, 2017 r.; "October rust", Biuro Wystaw Artystycznych, Rzeszów, 2016 r.; "Zanurzenie", Galeria Centrum, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków, 2015 r.; "Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi", Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Sandomierz, 2015 r.; "Obszar zabudowany", Galeria Kuratorium, Warszawa, 2013 r., "Monumenty nowoczesności", Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, ICN POLFA, Rzeszów, 2013 r.; "Dyspersja", Galeria Pod Czarnym Kotem, Kraków, 2013 r.; "Po Ostatniej Wieczerzy", Centrum Sztuki Solvay, Kraków, 2012 r.; "Luksusowe więzienie", Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa, 2011 r.;

Uczestnik wielu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą.
Nagrody/wyróżnienia:
- Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa (II miejsce) na konkursie "Obraz, Rzeźba, Rysunek, Grafika Roku 2015", Biuro Wystaw Artystycznych, Rzeszów, 2015 r.
- Laureat Nagrody Wojewody Podkarpackiego (II miejsce) na Międzynarodowym Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokšt", Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl,
2009 r.

 

Joanna Misztal (ur. 1967 r., Wrocław)

MISZTAL-Joanna

Absolwentka wrocławskiej ASP na wydziale ceramiki i szkła. Malarstwo studiowała w pracowni prof. K. Jarodzkiego. W jej każdej pracy widać umiłowanie do materii przestrzennej (ceramiki). Bardzo wyraźna i zróżnicowana faktura oraz często używane różne odcienie złota nadają specyficzny i niepowtarzalny wygląd malowanym obrazom. Jej prace znajdują się w kolekcjach różnego rodzaju instytucji, a także osób prywatnych w kraju jak i za granicą.

 

Beata Murawska (ur. 1963 r., Warszawa)

murawska 61 1 th

Artystka ukończyła studia w 1988 roku na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Aneks z grafiki warsztatowej obroniła w pracowni prof. Haliny Chrostowskiej. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych, jej prace należą do zbiorów prywatnych znajdujących się m.in. w Polsce, Francji, Holandii, Hong-Kongu, Niemczech, Szwecji, Danii, USA, Kanadzie, Korei Pd., Austrii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Beata Murawska najczęściej maluje kwiaty. Spośród kwiatów najchętniej zaś tulipany oraz pola kolorowych tulipanów. Komponuje je w zgodzie z barwnymi tonacjami. Zestraja ze sobą barwy jak muzyk, tak, by w obrazie nie było żadnych kolorystycznych dysonansów. Harmonia obrazu jest dla niej najważniejsza. 

Oferta

Krzysztof Musiał (ur. 1972 r. Słubice)

MUSIAL Krzysztof

Absolwent WSSP w Poznaniu - 2001 r.
Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa u prof. J. Świtki
oraz aneks z malarstwa ściennego w pracowni prof. M. Łubowskiego.
Ponadto absolwent Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu w 2003 r.
Pracował jako instruktor rysunku i malarstwa w MDK nr 2 w Poznaniu oraz jako wykładowca malarstwa w Collegium Da Vinci w Poznaniu .

Wystawy indywidualne:

1998 - Galeria Prowincjonalna - Mała - Słubice
2002 - Galeria Polony - Poznań
2003 - Galeria Ciasna - Jastrzębie Zdrój
          GOK - Pawłowice
          Galeria Prace Duże - Piaseczno
2004 - Galeria K. Napiórkowskiej - Warszawa
2005 - Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej - Galeria Kameralna - Słupsk
          Galeria Na Piętrze - Koszalin
           Poznańska Galeria Nowa - Poznań
2006 - Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych - Leszno
2008 - Galeria Pod Plafonem - Wrocław
          Galeria Składnica Sztuki - Warszawa
2009 - Galeria Pokusa - Wiesbaden - Niemcy
          Poznańska Galeria Nowa - Poznań
          Galeria Sztuki Współczesnej - Wieża Ciśnień - Konin
          Blue dog Gallery - Brighton - Anglia
2010 - BWA - Sandomierz
          Warehouse - Magazyn Sztuki - Warszawa
2011 - Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki - Galeria Elektor - Warszawa
          Galeria Sztuki Współczesnej - Platon – Wrocław
          Galeria Na Piętrze - Koszalin
2012 - Tarnogórskie Centrum Kultury - Galeria Przytyck  - Tarnowskie Góry
2013 - PBG Gallery - Poznań
2014 - Pogotowie Sztuki - Rabka Zdrój
2015 - CzapskiGallery - Poznań
          Centrum „Synagoga” Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego - Zamość
          Galeria Sztuki Współczesnej - Włocławek
2016 - CzapskiGallery - Uniwersytet Ekonomiczny- Poznań
2017 - BWA Galeria Sanocka – Sanok
2018 - Miejska Galeria Sztuki MM - Chorzów

Oferta

Eliza MYTKO

MYTKO

Artystkę fascynuje ciało i traktuje je jako swoiste medium, malując je,opowiada świat, którego zachłannie doświadcza. Każdy z obrazów ma swój intymny wymiar, jest melanżem kolorów i znaczeń. Jedno, co je łączy to świadoma sensualność i skóra, która milionami receptorów czuje dotyk, zarówno drugiej osoby, ale też słońca czy padającego na nią malarsko światła. W zamyśle czuje również metafizyczny dotyk, anawet swoisty akt połączenia z Odbiorcą. Balansuje na granicy jawy i snu, tego, co jawne, a tego, co prywatne, czy wręcz intymne. Obrazy są erotyczne, ocierając się o wyobraźnię, podszeptują historie. 

 

Ewa Najdenow (ur. 1967. Warszawa)

najdenow

Artystka jest absolwentką Łódzkiej ASP. Zajmuje się malarstwem, grafiką i fotografią. Jej życiowym motto jest zdanie: "Wolność to możliwość wyboru". W malarstwie odnajduje zarówno jedno, jak i drugie. Jej bułgarskie pochodzenie, pamięć południowych smaków, zapachów, barw i ludowej, bałkańskiej muzyki prawdopodobnie wpływa na to, że jej artystyczne poszukiwania idą w kierunku ostrych rozwiązań kolorystycznych i mocnych, energetyzujących kontrastów. Swoimi pracami zachęca widza do odszukiwania własnej wolności i ukrytych tęsknot.

 

Natalia Nasada-Wojtal (ur. 1980 r. Kraków)

NASADA

Absolwentka Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie na Wydziale Architektury Wnętrz. Dyplom broniła w 2004r. pod kierunkiem prof. Andrzeja Głowackiego. Pracowała jako architekt wnętrz i grafik komputerowy. Brała udział w plenerach malarskich i wystawach poplenerowych w Kazimierzu Dolnym, Jarosławiu, Miechowie. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysuje, a także projektuje drobne formy graficzne. W twórczości malarskiej preferuje motywy architektoniczne i pejzaże. Ulubiona technika to pastel tłusta i olej.

 

Ewelina Naumnik (ur. 1975 r. Białystok)

NAUMNIK

Dorastając w mieście w czasach rodzącej się demokracji odkrywała nowe możliwości i wyzwania. Wcześnie się usamodzielniła łącząc role rodzica, pracownika, przedsiębiorcy od niedawna także wolontariusza w zarządzanej przez siebie fundacji. W wieku dojrzewania Ewelina była zafascynowana malarstwem i tym, jak świat jest prezentowany oczami innych. Z natury humanistka, zainspirowana zmianami politycznymi ukończyła studia politologiczne. Nabierała coraz większej odwagi w obrazowaniu własnej perspektywy. Początkowo poprzez fotografię, grafikę i malarstwo, pilnie obserwując warsztat doświadczonych artystów i odważnie eksperymentując z nowymi technikami i mediami. Ewelina przemawia poprzez abstrakcję, zafascynowana kolorem, ruchem i formą. Inspirują ją klasycy abstrakcyjnego ekspresjonizmu tj. Helen Fankenthaler, Jackson Pollock, Clyfford Still, Robert Natkin i współcześni przedstawiciele gatunku tj: Gunther Forg, Vinn Wong, Kristina Quinones. Ewelina ma wiele zainteresowań, stale odkrywa i poszukuje nowych przestrzeni kreatywnego myślenia. Tworzy w ciszy, swojego podświadomego działania, instynktownych wyborów i intuicyjnych decyzji. Uwielbia czas narastania idei, wizji kreacji, po którym następuje etap skrupulatnych przygotowań warsztatu, a po nim wspaniały akt tworzenia który trwa nieustannie aż do momentu pełnej satysfakcji. Tak jak w życiu jest multidyscyplinarna i swobodnie wykonuje wiele działań jednocześnie, tak w okresach tworzenia całą uwagę kieruje na proces twórczy aż do zakończenia pracy. Radość życia, entuzjazm i pasję przelewa na płótno tworząc nawet kilka prac jednocześnie. Wyróżniona w 2018 roku Platynową nagrodą ArtMajeur Gallery, przyjęła zaproszenie do udziału w wystawie pt.: „Revelazioni” w Merlino Gallery we Florencji w maju 2018 roku co owocuje kolejną wystawą pt.: „Chromatic vibrations” w 809 Art Gallery w Madiolanie.
Ewelina mieszka i pracuje w niewielkiej wsi w okolicach Białegostoku, w sąsiedztwie czterech parków krajobrazowych. Obcuje z naturą, żyje w otoczeniu wielu przyjaciół i kochającej rodziny, dużo podróżuje i często zmienia otoczenie.

 

Jakub NIEWDANA (1989 r.)

NIEWDANA

Jest absolwentem Liceum Plastycznego w Katowicach oraz Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - pracownia prof. Nowakowskiego. W 2014 r. otrzymał dyplom z wyróżnieniem. W 2015 r. rozpoczął studia doktorskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014). Zajmuje się głównie rzeźbą, rysunkiem, ceramiką i fotografią. Jego prace pokazywane były na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

 

Danuta Niklewicz (ur. 1953 r. Kraków)

NIKLEWICZ

Malarka, projektantka sztuki użytkowej, mieszka w Warszawie, w latach 1990-2001 pracowała jako projektant dla Krośnieńskich Hut Szkła. Kontakt ze szkłem artystycznym zachęcił ją do zmierzenia się ze sztuką malarską. Artystka od wielu lat zajmuje się twórczością plastyczną, a w malarstwie preferuje technikę olejną i akwareli (wet-wet) tworząc ulotne abstrakcje i impresyjne pejzaże.
Należy Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików i do Pracowni Malarskiej Jacka Bukowskiego w Warszawie. Malarka chadza ścieżkami własnych artystycznych wyborów i nie sposób jej przypisać ulegania modom, trendom i oczekiwaniom rynkowym.
Prace artystki znajdują się w zbiorach prywatnych, w Pałacu w Zdunowie, oraz w domu Gerta i Jolanty Elster w Konstancinie. Bierze udział w konkursach i aukcjach organizowanych przez galerie sztuki, Jej akwarela z cyklu Tornado została zakwalifikowana do pokonkursowej wystawy w ramach 8 Międzynarodowego Biennale Miniatury.

 

NO NAME (pseud.)

00

No name to artysta znany i rozpoznawany w świecie sztuki, mający na swoim koncie wiele wystaw zbiorowych i indywidualnych. Jest kilkukrotnym stypendystą i laureatem prestiżowych nagród. Jego prace znajdują się w kolekcjach instytucjonalnych i prywatnych w kraju i za granicą.
Projekt „Awangarda bzy maluje 2” jest kontynuacją poprzednich kontrowersyjnych działań artysty, który w różny sposób prowadzi dialog z rynkiem i światem sztuki. Artysta został wielokrotnie uznany i doceniony za swoje nietuzinkowe działania i oryginalne podejście oraz wyznaczanie nowych trendów i działań w sztuce współczesnej. „Awangarda bzy maluje 2” jest kolejnym mocnym projektem, poruszającym ważne zagadnienia, nie tylko dla samego artysty ale również dla całego środowiska sztuki w Polsce. Akcja jest prowadzono anonimowo i zakończy się dużą wystawą ujawniającą tożsamość artystyczną i personalną artysty. Artysta No name będzie wystawiał jeszcze przez jakiś czas prace na aukcjach i w galeriach, następnie po zakończeniu projektu odbędzie się wystawa finałowa. Kupujący, którzy zdecydują się na prace artysty No, mogą założyć iż jest to intratna inwestycja, gdyż pod anonimowością kryje się artysta z osiągnięciami i dużym dorobkiem.
„Awangarda bzy maluje” to tytuł zaczerpnięty ze słynnego projektu Przemysława Kwieka. No name postanowił zostać kontynuatorem projektu, lecz nieco zmienił jego założenia. Mianowicie chce sprawdzić czy bardziej liczy się nazwisko czy sam obraz, oraz czy namalowane kwiaty będą miały większy popyt na rynku od jego własnych, abstrakcyjnych dzieł. Malowanie kwiatów przez artystów to długotrwała tradycja. Większość artystów awangardowych malowała kwiaty dla zarobku, ponieważ było to malarstwo bardziej zrozumiałe i przyswajalne. Jak pisze Przemysław Kwiek: „moja matka mówiła, że ja się wygłupiam w Sztuce, ale te kwiaty, to są piękne”. Wybór kwiatów jako tematu obrazów nie był jednak przypadkowy, ponieważ abstrakcyjne myślenie bardzo dobrze można przełożyć na organiczną formę w malarstwie rodzajowym.
Artysta No name będzie wystawiał prace na aukcjach i w galeriach komercyjnych, następnie po zakończeniu projektu, zrobi wystawę z kwiatowych obrazów, na której się ujawni.
Jak pisał Przemysław Kwiek: w manifeście do projektu „Awangarda bzy maluje”: „Nazwisko i ranga artysty gwarantują w każdym przypadku zysk.”

 

Cyprian Nocoń (ur. 1991 r., Chorzów)

NOCOŃ

Absolwent Wydziału Malarstwa katowickiej Akademii Sztuk Pięknych (2011-2017). Dyplom pt. "Przed premierą" obronił w 2016 r. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych m.in w Lyonie, Maastricht i Warszawie. Brał udział w targach sztuki w Chinach i Wielkiej Brytanii. Maluje różne cykle m.in Święto polifonii, Przed premierą i Maski.
Wystawy indywidualne:
2013:
- Batory Gallery, Chorzów,
- Galeria na żywo; - 2014 - Radio Katowice; - Na podłodze MOKSiR Chrzanów;
- Ite at Iosef, Chorzów;
- Galeria TAB 2015, Warszawa;
2016:
- Galeria na żywo, Radio Katowice;
- Pałac Kultury, Dąbrowa Górnicza;
- Market Square, Maastricht, Holandia;
- Molo, Sopot;
- Taverne Gutenberg, Lyon, Francja;
2017:
- Przed premierą, Galeria Fra Angelico, Katowice.
Wystawy zbiorowe:
2017:
- Wystawa Flux, Londyn, Wielka Brytania;
- Shenzhen Art Fair, Shenzhen, Chiny.

 

Jadwiga OKRASSA (ur. 1950 r., Złotoryja)

okrassa

Studia w PWSSP w Gdańsku. Dyplom w 1976 r. w Pracowni Grafiki prof. W. Janowskiego. Pracuje w Pracowni Podstaw Projektowania Graficznego i Ilustracji oraz Pracowni Fotografii Reklamowej, ASP Gdańsku. Twórczość w zakresie projektowania graficznego: ilustracja, prasowa i książkowa, znak graficzny, plakat, znaczek pocztowy oraz w dziedzinach malarstwa, rysunku, ceramiki i fotografii. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych i oficjalnych m.in. w : siedzibie ONZ w Nowy Jorku, Institut International des Droits de l’ Homme w Strasburgu, National Museum of Women in the Arts w Waszyngtonie, UNESCO w Paryżu, Muzeum Plakatu w Wilanowie oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniu Ilustratorów FILU w Berlinie.

 

Zbigniew OLSZEWSKI (ur. 1955 r., Lublin)

Olszewski

Studiował na ASP w Warszawie w latach 1975-80, dyplom z wyróżnieniem w 1980 roku w zakresie grafiki w pracowni prof. Eugeniusza Markowskiego. Uprawia grafikę warsztatową, rysunek i malarstwo olejne.

 

Anna Osiecka (ur. 1984 r., Kraków)

OSIECKA

W latach 2008 – 2013 oraz 2013 – 2017 studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplomy z rysunku w pracowni prof. Bogusławy Bortnik – Morajdy,  malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka i malarstwa ściennego w pracowni prof. Romana Łaciaka. Obrazy artystki zdobią kolekcje w zbiorach krajowych i zagranicznych.

Oferta

Kamila OSSOWSKA (ur. 1990 r., Chojnice)

OSSOWSKA

Absolwentka łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Naukę malarstwa i rysunku kontynuowała w pracowni prof. Andrzeja Sadowskiego.
Sposobem wypowiedzi w jej twórczości jest głównie rysunek w technikach mieszanych jak i studyjne malarstwo olejne. Obrazy kreowane są na pograniczu sztuki wizualnej, fotografii, niekiedy zahaczając o surrealizm. Całość charakteryzuje również impresjonistyczne, wrażeniowe podejście do postaci i otoczenia w której owa się znalazła. Poprzez zachowanie jednobarwnej, monochromatycznej stylistyki, prace autorki zyskują na spójności, jednocześnie zachowując tajemniczy charakter. Duże kontrasty świetlne i walorowe budują swoisty, niespokojny charakter.
Twórczość Kamili Ossowskiej emanuje kobiecą zmysłowością, nierzadko zabarwiona erotyzmem, nacechowane emocjonalnie, opowiada za każdym razem inną historię.

 

Michał Ostaniewicz (ur. w 1952 r., Warszawa)

OSTANIEWICZ

Ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1986-1991 pracował w Z.D. Polskiej Akademii Nauk jako projektant form przemysłowych. Jest też autorem wielu wystaw. Projektuje, rysuje i maluje od ponad 40 lat. Związany z kołem Plener przy Stowarzyszeniu Architektów RP. - Oddział Warszawa.
Obecnie prowadzi własną pracownię. Zajmuje się malarstwem, projektowaniem wnętrz i form użytkowych a w szczególności mebli. Mieszka w Warszawie.


 

Małgorzata Pabis (ur. 1980 r., Miechów)

pabis

Architekt wnętrz, absolwentka ASP w Krakowie. Dyplom, który obroniła w 2004 r. nagrodzony został medalem rektora ASP. Od 10 lat zajmuje się projektowaniem wnętrz, a malarstwo sztalugowe jest dopełnieniem tej profesji. Obrazy traktuje jako inspiracje do zaprojektowania pięknego wnętrza. Wnętrze ma być tłem lub uzupełnieniem danego obrazu. Uważa, że piękno w sztuce nie jest pojęciem względnym.

 

Piotr PACHECKI (ur. 1980 r.)

PACHECKI2

W roku 2016 zdobył dyplom z malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni K. Wałaszka. Studiował ceramikę artystyczną w pracowni prof. G. Płocicy i ceramikę użytkową w pracowni prof. Drzewieckiego. Jest absolwentem filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2017 r. należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.
2017 - Plener malarski i wystawa „IX Park sztuki” Zamek Kliczków (Folwark Książęcy), wystawa poplenerowa w Galerii Socato na placu Solnym we Wrocławiu.
2017 - Międzynarodowy plener malarski w St. Gierałtowie, wystawa poplenerowa w Stroniu Śląskim
2016 - wystawa zbiorowa z okazji 25-lecia Rotary Club Wrocław, budynek Starej Giełdy we Wrocławiu
2016 - Międzynarodowy plener malarski w St. Gierałtowie, wystawa poplenerowa w Stroniu Śląskim
2016 - IX Międzynarodowy plener malarski w Miastku, wystawa poplenerowa
2015 - kwalifikacja do II etapu konkursu "Młody Wawrzyn" organizowanego przez DNA Gallery.
2015 - międzynarodowy plener malarski w Zieleńcu, wystawa poplenerowa

 

Agata PADOL ( ur.1964 r., Gorzów Wielkopolski)

PADOL

Absolwentka Licem Plastycznego w Katowicach i Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Studiowała malarstwo u prof. Piotra C.Kowalskiego. Dyplom 1991. Należy do ZPAP w Krakowie od roku 2001. Mieszka i pracuje w Krakowie.  Sukces odniosły jej prace z cyklu "Kwiaty niewinności" wystawiane w Posk Gallery w Londynie oraz obrazy "Klejnoty Kosmosu" wystawiane w Rzymie w Cascina Farsetti, które bardzo wysoko ocenił prof. Nicosia. Artystka ma w swoim dorobku wiele wystaw krajowych i zagranicznych. Jej prace są na okładkach tomików poezji między innymi Marzeny Kowalskiej czy na koncertach muzycznych Pinakoteki Joanny Jasińskiej. Zdjęcia obrazów są publikowane w czasopismach o sztuce takich jak "Art& Buisness" czy " Sztuka pl" a także na targach sztuki Art Basel w Miami, Berlinie czy Hongkongu. 
W 2018 i w 2019 roku jej obrazy z cyklu Kryształy i Ona znalazły się w lipcowej i czerwcowej rozkładówce Wotisart Magazine. W sierpniu 2019 roku jej obrazy z cyklu "Life" były prezentowane w Nowym Yorku w Noho Gallery. Podobnie w 2016 roku jej obrazy zostały wyróżnione publikacją w prestiżowym magazynie o sztuce Art Tour International na targach sztuki w Miami. Laureatka Natale di Roma w roku 2010. Pracuje i myśli cyklami, rozwijając i penetrując dane zagadnienie artystyczne. Nie boi się podejmowania nowych wyzwań twórczych i nie wyobraża sobie życia bez malowania. Jej obrazy znajdują się w zbiorach Posk Gallery w Londynie, Cascina Farsetti w Rzymie, w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie, Muzeum Archidiecezjalnym w Opolu, kolekcjach prywatnych : między innymi  w Waszyngtonie, Nowym Jorku, Oslo, Berlinie i Hongkongu. Wiele jej prac można zobaczyć w Skandynawii, ponieważ tworzy cykle malarskie inspirowane przyrodą , linią brzegową, żyjącymi tam zwierzętami a przede wszystkim zjawiskami związanymi z obszarami podbiegunowymi.

 

Natalia PASTUSZENKO (ur. 1972 r., Kijów)

pastuszenko

Artystka ukończyła Wydział Architektury Ukraińskiej Akademii Sztuk w Kijowie, uzyskując w 1996r. dyplom artysty-architekta pod kierunkiem profesora  Igora Szpary. Zajmuje się grafiką, malarstwem, ilustracją książkową oraz projektowaniem wnętrz. W 2007r.  była stypendystką programu Ministra Kultury RP „Gaude Polonia”.
W 2010r.  jako ilustrator współpracowała z pismem  „Zwierciadło”  (ilustracje do powieści  filmowej „Utytłani miłością” Macieja Stuhra). Obecnie jest ilustratorką ukraińskiego pisma „SZO”. Jest autorką ilustracji do 18 książek dla dzieci. Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w Ukrainie, Polsce, Niemczech, we Włoszech, na Słowacji i w Czechach. W swoich pracach najczęściej wykorzystuje techniki mieszane: akryl, tusz, kolorowe i przezroczyste lakiery, co daje możliwość łączyć techniki graficzne i malarskie.

 

PENER / Bartek Świątecki / (ur. 1981 r.)

Pener

Od 1996 roku związany ze sceną graffiti i street-artem. W 2006 r. ukończył malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Od 2008 roku mieszka i pracuje jako nauczyciel w liceum plastycznym w Olsztynie - uczy rysunku i malarstwa. Nagroda Statua St. James w polu kultura i sztuka, burmistrz Olsztyn miasto, Polska, 2016 oraz nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, Burmistrz Miasta Olsztyn, Polska, 2015; Otrzymał stypendium Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / wydanie mojej książki "Dekonstrukcja", 2014 r. Tworzy obrazy, murale, graffiti i instalacje. Pracuje jako nauczyciel malarstwa w szkole średniej - plastycznej. Jego prace to mieszanka abstrakcji i tradycyjnego graffiti, sztuki wysokiej i tak zwanej kultury „młodych”. W swoich pracach posługuje się nieregularnymi, geometrycznymi formami. W obszarze jego zainteresowań znajdują się kształty, formy, a także rytm kolorów.

Oferta

Jerzy PĘCZUŁA (ur. 1965 r., Lublin)

PECZULA

Malarz, rzeźbiarz, jubiler. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Studiował w PWSSP w Poznaniu i UMCS w Lublinie. Dyplom uzyskał na kierunku Edukacja Artystyczna. Od 1994 należy do ZPAP.

 

Jacek PIĄTEK (ur. 1971 r., Dobrem)

piatek

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy  i Akademii Sztuk Pięknych w Gdaryfańsku. Ukończył malarstwo w pracowni Włodzimierza Łajminga w 1997 r. Zajmuje się malarstwem ściennym i sztalugowym, podejmuje też działania wykraczające poza malarstwo - rzeźba, prezentacje obiektów, instalacje, sztuka użytkowa.  Wspólnie z żoną prowadził pracownię artystyczną „crazy seed”, która przez 5 lat zdobywała doświadczenie, współpracując na rynku Austriackim z firmą „Art und Wenus” w Wiedniu. Pracownia zajmowała się projektowaniem wnętrz, projektowaniem mebli i innych unikalnych przedmiotów użytkowych. W latach 2007-2013 pracował w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w charakterze Plastyka Miasta. w tym czasie intensywnie zaangażował się w pracę na rzecz poprawy estetyki i jakości przestrzeni publicznej. Jest pomysłodawcą i organizatorem „I Ogólnopolskiego Kongresu Plastyków Miejskich” w Bydgoszczy. Od 2013 roku pracuje w strukturach samorządowych Miasta Gdyni na stanowisku Plastyka Miasta gdzie realizuje swoje zadania z zakresu pracy nad szeroko rozumianą estetyką miejskiej przestrzeni. Zrealizował Konkurs na najlepiej zaprojektowany szyld i witrynę sklepową –Gdynia 2013, prowadzi szkolenia, warsztaty i prelekcje dla przedsiębiorców oraz młodzieży w zakresie projektowania komercyjnej informacji wizualnej. Współpracuje z podmiotami miejskimi i prywatnymi w celu poprawy miejsc zdegradowanych estetycznie. Koordynuje prace Zespołu ds. ochrony krajobrazu Gdyni, który pracuje nad projektem uchwały Rady Miasta porządkującej wątek reklam w przestrzeni publicznej.

 

Wojciech Piekarski (ur.1980 r., Łask)

00

Artysta malarz, architekt – w 2006 r. ukończył Politechnikę Łódzką na wydziale Architektury. Zajmuje się malarstwem, tworząc martwe natury, akty, pejzaże i widoki architektury. Od 2007 r. jest obecny na szerokim rynku sztuki polskiej. W ramach działania Galerii Młodych Talentów zaprezentował swoje malarstwo na dwóch indywidualnych wystawach w 2009 i 2010 r. Uczestniczył również w wystawach zbiorowych : "Trzeci Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców" w Galerii ASP i galerii Bałuckiej w Łodzi, "Drugi Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców" w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, "ELart" w Muzeum Miasta Łodzi, "Pierwszy Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców" w łódzkiej Wytwórni, "Filmowe Inspiracje" w Muzeum Kinematografii w Łodzi, "Elanie -ze zbiorów Rodziny Majdas" w Galerii Urzędu Miasta Łodzi w 2014r , oraz na dwóch wystawach Grupy Artystycznej Jasień w Zespole Szkół Plastycznych im. A Kenara w Zakopanem w 2015 i 2016 r.

 

Agnieszka Pietrzykowska (ur. 1978 r.)

Pietrzykowska

Artystka Interdyscyplinarna. Ilustratorka, malarka, graficzka, stylistka, specjalistka relacji międzykulturowych. Jest absolwentką Stosunków Międzykulturowych na wydziale Neofilologii UW oraz Wydziału Grafiki na ASP w Warszawie, gdzie dyplom z wyróżnieniem otrzymała w Pracowni Ilustracji u Prof. Zygmunta Januszewskiego (2008). Stypendystka MNiSW.Dzięki wsparciu Ambasady Polski w Portugalii, w marcu 2014 odbyła się wystawa prac artystki w Lizbonie. W czerwcu 2013 reprezentowała Polskę na IV Międzynarodowych Targach Sztuki - „ARTVILNUS’13” w Wilnie. Pretendowała do Nagrody Najlepszego Artysty Zagranicznego.

Pod kuratelą Kamy Zbolarskiej w Galerii (-1) PKOL w lipcu 2012 odbyła się wystawa, w której Pietrzykowska prezentowała cykle malarskie, które powstawały od 2009 r. Prace Agi Pietrzykowskiej prezentowane były na kilkunastu wystawach zbiorowych i indywidualnych wraz z dziełami znakomitych artystów takich jak: Jan Tarasin, Tadeusz Dominik, Radosław Szaybo, Waldemar Świeży, Jan Sawka czy Krzysztof Penderecki (prace plastyczne „Cosmogony”, dyptyk -akwaforta - akwatinta z partytury 1971). Projektuje biżuterię unikatową - okolicznościową, sportową dla EURO2012 i jako pierwsza podjęła realizację autorskiej biżuterii lunarnej – adresowanej do astronautów, lunonautów i marzycieli; wystawiała w Muzeum Sportu w Warszawie i w Muzeum Sportu w Kijowie, Muzeum Plakatu, Legnickim SATYRYKONie, Starym Browarze w Poznaniu oraz na pokazach specjalistycznych.

Jej ilustracje publikowane są w międzynarodowych i ogólnopolskich magazynach, współpracuje również z wydawnictwami, dla których projektuje okładki książek i płyt (m.in. CLAM Magazine, Polityka, Bluszcz, Slow Magazyn, Lounge Magazyn, Wydawnictwo Dialog, PKOL). Współdziałała z Fundacją Polskich Projektantów, udzielała wsparcia artystycznego dla TVN24, Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego oraz SAS Institute. Stworzyła grupę artystyczną Cztery Kreski. Jest czlonkinią grupy STGU, współpracuje z artystami z OW ZPAP oraz Galerią FIBAK&GalleryStore i Saatchi Online. Działa w zespole kuratorskim (Love&Art CURATORS Zakochaj się w sztuce | Fall in love with art ). Ponad 150 prac Artystki znajduje się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą m.in w USA, Australii, Niemczech, Portugalii, Ukrainie, Francji, Litwie czy Wielkiej Brytanii.

 

Paweł PISKOZUB (ur. 1978 r., Milicz)

piskozub

Ukończył z wyróżnieniem malarstwo na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta w pracowni Dr Krzysztofa Wałaszka i Dr Piotra Tyszkowskiego. Dyplom z zakresu multimediów uzyskał w pracowni Prof. Przemka Pintala. Ukończył także kierunki: Edukacja artystyczna i Muzykologia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się też rysunkiem, ceramiką oraz komponowaniem muzyki (pisał muzykę m.in. dla teatru dziecięcego i Grupy Filmowej "Hafciarka"). Jego obrazy prezentowane były na kilkunastu wystawach zbiorowych i indywidualnych na terenie Polski.

 

Marta Julia PIÓRKO (ur. 1981 r.)

PIORKO

Absolwentka ASP w Gdańsku na wydziale Malarstwa i Grafiki, na kierunku Malarstwo. Dyplom w 2007 r. w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego. Jest autorką epickich portretów. Dzięki połączeniu realistycznej techniki z pop surrealistyczną narracją wykreowała niepowtarzalny styl. Jej obrazy są jak marzenia senne. Niepokojący klimat melancholii, bogata symbolika, groteskowe przedstawienia, postaci ludzko-zwierzęce przywodzą na myśl Baśnie braci Grimm lub Alicję w Krainie Czarów. Artystka prowadzi widza przez zaczarowany las swoich emocji zaklętych w malarskie opowieści.

 

Grzegorz Pleha Pleszyński (ur. 1955 r., Olsztyn)

Grzegorz-Pleszynski-021

Żyje i tworzy w Berlinie wśród światowej awangardy artystycznej. Związany jest również z Bydgoszczą. Jest Dyrektorem bydgoskiego oddziału International Artist's Museum organizującego 7 edycję Costruction in Process w Bydgoszczy w 2000 roku. Jako kurator przygotował pokaz Grupy Fluxus, pn. JA NIE PŁACZĘ - JA SIĘ ŚMIEJĘ, podczas 11 Mózg Festiwalu w Warszawie i Bydgoszczy. Jest artystą zaangażowanym w tworzenie i poszukiwanie nowych form wyrazu w sztukach wizualnych i muzyce. Autor projektów o charakterze społecznym i edukacyjnym. Są to: Antydepresyjna Szkoła TYDZIEŃ KOLORÓW (prowadzonej od kilkunastu lat), -Antydepresyjne Miasto - projekt realizowany był przez kilka lat w Chełmnie i w Bydgoszczy, - Harmonia Sztuki - Harmonia Świata , projekt wydarzeń artystycznych w zakładach karnych. Antydepresyjna Szkoła jest autorskim projektem Grzegorza Pleszyńskiego, z lokalnej akcji przekształciła się w ogólnokrajową, miała również edycje rosyjskie. Zaistniała w Niemczech. Brało w niej udział ok. tysiąca szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.
Działalność artystyczna została doceniona przez ministra Bogdana Zdrojewskiego.
W roku 2013 otrzymał stypendium twórcze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- I nagroda w KONKURSIE MALARSKIM im. Leona Wyczółkowskiego - 2012 r.
- II nagroda w konkursie POLIGONUM – 2013 r.
- rezydencja artystyczna Casula Art Power House SYDNEY Australia - 2001 r..
- stypendysta i art-resident Duissburg  - 2013 r. ....i wiele innych.
 Jego prace wystawiane były w Polsce i zagranicą m. in. w Australii, Rosji, w Niemczech, we Włoszech. w Dani, Belgii. Nagrał 4 płyty z muzyką, dyskografia cd: POT ONE TEA  - Noel, Pleszyński,  Maćkowiak  - 2011; ANTIDEPRESSANT MUSIC in the CAR - Pleszyński (and friends) – 2013; ROCK and ROLL HISTORY of ART -  Pleszyński (and friends) – 2014;
A SOUND of the WOODEN FISH - Maćkowiak, Pleszyński  (and mazzoll) – 2014.

Oferta

Jan PŁYWACZ (ur. 1950 r., Wrocław)

plywacz

Od najmłodszych lat pasjonował się malarstwem artystycznym. Aby zdobyć niezbędną wiedzę w latach 1972-74 uczęszczał do Państwowego Ogniska Plastycznego im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Należał do Stowarzyszenia Plastyków we Wrocławiu. Jego konsultantem dot. techniki malarstwa i rysunku był nauczyciel akademicki z PWSSP Z. Kurowski. Na rencie wznowił prace malarskie. Obecnie mieszka w Ostrowie Wielkopolskim.
Bierze udział w plenerach i wystawach zbiorowych organizowanych przez Galerię 33 w Ostrowie Wielkopolskim. Indywidualne wystawy artysty: Klub pod Kolumnami we Wrocławiu, Jarocin, Ostrzeszów, Gostyń.

 

Paweł Porada (ur. 1985 r. Rzeszów)

PORADA

Mieszka i tworzy w Belgii. Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego na którym uzyskał dyplom w pracowni malarstwa prof. Stanisława Białogłowicza.
Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek oraz grafikę. Główną tematyką obrazów są portrety, które w sposób niejednoznaczny zestawia z różnymi elementami. Inspiracje czerpie z obserwacji ludzi, ich zachowań, problemów, marzeń oraz codzienności. Artysta w swoich pracach łączy ze sobą mocne plamy oraz zdecydowane kształty. W malarstwie poszukuję prostoty i harmonii oraz indywidualnych wartości. Jego prace są w prywatnych miejscach w Polsce oraz zagranicą.

Wystawy indywidualne i zbiorowe:   

Washboard Art. Jazz Cafe - Antwerpia - Belgia - 2019,
Jasiński & Friends - Teatr Narodowy w Warszawie - 2018,
I Przegląd Sztuki Awangardowej - Szyb Wilsona - Katowice - 2017,
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst Gent - Belgia, 2015,
Lamber montmartre Musee Antwerpia – Belgia, 2015,
Dom Polski w Brukseli, Belgia, 2015
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - cafe foyer, 2014,
Art Bar 25, cykl prac I, Kraków 2013.
Wystawa dyplomów malarstwa Krasne 2010,
MDK Rzeszów 2009,
Poplenerowa wystawa - Biecz 2008,

Inne:

Udział w Biennale Sztuki Młodej, Moskwa 2014,
Udział w Aukcjach Sztuki Współczesnej Dom Aukcyjny Polswiss, Pragaleria w Warszawie, domu aukcyjnego Next w Bydgoszczy, Domu Aukcyjny Rampex,  galerii DNA, domu Xanadu, domu aukcyjnego Dessa Unicum w Warszawie oraz galerii Stalowa.

 

Justyna POSIECZ-POLKOWSKA (ur. 1985 r., Stalowa Wola)

posiecz

Absolwentka ASP w Gdańsku, Wydział Malarstwa, specjalizacja: malarstwo ścienne i witraż. Finalistka konkursu Artystyczna Podróż Hestii (2010). Zdobyła też I miejsce  w konkursie Artystyczny Indeks Hestii (2005). Stypendystka Ministra Kultury. W 2008 roku wraz z grupą studentów pod kierunkiem prof. A. Dyakowskiego otrzymała Pomorską Nagrodę Artystyczną za realizację sgraffito na elewacji kamienicy przy Skwerze Heweliusza na Starym Mieście w Gdańsku. Brała udział w wystawach zbiorowych m.in. w Galerii Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki oraz w Parku Naukowo - Technologicznym w Gdańsku.

 

Viola PRYBA-HADAŚ (pseud. Pfishova)

Pfishova (ViolaPryba Hadaś)

Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dyplom uzyskała w 2014 roku w pracowni Sławomira Witkowskiego i Adama Świerżewskiego. Zajmuje się malarstwem, które studiowała w pracowni Macieja Świeszewskiego, a także grafiką artystyczną i ilustracją. Urodzona 1981r., Kościerzyna. Jej twórczość tworzy specyficzny mariaż struktury i geometrii, u której podstaw leży fascynacja tradycyjnymi technikami takimi jak drzeworyt, linoryt, suchoryt a także zamiłowanie do typografii. Jest autorką obrazów, plakatów i ilustracji, które są prezentowane na indywidualnych i zbiorowych wystawach. Za swoje prace otrzymuje także nagrody i wyróżnienia, w ostatnim czasie była to Nagroda Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków na VII Międzynarodowym Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Oświęcimiu, gdzie otrzymała nagrodę za pracę "Zrozumieć autyzm", a także wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie sztuki wizualnej 'CASSUBIA VISUALES'. Wystawy i nagrody 2018 - Wystawa malarstwa i ilustracji "INKGRAPHIC", Galeria "Na Tamce", Wrocław. 2018 - Międzynarodowy konkurs sztuki wizualnej "CASSUBIA VISUALES". Wyróżnienie. 2018 -  VII Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego 2018, Nagroda Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków: "Zrozumieć Autyzm". 2018 -  Wystawa w Galerii "Szyb Wilson", Katowice. II Przegląd Sztuki Współczesnej Nowa Awangarda. 2017 -  Malta Festival, 27. edycja, Poznań

 

Piotr PRZYBYŁA (ur. 1983 r., Sosnowiec)

PRZYBYŁA

Absolwent Instytutu Sztuki w Cieszynie. Dyplom obronił w 2009 roku. Malarstwo studiował w pracowni  prof. Lecha Kołodziejczyka. Należy do ZPAP okręg Katowice. Dominującym tematem jego prac jest światło. Brał udział w 16 plenerach malarskich w kraju i za granicą. Był uczestnikiem 30 wystaw zbiorowych i autorem 4 wystaw  indywidualnych:  Paryż wrzesień 2004, Triennale Andriollego NOK 2012 „Barwy Roztocza” Lwów 2013„Barwy Roztocza” Lwów Muzeum Narodowe 2013 „Crash”, FKT, Bochum „Femme Fatale” galeria ART NOVA 2 Katowice 2013 II Biennale Częstochowa 2014, Obraz Roku galeria ART NOVA 2 Katowice 2015, „Epoka Mistrzów’’ Warszawa 2017 , ART. VISION Miluza 2017.

 

 Ryszard RABSZTYN

RABSZTYN

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach, profil: grafika warsztatowa i komputerowa, tytuł: technik plastyk (1999-2004); Studium Fotografii i Organizacji Reklamy w Katowicach, 2-letnie (2004-2005), Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wydział Malarstwa i Rzeźby, kierunek: malarstwo, zakończone tytułem magistra sztuki i uzyskaniem dyplomu (2005-2010). Jego twórczość przechodziła różne etapy; od grafiki, przez rysunek kończąc na malarstwie. Fascynacja malarstwem trwa stosunkowo niedługo, bowiem od 2010r. kiedy to powstał malarski aneks do dyplomu z rysunku. Po ukończeniu akademii skupił się wyłącznie na malarstwie. Zafascynował się ekspresjonizmem i sztuką prehistoryczną. Oba te pojęcia w większym lub mniejszym stopniu przewijają się w pracach artysty, zarówno poprzez formę jak i treść. Ostatnio zaangażował się we współtworzenie galerii promującej nowoczesne malarstwo o tematyce chrześcijańskiej. Równocześnie cały czas poszukuje właściwego języka malarskiego, który połączyłby wszystkie fascynacje, tematykę i formę.

 

Mikołaj Rejs

REJS avatar

Zajmuje się fotografią a od końca lat 90-tych również sztuką ulicy. Jego prace powstają przeważnie w przestrzeniach postindustrialnych. Uczestnik licznych imprez graffiti i streetart’u (m. in. Meetings of Styles, Lublin 2011-2013; Street Art Festival, Katowice 2011; Lubelski Festiwal Graffiti, Lublin 2010; Outline Colour Festiwal, Łódź 2009, Brain Damage, Warszawa 2003). Współtworzył projekty artystyczne i edukacyjne (Dzień ze sztuką, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 2012; polsko – ukraińsko - mołdawski projekt Artdrome, Ługańsk 2012; Between the Wall, Legnica 2012, Drogi do wolności, MOCAK 2011).Jego prace małoformatowe oraz fotografie były pokazywane na licznych wystawach zbiorowych, m.in. na wystawie „Bonarka” w Centrum Sztuki Współczesnej, Kraków 2004; „Graffiti vs Street Art” w Lubelskiej Zachęcie (2011), Muzeum „Galicja” Kraków 2013, Projekt „Glorieta” – Art Boom Festiwal, Kraków 2013 oraz indywidualnych: Onamato – „Urban Chapels” Kraków 2012, Art  Agenda Nova – „NOUMEN” Kraków 2014. Praca „Life after while” była prezentowana na solowej wystawie w galerii Urban Spree w Berlinie.

Oferta

Natalia ROZMUS (ur. 1983 r., Poznań)

rozmus

Posiada podwójny tytuł Magistra Sztuki – w zakresie projektowania (2008) oraz malarstwa sztalugowego (2012; oba dyplomy z wyróżnieniem). W 2015 roku obroniła przewód doktorski w dziedzinie sztuk plastycznych pt. “Płaszczyznowy opis rzeczywistości wykorzystywany w projektowaniu przestrzennym” otrzymując tytuł Doktora Sztuki. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007/08) oraz podwójną laureatką “Primus Inter Pares”. Od 2009 roku jest jedyną polską malarką reprezentowaną przez Galerię Dymlingen w Szwecji. Jej obrazy zostały także przyjęte do stałej kolekcji artystycznej miasta Jönköping przez państwowe instytucje kulturalne Landstinget Jönköping oraz Kultur Jönköpings Kommun. W roku 2014 została zaproszona przez belgijskich artystów do udziału w międzynarodowym projekcie artystycznym DNA, w którym 60 artystów z Europy tworzyło parami wspólne dzieła malarskie. W roku 2013 została laureatką Nagrody Artystycznej UAP Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie. Od rodu 2011 reprezentowana przez portal Gallerystore a od 2012 przez Saatchi Online, gdzie w 2013 roku otrzymała wyróżnienie artystyczne w postaci przyjęcia pracy malarskiej „Sydney _seria b&w” do stałej kolekcji obrazów „Black and white” przez kuratorkę Rebecca Wilson z galerii Saatchi New York. W 2014 roku ta sama kurator przyznała jej wyróżnienie artystyczne „Artist Of The Day”. Od roku 2015 jest także jedyną polską artystką reprezentowaną przez nowojorską sieć Fab.com. Czynnie działa w zakresie interdyscyplinarności sztuk płaszczyznowych i przestrzennych.

WYBRANE WYSTAWY:
2015:
- "Jasiński & Friends IV" - zbiorowa wystawa malarstwa w Amaristo Galerii Przy Teatrze, Warszawa
- "Wydanie drugie" - autorska wystawa malarstwa, Drukarnia Skład Wina i Chleba, Poznań
2014:
- MUZA - udział w ogólnopolskiej wystawie zbiorowej  zorganizowanej z okazji 2. Gali Urodzinowej Art Imperium, Centrum Sztuki Katronovnia, Warszawa    
- "Welcome to my world" - autorska wystawa malarstwa w Galerii Dymlingen, Jönköping, Szwecja
2013:
- PAINTBALL – zbiorowa wystawa pedagogów i studentów UAP, Galeria Miejska Arsenał, Poznań    
2012:
- "Nowy Obraz / Nowe Spojrzenia" - laureat Nagrody Artystycznej UAP, BWA Gorzów Wielkopolski, Galeria Aula Poznań
- "inSPIRAcje" - autorska wystawa malarstwa, Galeria Auto Watin Jelonek
- "Świeża krew" – zbiorowa wystawa laureatów II Przeglądu Młodej Sztuki, Galeria Socato, Wrocław    
2011:
- „Pracownia 226 / Studio 226” - wystawa pedagogów, studentów i absolwentów UAP inaugurująca współpracę artystyczną pomiędzy UAP a Dymlingen. Jönköping, Szwecja
2009:
- „Don’t stop me now” – wystawa autorska malarstwa, galeria Dymlingen, Jönköping, Szwecja

Oferta

Krystyna RÓŻ-PASEK (ur. 1981 r., Gorlice)

ROZ

Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie - profil tkactwo, w 2001 r. ukończyła Studium Architektury w Krakowie. W latach 2004-2009 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Architektury Wnętrz. Studia zakończone pracą dyplomową w Pracowni projektowania mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Aktualnie mieszka i rozwija swoją twórczość w Krakowie. Zajmuje się różnymi dziedzinami sztuki między innymi projektowaniem wnętrz oraz detali wnętrzarskich, malarstwem, rysunkiem, grafiką komputerową jak również realizacją nieograniczonej ilości działań artystycznych.

 

Dariusz Franciszek Różyc (ur. 1978 r., Sosnowiec)

ROZYC

Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Sosnowcu; Policealne Studium Reklamy Handlowej i Wizualnej im. S. Mielczarskiego w Katowicach; Wydział Artystyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukację zakończył obroną dyplomu z projektowania graficznego w pracowni prof. A. Desperaka (2005r.). Prywatnie i zawodowo zajmuje się malarstwem sztalugowym, ściennym, projektuje dekoracje, uprawia fotografię. Inspiracje znajduje w malarstwie Impresjonistów, Surrealistów, Symbolistów. Głównie jednak inspiruje się naturą. Wystawy: 2014r. udział w wystawie zbiorowej: Apoteoza Muzy - biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. 2016r. udział w wystawie zbiorowej: Spójność różnorodności - Galeria BroWart, Wrocław. Udział w konkursach plastycznych na terenie kraju: 2015r.: Biennale piotrkowskie, Biennale Bielska Jesień, wydarzenie artystyczne: Trzy mosty; udział w konkursie Fama; VII Triennale Martwej Natury w Sieradzu; 2016r.: Konfrontacje Sztuki, Warszawa; wydarzenie artystyczne Trzy mosty.

 

Krystyna RUMINKIEWICZ (ur. 1961 r.)

RUMINKIEWICZ

Artysta plastyk. Członek Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików z siedzibą w Warszawie. Tworzy w różnych technikach malarskich. Inspiracje czerpie z podróży i licznych plenerów malarskich.
Z obfitej twórczości pani Krystyny najbardziej charakterystyczna jest seria jej obrazów przedstawiających kobiety. Hipnotyzująca wielość twarzy, przez które prześwieca jednak zawsze jedna kobieta, zupełnie jakby twarz kobiety była miejscem, przez które piękno przenika do świata. W każdej twarzy odnajdujemy manifestację wiecznej kobiecości.
Twarz kobiety jest głównym elementem tworzącym przekaz obrazu, nawet jeśli wydaje się wpleciona w mozaikę innych twarzy. Najczęściej to twarze spokojne, zamyślone, może nieobecne... A może to tak specyficzne dla wielu kobiet ciche cierpienie, które przemawia z tych obrazów, połączone z akceptacją i zgodą na to, jak jest......

 

Krzysztof RYFA (ur. 1959 r., Jelenia Góra)

ryfa2

Absolwent PWSSP w Poznaniu (obecnie ASP). Uzyskał status artysty plastyka MKiS w 1986r. w dziedzinie malarstwa. Należy do ZPAP okręg poznański. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Brałem udział w licznych przeglądach Twórczości Artystycznej Nauczycieli Plastyków: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej - Kalisz, Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli - Lublin, Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki - Rzeszów, Salon Plastyki Egeria - Ostrów Wielkopolski, Ogólnopolskie Triennale Akwareli - Lublin, Bielska Jesień - Bielsko Biała, Arsenał 88 - Warszawa, Cztery Pory Roku - Szczecinek, Ostrowskie Biennale Grafiki i Rysunku - Ostrów Wielkopolski, Ogólnopolski Konkurs Malarski im. R. Pomorskiego - Katowice, Międzynarodowa Wystawa "Bez granic" - Biała Podlaska, Twórczość Plastyczna Nauczycieli Galeria - Kalisz. Uczestniczyłem w wielu plenerach w kraju i za granicą, swoje prace prezentuje na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych uzyskując nagrody i wyróżnienia.

 

Magdalena RYTEL-SKOREK (ur. 1976 r.)

RYTEL-SKOREK

Absolwentka Liceum Plastycznego im. Wojciecha Gersona w Warszawie oraz wydziału malarstwa w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, gdzie studiowała pod okiem rektora Antoniego Fałata. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała na wydziale projektowania graficznego u prof. Juliana Pałki. Uczestniczka i laureatka konkursów m.in. na biennale pasteli, sztuki książki, ilustracji (grand prix w pierwszej polskiej edycji Art. Battle) ; uczestniczka wielu plenerów oraz akcji związanych ze sztuką w przestrzeni; zajmuje się ponadto aranżacją wnętrz, projektowaniem scenografii oraz malarstwem ściennym i iluzyjnym. Od 2001r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie.

 

Magdalena SERWIN (ur. 1983 r., Jastrzębie Zdrój)

Serwin2

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu o kierunku sztuk użytkowych. Pod okiem wspaniałych artystów zgłębiała sztuki malarskie, graficzne jaki i fotograficzne.
W dużej mierze jednak samouk, dla którego malarstwo jest pasją a zarazem czymś w rodzaju spokoju, oddechu od codziennych spraw.
Malując obraz zawsze stara się znaleźć coś niezwykłego w zwykłym.
Zwyczajne postacie, nikomu nie znane, z którymi każdy odbiorca może się utożsamiać, zaprzyjaźnić...
Maluje farbami olejnymi głównie szpachlą, w dość ubogiej kolorystyce - głównie szarości z akcentem na ciepłą barwę, najczęściej czerwień, brąz.
Wielokrotnie usłyszała, że styl jej prac jest rozpoznawalny - co jest dla Artystki ogromnym sukcesem.
W tej chwili prace można znaleźć w Galeriach: Norland w Warszawie, V.A. Gallery Poland w Poznaniu, oraz Gallery SAATCHI ART.
Prace brały udział w kilku Aukcjach Charytatywnych min. Fundacji "Nie wypada nie pomagać" w Bielsku-Białej.
Obrazy zagościły również w prywatnych kolekcjach w Niemczech, Anglii jak i w Stanach Zjednoczonych.

Cały czas stara się rozwijać swoją technikę malarską, dążąc do perfekcji.

 

Małgorzata Sęk (ur. 1973 r.)

Sęk!

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 2000 roku otrzymała dyplom w Pracowni Projektowania Ubioru prof. Aleksandry Pukaczewskiej oraz aneks z Malarstwa w Pracowni prof. Marka Wagnera I Mariusza Wilczynskiego. Dyplom  został nagrodzony przez Prezydenta Miasta Łodzi. Jest laureatką konkursu dla projektantów „Złota Nitka”. Artystka zajmuje się głównie malarstwem akrylowym.
Ma na swoim koncie wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą, niektóre z nich:

2018  “Sztuka Teraz”  wystawa zbiorowa Muzeum Narodowe, Kraków
2017  “Czwarty Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców”, Muzeum Miasta Łodzi, Pałac Izraela Poznańskiego oraz Galeria ASP,  Łódź
2017  “Malarstwo” Drukarnia Skład Wina I Chleba, Poznań
2016  “Trois Femmes” Hotel & Spa Montaigne, Cannes
2016  “Trzeci Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców”,  Galeria  Bałucka, Łódź
2016   Trzeci Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców”,  Galeria ASP, Łódź “
2016  “Malarstwo” Drukarnia Skład Wina I Chleba, OffPiotrkowska, Łódź
2016  “Trzy Kobiety” Fitagain Café, Kraków  
2015  “Drugi Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców” , Muzeum Włókiennictwa, Łódź
2015  “Sensual Women & Metaphisical spaces”, S9 Galleri, Oslo
2014  “Magiczne Światy Kobiet”, Centrum  Kamienica 56, Łódź
2013  “Malarstwo”, Centrum  Kamienica 56 , Łódź
2013  “Zmysłowe kobiety i metafizyczne przestrzenie”, Fabryka Trzciny, Warszawa
2012  projekt i realizacja wystawy „Ściana Ilustratorów” na II Salonie Ciekawej Książki, Łódź
2012  Wystawa Ilustracji Seul International Book Fair, Seul
2011  V Biennale Ilustracji dla Dzieci, Lizbona

Malarstwo jest dla Małgorzaty Sęk próbą uchwycenia tego, co w temacie portretu najistotniejsze - charakteru, nastroju, a przede wszystkim emocji towarzyszącej modelowi, danej sytuacji i przestrzeni. Jest to więc bardzo subiektywne spojrzenie na dany moment rzeczywistości odbierany przez autorkę niezwykle emocjonalnie. Sam proces twórczy i towarzyszące mu odczucia są bardzo osobiste i niekiedy nawet ważniejsze od efektu końcowego, jakim jest „ukończone dzieło”.
Prace malarki znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Oferta

Jacek SIKORA (ur. 1967 r., Łódź)

SIKORA

Aktor, malarz i podróżnik, absolwent Ecole Internationale de Mimodrame de Paris, Marcel Marceau oraz Ecole de Mime Corporel Dramatique, swoją przygodę ze sztuką rozpoczynał od Studia Pantomimy przy Państwowym Teatrze Żydowskim w Warszawie. Studiował także anatomię na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jest twórcą sennych krajobrazów, nostalgicznych portretów, monochromatycznych aktów i minimalistycznych abstrakcji. Jego twórczość sytuuje się na pograniczu figuratywności i abstrakcji, statyczności i dynamiki, subtelności i ekspresji. Esencją jego prac, w których temat podporządkowuje się kompozycji, jest niezmiennie rozedrgana materia oraz gra świetlnych refleksów. Dziś obrazy Sikory znaleźć można w kolekcjach w Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Rosji, Francji, Emiratach Arabskich i Japonii. Jego ścieżka artystyczna ewoluowała od aktorstwa i pantomimy w stronę sztuk wizualnych i malarstwa sztalugowego. Zauroczony tradycyjną sztuką japońską – sumi-e malarstwem tuszem na papierze ryżowym – powraca do opartej na monochromatycznej barwie sztuki figuratywnej, która dziś wyraźnie ewoluuje w stronę abstrakcji. Widoczną inspiracją w pracach Sikory jest twórczość Claude’a Monet, Henri Matissa, Marka Rothko. Żyje i pracuje w Świdnicy.

 

Anita Zofia SIUDA (ur. 1974 r.)

SIUDA

Zajmuje się grafiką komputerową, ilustracją, animacją flash. W twórczości artystycznej porusza się w różnych płaszczyznach: od digital collage po malarstwo sztalugowe. Głównym tematem jej malarstwa jest kobieta w oderwaniu od rzeczywistości, zamknięta w bańce swoich emocji. Jest to swoista spowiedź odzwierciedlająca wnętrze zwykłej kobiety przełomu wieków. Wystawy indywidualne: 2005: Everything about my head, Teatr Cogitatur, Katowice. 2006: Shablonizmy, Miejska Biblioteka Publiczna, Katowice. 2007: Kobiece ciało. Kształty, Art Cafe, Rybnik, XIV Międzynarodowy Festiwal Fantastyki w Nidzicy. 2008: Kobiece ciało. Kształty II, w galerii Magazyn, Tarnowskie Góry. 2015: Obraz moich wystawa, Patria, Katowice; Jakby co, ja lecę, Klub Artystyczny Bakakaj, Tychy.

 

Grzegorz SKRZYPEK (ur. 1970 r., Sosnowiec)

skrzypek

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom z malarstwa sztalugowego w pracowni profesora Włodzimierza Kunza, aneks z rysunku w pracowni profesora Sławomira Karpowicza. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków i dąbrowskiej grupy artystycznej GOŁONÓG. Nauczyciel rysunku i malarstwa w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. Tworzy malarskie i rysunkowe przedstawienia "KONIOSTWORÓW".

 

Piotr SMOGÓR (ur. 1975 r., Ząbkowice Śląskie)

SMOGOR

Ukończył filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Państwowe Ognisko Artystyczne im E. Gepperta we Wrocławiu. Posługuje się wieloma środkami wyrazu: malarstwo, rysunek, projektowanie graficzne, video i fotografia. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych oraz kilku indywidualnych. W obrębie samego malarstwa używa różnych zabiegów formalnych oraz stylistyk. Bohaterem jego prac jest wielowymiarowość człowieka oraz wypaczenie percepcji. Obecnie zajmuje się głównie dekompozycją i przekształceniem figuratywnym, mającym wyraz we wcześniejszych pracach we współistnieniu kilka wymiarów na obszarze jednego płótna.
Brał udział w wielu wystawach zbiorowych oraz kilku indywidualnych. Wiele z jego prac jest w kolekcjach prywatnych w Polsce, Grecji i Macedonii. Jego twórczość wciąż ewoluuje. Tworzy we Wrocławiu oraz w Kłodzku.

 

Dominik SMOLIK (ur. 1982 r., Kraków)

smolik

W latach 2002-07 studiował na Wydziale Malarstwa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w pracowniach prof. Romualda Oramusa, prof. Romana Łaciaka i prof. Grzegorza Bednarskiego. W 2008 roku ukończył Studium Podyplomowe Politechniki Krakowskiej z zakresu Architektury, Konserwacji i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych. Brał udział w wielu krakowskich wystawach oraz w Międzynarodowym Plenerze w Rawennie w 2007 roku.

 

Agata Sobczyk (ur. 1973r. Katowice)

SOBCZYK

Studiowała na wydziale grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, filia w Katowicach. Uzyskała dyplom w 2000 roku w pracowni prof. Mariana Oslislo i prof. Romana Nowotarskiego. Obrazy i grafiki, które tworzy to zapiski z podróży, kolory, nastrój chwili, rytm, jakiś charakterystyczny przedmiot, przechodząca osoba, napisy na murach, szyldach, fragment usłyszanej rozmowy. Zafascynowana zarówno dziką niezniszczoną przez człowieka przyrodą, pejzażem miejskim jak i krajobrazem industrialnym, szkieletami hal, przerdzewiałymi, porzuconymi barkami, fragmentami maszyn.

Oferta

Sylwester STABRYŁA (ur. 1975 r., Brzozowo)

STABRYŁA

Mieszka w Sanoku. Studiował w Katedrze Sztuki Politechniki Radomskiej, dyplom uzyskał w 2002 r. Dyplom z malarstwa – prof. A. Gieraga, aneks z grafiki – prof. K. Wyzner. Tematem twórczości Sylwestra Stabryły są osobiste obrazy, które konstruują się w pewne serie. Głównym bohaterem jest przeważnie człowiek w intymnych sytuacjach, umieszczony w symbolice drobnych, prostych rzeczy dnia codziennego, swych specyficznych pozach, gestach, układach, spojrzeniach. Jest to kreacja indywidualizmu pojedynczej, konkretnej osoby, z jej lękami, poczuciem wyobcowania, samotności i upływu czasu.

 

Jerzy Stachura (ur. 1951 r. Gdynia)

STACHURA

Poeta, bard, malarz. Bratanek i uczeń sławnego Steda - Edwarda Stachury, który nazwał go Juniorem - stąd  „Piosenka dla Juniora i jego gitary”. Laureat wielu konkursów poetyckich. Wydał 12 tomików poezji, jedną mikropowieść „Mleczne bary” i unikalną płytę z piosenkami Edwarda Stachury. Od dziewięciu lat uprawia malarstwo.  Swoje prace wystawia w kraju, a także w Szwecji i Niemczech.

Oferta

Mirella Stern (ur. 1971r., Toruń)

Stern Mirella

Ukończyła krakowską Akademię Pedagogiczną na wydziale: sztuka, (dyplom z malarstwa - pracownia dr. Aleksandra Pieńka). W latach 2000-10 brała udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju. Obecnie kontynuuje indywidualną pracę twórczą oddając się malarstwu i projektowaniu scenografii do przedstawień teatralnych. Głównym tematem prac artystki jest człowiek. Malarka chętnie posługuje się określeniem "człowiek widziany od wewnątrz". Najczęściej przedstawia ludzi pod postaciami drewnianych lalek, marionetek, kamiennych posągów, pozwalając im samym opowiadać własną, krótką historię na moment zatrzymaną w obrazie.

 

Małgorzata STĘPNIAK (ur. 1973 r. Częstochowa)

Stepniak zdjecie

W latach 1993-98 studiowała na Wydziale Malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskała w pracowni prof. Włodzimierza Kunza. Od 2005r. Członek Zarządu Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie oraz pomysłodawca i kurator wszystkich edycji wystawy "8 KOBIET". Wybrane wystawy: 2015-Filharmonia Podkarpacka, Rzeszów, 2014- Galeria Cassinos Poland, Warszawa, 2014- Gra, Galeria Grodzka, Kraków, 2014-Gra, Galeria Inny Śląsk, Tarnowskie Góry, 2013- Malarstwo, Absurd 228, Warszawa. Artystka mieszka i tworzy w Częstochowie.

 

Joanna SUŁEK-MALINOWSKA (ur. 1969 r., Bielsko-Biała)

SULEK

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej. Ukończyła studia artystyczno-pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - filia w Cieszynie. Dyplom w 1995 pod kierunkiem dr Witolda Iwanka - praca teoretyczna oraz Alfreda Biedrawy - malarstwo. W swoich pracach przetwarza widziany obraz rzeczywisty za pomocą prostych form, zachowując wrażenie perspektywy powietrznej oraz światła i cienia. W jej obrazach bez względu na podejmowany temat główną rolę odgrywa kolor.

 

Ireneusz Szczęch (ur. 1962 r., Wągrowiec)

Szczech

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu w latach 1984 - 1989. Studiował wzornictwo przemysłowe na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, malarstwo w pracowni Profesora Jerzego Kałuckiego (ASP Kraków), plakat w pracowni Profesora Waldemara Świerzego na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby. W 1990 r. dyplom z wyróżnieniem w zakresie wzornictwa przemysłowego w pracowni profesora Rajmunda Hałasa (ucznia Alvara Aalto).
1990-1991 Stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. W latach 1990 - 1993 pracował w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu jako asystent w pracowni projektowania produktu u prof. Jadwigi Filipiak. W 1992 r. przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków.
1997 r. – 2005 r. Praca dydaktyczna w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej „SCHOLA POSNANIENSIS”. Prowadzi pracownię propedeutyki projektowania architektury i designu oraz prowadzi zajęcia w pracowni designu unikatowego produktów użytkowych, architekturą, architekturą wnętrz, „małą architekturą”, wystawiennictwem. Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę. Jego prace znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w Polsce, Niemczech, Holandii, Belgii, USA. Zajmuję się również grafiką wydawniczą, plakatem i fotografią.

 

Arkadiusz Szwed (ur. 1969 r., Kąkolewnica)

SZWED

Ukończył studia historyczne na UMCS w Lublinie. We wrześniu 2008 r. założył własną pracownię Ceramiczną ALEZJA. Autorska galeria Arka Szweda oferuje niepowtarzalną ceramikę artystyczną, oryginalne rzeźby ceramiczne oraz sztukę ceramiki użytkowej. Wszystkie prace wytwarzane są ręcznie.

Oferta

Marzena Ślusarczyk (ur. 1976 r. Katowice)

slusarczyk

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2003 roku uzyskała dyplom w pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego. Stypendystka stypendium Prezydenta miasta Gdańska (2001/2002). Finalistka konkursu Obraz roku 2003 w Warszawie oraz XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w 2010 roku.

Oferta

Katarzyna ŚRODOWSKA (ur. 1971, Warszawa)

ŚRODOWSKA

Zajmuje się malarstwem olejnym i akrylowym na płótnie. W malarstwie poszukuje prostoty i harmonii. Tworzy obrazy na założeniach abstrakcyjnych, wprowadzając do nich elementy realistyczne. Laureatka II miejsca Pierwszego Przeglądu Twórczości Artystycznej Paleta. Dyplom ukończenia kursu rysunku i malarstwa w technikach akwarelowych i olejnych w pracowni Andrzeja S. Grabowskiego w Królewskiej Akademii Sztuki w Wilanowie. Udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, Francji oraz Holandii.

 

Mariola ŚWIGULSKA (ur. 1961 r.)

SWIGULSKA

Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Łódzkiej. Na stypendium w Wiedniu (Austria) doskonaliła warsztat malarski. Autorka wystaw indywidualnych: Galeria Ars Nova, Łódź (2012), Galeria Tab, Warszawa (2013). Uczestniczka wystaw zbiorowych: Polen Zentrum, Berlin, Niemcy (1987); Drei Generationen, Berlin, Niemcy (1988); Wiedeń, Austria (1990-1992); Reform Plaza, Warszawa (1997); Telewizja, Łódź (1998, 2001); Novotel, Warszawa (2001-2011); Ars Nova, Łódź (2004-2009); Miejski Dom Kultury, Opoczno (2011).

 

Katarzyna Tchórz (ur. 1986 r.)

Tchórz

Malarka, samouk, redaktorka działu plastycznego w sZAFie. W sztuce nie szuka ukojenia, ani idealnego piękna, a nasycenia intensywnością różnorakich emocji. Malarstwo pozwala jej na przeżywanie każdego doświadczenia po raz kolejny, ale w pełniejszym i głębszym wymiarze, staje się językiem do porozumienia ze światem i sobą. Wierna sobie i wciąż poszukująca.

 


Stanisław Tomalak (ur. 1955 r., Brzeg Dolny)

TOMALAK

Od 2011 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków, rekomendowany przez profesorów  S. Kortykę  i  W. Kuczmę z wrocławskiej ASP.
Od 1975 roku zajmuje się działalnością plastyczną.
Przez szereg lat uprawiał tradycyjne malarstwo pejzażowe.
Następnie bliski mu był nurt zbliżony do realizmu fantastycznego.
Od roku 2000 coraz częściej skłania się w stronę abstrakcji.
Od tego czasu nieustannie eksperymentuje, stosując oprócz tradycyjnych metod autorskie techniki i technologie. Swój warsztat, opiera na wytwarzanych własnoręcznie barwnikach i pastach fakturowych, w skład których m.in.. wchodzą
mielone minerały i materiały stosowane w budownictwie.
Wprowadza do obrazów różne aplikacje, sięgając po technikę kolażu.
Prace mają zróżnicowaną powierzchnię.

 

Paulina TUSK (ur. 1992 r., Warszawa)

TUSK

Absolwentka Pomorskiego Studium Sztuk Wizualnych na kierunku charakteryzacja filmowa i teatralna. Absolwentka malarstwa na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni dyplomowej prof. Teresy Miszkin. Początkująca artystka działa w różnych mediach. Jej inspiracją jest natura i ludzkie ciało. Swoje umiejętności wykorzystuje w charakteryzacjach, malarstwie oraz włóknie. Szuka wartości efemerycznych przy użyciu ciała.

 

Andrzej Tuźnik (ur. 1974 r. Puławy)

tuznik profil

Ukończył Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2000 r. uzyskał dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Walentego Wróblewskiego, za który otrzymał Wyróżnienie Dziekańskie. W latach 1997-2005 pracował jako plastyk w Państwowym Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Od 2005 r. jest związany z Trójmiastem, pracuje jako grafik w Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański.

wystawy:
● Galeria 31, Miejska Biblioteka Publiczna – Lublin, 1996,
● Oberża Artystyczna Złoty Osioł – Lublin, 1997,
● Państwowy Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, 1999,
● "Autograf 2001", Muzeum Lubelskie – Lublin 2001,
● "Polsk Konst" – Malmö, 2007,
● "Wiosna Artystów", Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, 2016,
● "Miejsca", Artbistro Stalowa 52 – Warszawa, 2017,
● "Miejsca", Sztuka Wyboru – Gdańsk, 2017,
● "Miejsca", Fundacja 4 Style – Kraków, 2018.
● "Miejsca", Galeria Sztuki NEXT – Bydgoszcz, 2018
● galeria "NA miejscu" – Gdańsk, 2019

 

Magdalena TUŹNIK (ur. 1975 r., Puławy)

TUZNIK M

Ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1999 r. zawodowo zajmuje się malarstwem na porcelanie, ceramiką oraz malarstwem sztalugowym. Od 2001 r. prowadzi autorską galerię internetową pod szyldem Artystycznie.pl i pracownię malarstwa. Większość prac realizuje na indywidualne zamówienia do prywatnych kolekcji oraz galerii, w kraju i za granicą. Od 2005 r. mieszka i tworzy w Trójmieście. Jest członkinią Stowarzyszenia Twórców “Przystanek Sztuka”. Wystawy malarstwa: 2016 - "Wiosna Artystów", Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim (zbiorowa), 2017 - "Na fali", Mediateka w Straszynie, (zbiorowa), 2018 - "Pociąg do sztuki 2018", Mediateka w Straszynie, wystawa pokonkursowa, II miejsce w kategorii malarstwo; - udział w 1 Aukcji Sztuki, Galeria Sztuka Wyboru, Gdańsk, 2018; - Wystawa świąteczna", Szary Ganek, Pruszcz Gdański, 2018 (zbiorowa).

 

Viola Tycz (ur. 1973 r.)

tycz

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Stypendystka Fundacji Joana Miro. Laureatka IV edycji programu stypendialnego Młoda Polska MKiDN i stypendystka MKiDN. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i grupowych podczas najważniejszych prezentacji grafiki współczesnej. Jest artystką multimedialną - uprawia grafikę warsztatową, malarstwo, wideo, instalację. Jej prace znajdują się w kolekcjach między innymi: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie oraz kolekcjach prywatnych.

 


Jacek Tyczyński (ur. 1959 r., Bydgoszcz)

Tyczynski

Mieszka i pracuje w Bydgoszczy. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W 1985 r. uzyskał dyplom w pracowni doc. Janusza Kaczmarskiego. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Europie, Kanadzie i USA.

Oferta

Piotr Urbanek (ur. 1976r. Kielce)

Urbanek

Artysta studiował w Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie. Dyplom uzyskał w 2001r. na Wydziale Grafiki w pracowni wklęsłodruku prof. S. Wejmana. W 2017 roku obronił pracę doktorską "Horror Vacui, na jawie i w marzeniach sennych" w Instytucie Sztuk Pięknych UJK w Kielcach na kierunku Malarstwo, będąc w pracowni prof. W. Łuczaja. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych m.in.: „Kapitał sztuki”; BWA Kielce, „Kobiecość”; wystawa fotografii; Galeria Korekta, Warszawa, „37 Przedwiośnie” BWA Kielce.

 

Cezary Walczak (ur. 1963 r.)

WALCZAK c


Dyplom z wyróżnieniem na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w 1995 roku. Praca Dyplomowa uczestniczyła w konkursie „Dyplom Roku”. Wyróżnienia w kategorii malarstwo w konkursie „Art-Dea 2000” organizowanym przez ZPAP i ASP w Warszawie oraz Event Management Polska. Seria wystaw pokonkursowych wyróżnionych obrazów w kraju i zagranicą. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Prace w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, mozaiką i rzeźbą.

 

 

Zdzisław Walczak (ur. 1948 r., Gdańsk)

WALCZAK

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (dyplom w pracowni prof. Rajmunda Pietkiewicza). Malarz – batalista zafascynowany wizerunkiem konia i historią kawalerii polskiej. Znawca broni i barwy Wojska Polskiego. Olej, akwarela, suchy pastel to jego techniki. Namalował ok. 800 prac poświęconych Wojsku Polskiemu. Uczestniczył w ponad 40 wystawach zbiorowych: Białystok, Bydgoszcz Grudziądz, Kołobrzeg, Legnica, Ostrów Wlkp., Rzeszów, Warszawa, Wrocław. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi. Jego prace znajdują się w zbiorach wielu instytucji, w kolekcjach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą. Część prac, własność Dowództwa Wojsk Lądowych, eksponowana jest w Cytadeli Warszawskiej.
Malarz kawalerii polskiej i malarz koni, w 2010 roku rozpoczął nowy cykl obrazów nadając im wspólny podtytuł „To był świat zupełnie w starym stylu to był świat zza szyb automobilu, piękny świat…” (fragment znanej piosenki Urszuli Sipińskiej). Powstaje seria prac oparta na określonym schemacie kompozycyjnym. Najpierw powstaje obraz z nałożonej fakturalnie farby o delikatnych żółtych, zielonych, błękitnych czy fioletowych odcieniach niesprecyzowany, abstrakcyjny pejzaż. Autor zamyka go „złotą” bordiurą wypełnioną uproszczonymi rysunkami, drobnymi motywami mającymi odniesienie do głównego przedstawienia. Na tak przygotowaną przestrzeń nakłada zasadniczy element dominujący, wypełniający niemalże płótno, optycznie wysuwający się poza stosowaną bordiurę stare samochody, motocykle, inne pojazdy. Malowane są z niezwykłą precyzją, dbałością o każdy najmniejszy szczegół, można użyć określenia hiperrealistycznie. W pojazdach umieszcza najczęściej postacie pięknych kobiet, mężczyzn w strojach z epoki. W każdym obrazie zawarta jest jakaś anegdota. To swoiste sceny rodzajowe, opowieści o minionych czasach, które dopełniają przedmioty rozrzucone przed pojazdami. Autor wzbogaca narrację prac scenkami umieszczonymi w tle, napisami, rysunkami. W karoserii, szybach odbijają się pejzaże. Przy dolnym pasie bordiury pojawiają się motywy roślinne, żuczki, muszki, wspomnienie dawnych martwych natur. Kobiety strojem, pozą nawiązują do portretów pędzla Tamary Łempickiej, odbite pejzaże to fragmenty obrazów Edwarda Hoppera czy Petera Millera, za kołem motocykla trwa śniadanie na trawie wg Maneta, a w głębi pojawiają się jeźdźcy z obrazów Kossaków. Tworzy się wielowymiarowa, wielopłaszczyznowa przestrzeń. Każdy obraz opowiada prawdziwą lub wymyśloną historię, w której Zdzisław Walczak zawiera swoje fascynacje, zainteresowania, umiejętności i kunszt malarski. Bugatti zadedykował Tamarze Łempickiej za kierownicą „Dziewczyna w rękawiczkach”, w bagażniku „Kalie”, w tle „Tamara w zielonym Bugatti”. Rolls Royce to historia miłości i jednocześnie historia figurki znaku marki tego samochodu. A Harley Davidson to nuta nostalgii o żołnierzach spod Monte Casino. Powtarzający się schemat kompozycyjny układa obrazy tak jak karty w starym albumie, czy w serię pocztówek z minionej epoki.
Nagrody
1991 – Nagroda Departamentu WP – „Wizerunek konia”, Kołobrzeg
1993 – „Strzemię” nagroda Dyrektora Muzeum Tradycji POW – „Kawaleria II RP”, Bydgoszcz
1995 – Szabla kawaleryjska wz. 1917, nagroda Dyrektora Departamentu Stosunków Społecznych MON za twórczość batalistyczną – Warszawa
1996 – Nagroda Szefa Sztabu Generalnego „Sztuka dla pokoju”, Warszawa
1997 – Nagroda Honorowa „Złoty Pędzel” „Służba dla pokoju`97”, Warszawa
1998 – Wyróżnienie – IV Biennale Twórczości Plastycznej w Wojsku ARS`98, Warszawa
2000 – Nagroda Specjalna – V Biennale Twórczości Plastycznej w Wojsku ARS`2000, Warszawa
2002 – Nagroda Specjalna – VI Biennale Twórczości Plastycznej w Wojsku ARS`2002, Rzeszów
2002 – Medal za zasługi w WP
2006 – Nagroda Honorowa „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”, Poznań


Ważniejsze wystawy indywidualne
1984 – Pastele, Mały Salon Sztuki BWA, Bydgoszcz
1991 – Wizerunek konia, Kołobrzeg
1992 – Kawaleria II RP, Muzeum Kawalerii, Grudziądz – Kawaleria II RP, Klub POW, Bydgoszcz
1993 – Kawaleria II RP, Dobiegniew
1995 – Wystawa poplenerowa, Naqoura, Liban – Wystawa poplenerowa, Bejrut, Liban
1999 – 1000 lat Wojska Polskiego, Muzeum Tradycji POW, Bydgoszcz
1999 – Wojska Lądowe – Land Forces, Pałac Lubomirskich za Żelazną Bramą, Warszawa
2001 – Dzieje oręża polskiego, Muzeum Miejskie, Ostrów Wielkopolski
2003 – Nie wyrzucajmy ich z pamięci, prezentacja, Łazienki Królewskie, Warszawa
2004 – Nieśmiertelni, Galeria Non Fere, Bydgoszcz
2006 – Nie wyrzucajmy ich z pamięci, Klub Nauczyciela, Łódź
2007 – Historia pędzlem malowana, Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Nakło n/Notecią – Konie, Braniewskie Centrum Kultury, Braniewo
2008 – Konie i konie, Galeria Non Fere, Bydgoszcz
2009 – Konie i konie, Stajnie, Gliszcz
2010 – Konie i konie, Kawiarnia Artystyczna Węgliszek, MOK, Bydgoszcz

 

 

Justyna Warwas (ur. 1984 r., Częstochowa)

IMG 3844

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie, a następnie kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych na Akademii im. Jana Długosza. Dyplom z malarstwa obroniła z wyróżnieniem w pracowni prof. Jarosława Kweclicha. Równocześnie podjęła studia z zakresu fotografii na Akademii Fotografii w Warszawie. Obecnie pracuje jako asystent – dr sztuki- na Wydziale Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Od roku 2012 komisarz Międzynarodowego Biennale Miniatury. Na swoim koncie ma liczne wystawy krajowe i zagraniczne (m.in. Nowy Jork, Chiny, Nepal, Tajwan, Słowenia, Bułgaria, Wietnam) oraz publikacje fotograficzne i ilustracyjne w prasie polskiej i zagranicznej.

Ważniejsze wystawy:
- 2018 -„Force of Nature”, solo exhibition, New Arts Foundation Gallery, Hue, Wietnam,
- 2018 - Gala International Symposium of Art, Novi Sad, Serbia,
- 2017 - 3rd International Oil Painting Art Camp and Exhibition, Zhangjiajie, Chiny,
- 2017 - Ogólnopolskie Biennale Sztuki, Salon Zimowy, Radom,
- 2017 - II Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskieg, BWA Bydgoszcz
- 2017- 4 Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego, Jesienne Konfrontacje, Rzeszów,
- 2013 - V Ogólnopolski Konkurs imienia Mariana Michalika na obraz dla młodych malarzy. Triennale malarstwa, Częstochowa, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
- 2013 - The 19th Da Dun Fine Arts Exhibition of Taichung City, Cultural Affairs Bureau, Taichung City    Government, Tajwan
- 2013 - Islip Art Museum, East Islip NY, Special Exhibition FGM NY Symposium Artists Exhibition, New York, Stany Zjednoczone
- 2013 - „LOVE&PEACE” - International exhibition, Academy of Fine Arts in Nepal, Katmandu, Nepal,
- 2013 - OGRODY 2013, pokonkursowa wystawa malarstwa, BWA Zamek Książ, Wałbrzych
- 2012 - I Międzynarodowe Konfrontacje Akedemickich Pracowni Mistrzowskich Orle Gniazdo Hucisko 2012, Hucisko, Polska,
- 2012 - Nord Art,  Kunst in der Karlshütte, Büdelsdorf, Niemcy
- 2012 - “10 PL” – Liptovska Galeria Petra Michala Bohuna, Liptovski Mikulas, Słowacja

Oferta

Paweł Wąsowicz

WĄSOWICZ

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych im. J Matejki w Krakowie. Dyplom uzyskał u prof. Andrzeja Bednarczyka na Wydziale Malarstwa.  Zajmuje się malarstwem, ilustracją książkową oraz grafiką komputerową. Jego  prace były wielokrotnie eksponowane publicznie i trafiły do wielu prywatnych zbiorów w kraju i za granicą.

 

Michał Węgrzyn (pseud. OTHOX, ur. 1989 r., Wałbrzych)

Wgrzyn-FOTO

Absolwent ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W 2014 r. obronił dyplom na kierunku malarstwo w pracowni prof. Krzysztofa Skarbka oraz dyplom z projektowania malarstwa w architekturze i urbanistyce w pracowni prof. Wojciecha Kaniowskiego.W trakcie swoich studiów przez kilka lat współpracował z Gdańską Szkołą Muralu i jej prowadzącymi – Rafałem Roskowińskim i Jackiem Zdyblem z gdańskiej ASP. W ramach tej działalności współtworzył grupowe realizacje oraz opracował i zrealizował autorski mural poświęcony 70. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Dzięki nabytemu doświadczeniu w 2013 r. zdobył I nagrodę w międzynarodowym konkursie na projekt i realizację muralu pt. "Brama do Nadodrza" (rewitalizowanej dzielnicy Wrocławia). W tym samym roku nagrodzony także stypendium artystycznym prezydenta Wrocławia. Rozpoczął intensywne eksperymenty z różnymi technikami, m. in. szablonami i farbami w aerozolu. Zaowocowało to uzyskiwaniem nowych efektów malarskich przy pomocy techniki graficznej. Powstałe prace zostały zaprezentowane na wystawie dyplomowej poza tradycyjną przestrzenią galerii. Ekspozycja została umieszczona w przemysłowej przestrzeni starego browaru we Wrocławiu. W styczniu 2015 r. wykonał autorski mural w Bombaju w ramach festiwalu naukowego Techfest 2015 r.

 

INEZ WHITE (pseud., ur. 1966 r., Wrocław)

00

Studiowała malarstwo na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk  Plastycznych we Wrocławiu. Uzyskała dyplom z malarstwa, z wyróżnieniem. Tworzy malarskie kompozycje na płótnie, kartonie, papierze inspirowane naturą, muzyką, pejzażem. Maluje także martwe natury i portrety stosując własną technikę.
Oprócz malarstwa olejnego posługuje się akwarelą oraz mozaiką szklaną. W swojej twórczości wykorzystuje doświadczenia dotyczące materii oraz struktury obrazu. Kolor, materia, kompozycja to podstawowe zagadnienia, którymi się zajmuje.

 

 

Maciej WIERZBICKI (ur. 1981 r., Szczecin)

WIERZBICKI

Absolwent Liceum Plastycznego w Szczecinie na kierunku formy użytkowe. Absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie na kierunku grafika - obrona dyplomu w listopadzie 2006 pod kierunkiem prof. Leszka Żebrowskiego. Stypendysta miasta Szczecina (2006 r.). Należy do ZPAP. Obecnie zajmuje się malarstwem (sztalugowym, naściennym, autorskie, kopie, portrety itp.), ilustracją, identyfikacją wizualną, plakatem, zdobnictwem mebli oraz polichromią.

 

 

Marcin WILK (ur. 1978 r., Bydgoszcz)

Wilk Marcin

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Ukończył studia pod kierunkiem prof. Bogdana Chmielewskiego na Wydziale sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz grafiką. Jego prace powstają w oparciu o analizę współczesnego świata. Przywiązuje dużą wagę do tematów, jakie podejmuje. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Jego prace pokazywane były poza Polską, w Holandii, Grecji, Austrii i Belgi. Obrazy i plakaty jego autorstwa znajdują się w prywatnych kolekcjach. Przez pewien czas mieszkał i pracował w Brukseli. Obecnie żyje i tworzy w Bydgoszczy.

 

 

Justyna Wojtaś (ur. 1993 r.)

WOJTAS3

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.
W 2016 roku rozpoczęła studia magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie pod okiem doświadczonych artystów kontynuowała swoją przygodę z malarstwem. Maluje, ponieważ czuje ogromną potrzebę przekazywania dalej sztuki, piękna, dobra, humoru i optymizmu, który w niej od zawsze drzemie.

 

 

Piotr WORONIEC jr (ur. 1981 r., Rzeszów)

woroniec

Absolwent Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom w roku 2005 w pracowni malarskiej prof. zw. dr hab. Ireny Popiołek - Rodzińskiej. Obecnie pracownik dydaktyczny na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz doktorant Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 

 

Rozalia WÓJCIK (ur. 1972 r., Częstochowa)

wojcik

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie.

 

 

Andrzej Wroński (ur. 1942 r.)

Wroński

Studia ukończył na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1968 roku. Uprawia malarstwo, grafikę artystyczną i użytkową. Jego prace były wystawiane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in.: Art. Studio Lines, Wiedeń, Austria (1975); Galsbruck Gallery, Szwajcaria (1976); Galeria Grote, Brechem, Belgia (1977); Galeria Home Art., Nowy Jork, USA (1979); Galeria SCT. Gertrud, Kopenhaga, Dania (1980). Wielokrotnie bywał gościem miesięcznika „Fantastyka” oraz „Nowa Fantastyka”. Jego obrazy prezentowano także w postaci pocztówek oraz folderów.

 

 

Paweł ZAKRZEWSKI (ur. 1980 r., Warszawa)

Zakrzewski Pawel

Mieszka i tworzy na warszawskim Grochowie. Obecnie student Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale Grafiki. Absolwent Realizacji Tv na wydziale operatorskim PWSFTViT w Łodzi. Były student Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na wydziale Multimediów. Malarstwo Pawła Zakrzewskiego stylistycznie nawiązuje do estetyki ekspresjonizmu, street artu, nowego ekspresjonizmu czy artbrutu. Na swoim koncie posiada kilka wystaw indywidualnych min w Galerii Nieformalnej w Warszawie czy Galerii Podlaskiej oraz udział w licznych wystawach zbiorowych.

 

Anna Zalewska (ur. 1985 r. Poznań)

Zalewska

Od początku fascynowała ją szeroko pojęta sztuka.  Aby rozwijać swoje zainteresowania podjęła naukę w Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu, ale tak naprawdę świadomie i z pełnym zaangażowaniem malarstwo pojawiło się w jej życiu podczas studiów inżynierskich. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu nowych inspiracji, nabrało wyrazistości, zdecydowania w poszukiwaniu doskonałej formy oraz pewnego rodzaju szorstkości. Wypracowana umiejętność łączenia dwóch, pozornie bardzo odległych płaszczyzn, zaowocowała oryginalnym i  mocno wyróżniającym się efektem artystycznym.
Sam proces tworzenia kolejnych prac ulega nieustannym przekształceniom. Uciekając od rutyny i powtarzalności stara się z każdą nową pracą udoskonalać warsztat, szukać nowych technik i rozwiązań malarskich, a także eksperymentować z kolorystyką. W jej malarstwie dostrzec można silną koncentrację na formie ludzkiego ciała oraz odrzucenie reguł perspektywy. Mnogość tematów spaja w całość charakterystyczny styl: silna geometyzacja, wyraźne barwy, ostry kontur i jasno sprecyzowany temat. Każdy obraz zamknięty jest na unikalnej płaszczyźnie,  ukierunkowanej przeważnie na jedną emocję, która pozwala stworzyć go tak, aby żył.

Oferta

Michał ZALEWSKI (ur. 1985 r., Elbląg)

ZALEWSKI

Absolwent Wydziału Sztuk Wizualnych na Akademii sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom uzyskał w 2012r. w pracowni prof. Włodzimierza stelmaszczyka. Obecnie zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem graficznym. Natchnienie czerpie ze sztuki ulicznej (Street art), łącząc ze sobą malarstwo akrylowe, spray i technikę szablonową.

 

Ernest Zawada (ur. 1971 r. Cieszyn)

Zawada-zdjecie

Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stefana Gierowskiego i doc. Krzysztofa Wyznera (1995). Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1995,2007). Nominowany do nagrody Ikara w 2006 roku oraz Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego. W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki, a w 2009 roku tytuł profesora nadzwyczajnego. Autor 70 wystaw indywidualnych. Dotychczas brał udział w 75 wystawach zbiorowych. Wystawiał m.in. w Waszyngtonie, Nowym Yorku, Izraelu (Acco), Niemczech, Włoszech (Rzym), Węgrzech (Budapeszt), Ukrainie, Czechach, Słowacji z artystami tej miary, co Igor Mitoraj, Ad Reinhard, Istvan Haasz, Jo Kun, Dominique Chapusit  i innymi. Jego malarstwo reprodukowano w albumie wydanym przez Galerię Prezydencką w Warszawie, obok prac znamienitych malarzy takich jak: Jerzy Nowosielski, Stefan Gierowski, Jan Tarasin, Henryk Stażewski, Władysław Hasior, Jerzy Tchórzewski, Rajmund Ziemski i innych. Prezentował prace podczas kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Ulicy w Warszawie oraz Festiwalu Karuzela Cooltury (obok Franciszka Starowieyskiego). Autor książki ,,Nauka rysunku-ucz się od polskich mistrzów’’. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, grafiką warsztatową, rzeźbą i instalacją. Jest autorem happeningów w przestrzeni publicznej. Aktualnie pełni funkcję kuratora Galerii Akademickiej ATH w Bielsku-Białej. Jego prace znajdują się w kolekcjach muzealnych (Acco-Izrael, Watykan, Bielsko-Biała) oraz  prywatnych w kraju i na świecie (m.in. kolekcja Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego).

Oferta

Piotr ZAWADZKI (ur. 1971 r.)

ZAWADZKI

Warszawski artysta posługujący się wszystkimi technikami rysunkowymi i malarskimi. Założyciel Warszawskiej Szkoły Rysunku Horyzont. Od 25 lat nauczyciel rysunku architektonicznego i artystycznego oraz malarstwa. Doświadczenia zdobyte na studiach w Warszawie na Wydziale Architektury i na Wydziale Grafiki Europejskiej Akademii Sztuk zaowocowały ciekawym połączeniem dwóch pasji: architektury i malarstwa. Życie wielkiego miasta i ulicy znalazło miejsce na płótnach artysty. Drugą ulubioną tematyką prac są kobiety, wytworne i delikatne. Pracuje wyłącznie na dużych formatach płócien. Organizator i uczestnik warsztatów i plenerów malarskich w całej Polsce. Czynny projektant i grafik. Autor opracowań korporacyjnej grafiki dla
ponad 800 firm we własnym studiu kreacji obrazu. Obecnie pracuje nad serią obrazów przedwojennej Warszawy.

 

Andrzej Zdanowicz (ur. 1960 r. Poznań)

ZDANOWICZ

W latach 1979 – 1980 studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunek - Historia Sztuki.
Od 1980 do 1985 roku studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. Jana Świtki.
Od stycznia 1986 roku pracował w IV Pracowni Malarstwa prof. Norberta Skupniewicza. Początkowo jako asystent, a potem jako adiunkt pierwszego i drugiego stopnia. Od 2007 roku do dnia dzisiejszego, jest kierownikiem IV Pracowni Malarstwa. W 2012 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Bronisława Komorowskiego.
Od 2008 do 2016 roku pełnił funkcję Dziekana Wydziału Malarstwa ASP, a obecnie UAP.

 

Gossia ZIELASKOWSKA (pseud., ur. 1983 r.)

GossiaZielaskowska

Dyplom Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (2009). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008/2009). Laureatka Grand Prix I Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego Zadra, Galeria Zadra, Warszawa (2008). Uczestniczka Międzynarodowych Targów Sztuki w Stambule, wystawa młodych polskich artystów "Horizon" (Turcja, 2012) oraz SCOPE Miami (USA, 2012). Jej prace zostały zakwalifikowane do Międzynarodowego Biennale Sztuki Współczesnej we Florencji (Włochy, 2009). Znalazła się na 19. miejscu w rankingu młodych polskich artystów Kompas Sztuki (2014). Uczestniczka wystaw zbiorowych, m.in.: II Międzynarodowego Konkursu Malarskiego "Przestrzeń publiczna - Konteksty", Centrum Kultury Zamek, Poznań (2010); Warszawskiego Festiwalu Sztuki Ground Art, Galeria Fibak, Warszawa (2011); Finału 42.Biennale Bielska Jesień (2015) Galeria BWA Bielsko-Biała; Autorka wystaw indywidualnych, m.in: "Sen z butelki po oranżadzie", Galeria Bekos, Poznań (2008); "Malarstwo", Galeria Zadra, Warszawa(2009); „Kobieca intuicja” oraz "Przestrzeń gestu", Galeria Fibak, Warszawa (2010, 2014); „Lost Map”, Galeria Sztuki Współczesnej PROFIL, Centrum Kultury Zamek, Poznań (2017)

 

Elżbieta ZROBEK (ur. 1959 r., Czeladź)

ZROBEK

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. Studiowała na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. Dyplom w zakresie malarstwa sztalugowego uzyskała w pracowni prof. Jagody Adamus i dr Adama Molendy. W 2011 ukończyła studia podyplomowe w zakresie malarstwa w pracowni prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej oraz unikatowego papieru czerpanego pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Buczek-Śledzińskiej, na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie. W 2017 roku uzyskała stopień doktora sztuki na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków okręg katowicki. Zrealizowała 30 indywidualnych wystaw malarstwa oraz obiektów z unikatowego papieru czerpanego z materii organicznej. Uczestniczyła w około 80 prezentacjach zbiorowych w kraju i za granicą m. in. USA, Rosji, Francji, Niemczech, Anglii. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i tworzy autorski, unikatowy papier ręcznie czerpany.

 

Andrzej ZUJEWICZ (ur. 1971 r., Zabrze)

ZUJEWICZ

W roku 1991 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. W latach 1991-97 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom z malarstwa obronił z wyróżnieniem w pracowni prof Włodzimierza Kunza w 1997 roku. Po studiach zamieszkał w Żubrówce na Suwalszczyźnie. Od roku 2000 pracował w Regionalnym Ośrodku Kultury i Sztuki jako instruktor ds. wystawiennictwa, był kuratorem Galerii Fotografii PAcamera i Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20. Obecnie pracuje w Suwalskim Ośrodku Kultury, gdzie organizuje wystawy w galerii Chłodna 20, galerii PAcamera i galerii Patio. Jest malarzem, rysownikiem, grafikiem i fotografem.
Zdobył wiele nagród i wyróżnień, m. in.: stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki (1999), wyróżnienie w konkursie fotograficznym Images of Europe - Europe Crossing Borders w Holandii (1996), wyróżnienie na Bielskiej Jesieni biennale malarstwa (1999), był finalistą konkursu Obraz Roku 2002 i Obraz Roku 2003, organizowanego przez Art & Business. Otrzymał stypendium Prezydenta Suwałk (2005) oraz nagrodę Prezydenta Suwałk za działalność wystawienniczą (2014). Odznaczony Honorową Odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej" (2018).
Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, m. in.; w II Międzynarodowym Biennale Sztuki Skopje w Macedonii (1995), w wystawie Postawy w Pałacu Sztuki TPSP w Krakowie (1997), Promocje 97 w Legnicy (1998), Konfrontacje Najmłodszych Artystów Krakowskich i Bratysławskich Myślenice (1998), Satyrykon w Legnicy (2001), Animalakcje w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku (2002). Brał udział w wystawie polskich i litewskich artystów Egzystencja Pobrzeżna (2007), Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Olicie na Litwie i Biurowiec Sztuki w Suwałkach (2009 i 2010), Aukcjach Młodej Sztuki - Desa Modern (2008 - 2013) i Polswiss Art (2011), a także Strefie Sztuki 14 w Białymstoku (2010) oraz w II Piotrkowskim Biennale Sztuki (2013).
Wystawy indywidualne: w Krakowie (1992, 1996, 1997), Suwałkach (1999, 2001, 2004, 2006. 2017, 2018), Wigrach (2001), Ełku (2003, 2004, 2006), Wierzbie (2008), Wilkasach (2008), Waren (Müritz) w Niemczech (2008), Łomży (2010), Kolonii w Niemczech (2011), Koninie (2011).

 

Wojciech ZYTKIEWICZ (ur. 1963 r., Bydgoszcz)

zytkiewicz

Ukończył Liceum Plastyczne w Bydgoszczy i Koszalinie. Twórca wszechstronny. Przez wiele lat zajmował się projektowaniem i wykonywaniem unikatowej biżuterii w srebrze. Obecnie uprawia malarstwo sztalugowe. Mieszka i tworzy równolegle na Teneryfie w Hiszpanii i w Bydgoszczy w Polsce. Ostatnie ważniejsze wystawy malarstwa: wystawa indywidualna „100 Si Arte” – Teneryfa, 2015, wystawa zbiorowa: „La Musa de Adeje” – Teneryfa, 2015.

 

Agata Żychlińska (ur. 1992 r., Piła)

zychlinska2

Absolwentka malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w latach 2011 - 2013r.  w pracowni malarskiej prof. Józefa Czerniawskigo. W latach 2013-2016 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, dyplom w pracowni malarstwa prof. Andrzeja Klimczaka - Dobrzanieckiego pt. "Rekonstrukcja codzienności", aneks do dyplomu w pracowni technologii malarstwa i technik malarskich u prof. Pawła Lewandowskiego - Palle pt. "Deklinacja wybranego dzieła malarskiego".  W malarstwie najbardziej interesuje się nie barwą i kolorem lecz formą i kształtami. To właśnie formy i kształty, odpowiednio ze sobą zestawione, multiplikowane i poddawane wielu przekształceniom tworzą kompozycję. Kompozycje powszechnie rozpoznawalne, realistyczne bądź nierozpoznawalne, abstrakcyjne, których ostatnio jest coraz więcej. Uważa, że podstawą udanego malarstwa jest rysunek, a więc to jemu podczas powstawania obrazu poświęca największą uwagę. Stąd też charakterystyczna „szkicowość” w obrazach. Większość dzieł to prace niezaangażowane w jakikolwiek sposób. Wystawy i osiągnięcia: 09.2018r indywidualna wystawa malarstwa " Forma właściwa" Galeria Sztuki Next, Bydgoszcz; 30.03.2016r. - Tales of Art, New Delhi, Indie; 24.04.2016 r.- OXFORD INTERNATIONAL ART FAIR, Wielka Brytania; 27.01.2014r. - Galeria MD S, Wrocław, wystawa zbiorowa pt.: „Ale Plama”,26.05.2014r. - Galeria Stolarnia Instytut Historii Sztuki, wystawa zbiorowa pt.: „CTR+”; 27.11 2013r. – Wystawa pokonkursowa, Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach, II Festiwal Nowej Scenografii (Makieta); 2013r. - Wykonanie modeli plastelinowych architektury do gry: „Fight the Good Fight” dla SUTO Games sp. z z. o. z siedzibą w Gdańsku, 2012r. - Ilustracje do dwóch książek dla dzieci autorstwa Wiesławy Pyrcz; 2011r. – Wystawa Zbiorowa, Galeria ASP Gdańsk.

 

Artysta urodził się w 1978r.  Absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Filozofia. Autor ponad siedmiuset kolaży oraz asamblaży tworzonych metodą tradycyjną. Pasjonat sztuki dadaistycznej i surrealistycznej, dla którego technika kolażu jest od ponad 11 lat najlepszym środkiem ekspresji oraz pasją, bez której nie wyobraża sobie życia. Pozostaje wierny tradycyjnym środkom, tworząc przy użyciu nożyc, kleju i papierowych elementów.

Swoje prace wystawił w Wyższej Szkole Bankowej (maj 2014 r.) oraz bydgoskiej Klubokawiarni 1138 (wrzesień 2014) gdzie prowadził także warsztaty oraz prezentacje mające na celu przybliżyć uczestnikom, czym jest technika kolażu. W kwietniu 2015 r. zorganizował warsztaty oraz wystawę swoich najnowszych prac w bydgoskiej Galerii „Czytelnia”, natomiast na początku czerwca poprowadzi warsztaty oraz wernisaż prac wykonanych w technice kolażu w ramach festiwalu „Akcja – Reakcja” w Bydgoszczy.  W czerwcu 2015 r. uczestniczył będzie w Festiwalu „Oko nigdy nie śpi”, skupiającym polskich artystów i autorów zajmujących się surrealizmem. Tegoroczna edycja Festiwalu „Oko nigdy nie śpi”, którym towarzyszyć będą wystawy, pokazy filmów oraz koncerty odbędzie się w Lubostroniu, Ostromecku oraz Bydgoszczy.

Jesienią 2015 r. organizuje  wystawę, na której zaprezentuje kolaże i asamblaże, którym towarzyszyć będzie prezentacja mająca na celu przybliżyć arkana tej techniki, począwszy od nurtów dadaistycznych i surrealizmu aż do czasów współczesnych, dzięki czemu odwiedzający będą mogli przekonać się, jak różnorodna jest technika collage polegając na łączeniu odległych wątków i światów oraz wykorzystywanie w pracach rozmaitych przedmiotów pochodzących z codziennego otoczenia twórcy.

Newsletter ikona   Bądź na bieżąco z wydarzeniami